Techniki rozwijania sprawności słuchania i mówienia w podręcznikach do nauczania polskiego języka medycznego

Autor

  • Paulina Oczko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Języka Polskiego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0003-3292-020X

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.25

Słowa kluczowe:

język specjalistyczny, polski język medyczny, materiały dydaktyczne, sprawności językowe, techniki rozwijające sprawność słuchania i mówienia

Abstrakt

Artykuł stanowi głos w dyskusji nad sposobami rozwijania sprawności słuchania oraz mówienia w nauczaniu polskiego języka medycznego. Przyczynkiem do napisania tekstu były konkluzje płynące z analizy koncepcji rozwijania sprawności językowych przedstawionych we wstępach do podręczników do nauki (polskiego) języka medycznego. W pierwszej części przedstawione zostały dotychczasowe prace na temat podręczników i pomocy do nauczania polskiego języka medycznego. W drugiej części opisano techniki rozwijania sprawności słuchania i mówienia powszechnie przyjęte w metodyce nauczania polskiego języka ogólnego oraz do celów specjalistycznych. Następnie dokonano weryfikacji mieszczących się we wstępach do podręczników deklaracji oraz koncepcji autorów poprzez ich zestawienie ze stanem rzeczywistym materiałów zawartych w książkach. Autorka omówiła również techniki nabywania oraz rozwijania umiejętności słuchania i mówienia w podręcznikach do języka medycznego.

Bibliografia

Burzyńska-Kamieniecka A., 2015, Umiejętność rozumienia ze słuchu w świetle Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i Standardów wymagań egzaminacyjnych, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle Standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, Kraków, s. 39–55.
Google Scholar

Chłopek Z., 2016, Rozwijanie sprawności receptywnych w języku obcym, „Język Obce w Szkole”, nr 1, s. 4–10.
Google Scholar

Chłopicka M., Pukas-Palimaka D., 1988, Założenia lingwistyczne i metodyczne drugiej części podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd Polonijny” z. 2, s. 119–129.
Google Scholar

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., 1996, Nauczanie języka specjalistycznego a nie tylko terminologii, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” t. 7/8, B. Ostromęcka-Frączak (red.), s. 69–80.
Google Scholar

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., 1979, Z zagadnień nauczania odmiany specjalistycznej języków obcych (na przykładzie nauczania języka medycznego studentów polonijnych), „Przegląd Polonijny” V, z. 4, s. 73–82.
Google Scholar

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., 1981, Założenia metodyczne i lingwistyczne podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd Polonijny” VII, z. 1, s. 57–67.
Google Scholar

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Filipowicz G., 2016, Słuchać, by mówić lepiej?, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 61–65.
Google Scholar

Gajewska E., 2011, Techniki nauczania języka obcego, Tarnów.
Google Scholar

Gajewska E., Sowa M., 2014, LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych, Lublin.
Google Scholar

Gaszyńska-Magiera M., 2008, Słuchanie – sprawność trudna, zaniedbywana, czy źle uczona? w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków, s. 29–39.
Google Scholar

Gębal P.E., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa.
Google Scholar

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/biblioteka-lektora/materialy-pomocnicze-rozne-kompetencje/ [04.06.2020].
Google Scholar

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/mlodzi-lekarze/4282-egzaminy-z-jezyka-polskiego [04.06.2020].
Google Scholar

Janowska I., 2019, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Komorowska H., 2009, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Ławnicka-Brońska M., Kubacka K., 2016, Język polski medyczny w wybranych materiałach dydaktycznych ostatniego ćwierćwiecza, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” t. 23, G. Zarzycka, M. Biernacka (red.), s. 215–234. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.23.17
Google Scholar

Ławicka-Borońska M., Rudnik W.J., Wiśniewska J., 2011, Kurs języka polskiego jako obcego dla studentów medycyny, w: K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń, s. 321–332.
Google Scholar

Miodunka W.T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.
Google Scholar

Oczko P., w druku, Koncepcje rozwijania sprawności językowych w nauczaniu polskiego języka medycznego, w: Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 4, Rzeszów.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Swoboda-Rydz U., 2018, Czy możliwe jest zanurzenie w języku specjalistycznym w: P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna (red.), Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce”, Warszawa, s. 203–2013.
Google Scholar

Taczyńska K., 2011, Językowe dolegliwości lekarzy obcokrajowców, w: K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń, s. 293–302.
Google Scholar

Zawadzka E., 2004, Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków.
Google Scholar

Bilnicka B., 2018, Witaj w Polsce! Podręcznik do nauki języka polskiego dla studentów medycyny, Szczecin.
Google Scholar

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., Turek-Fornelska K., 2015, Co Panu dolega? Podręcznik z płytą CD do nauczania cudzoziemców języka polskiego na studiach medycznych. Poziom B2/C, Kraków.
Google Scholar

Jurek T., 2007, Proszę mi powiedzieć, co się stało? Podręcznik języka polskiego dla studentów medycyny, Poznań.
Google Scholar

Lechowicz J., Podsiadły J., 1998, Chcę studiować medycynę. Język polski dla cudzoziemców – kandydatów na studia medyczne, Łódź.
Google Scholar

Rogala D., Terka B., Burzyńska M., Gruchała W., Rodzińska W., Wawrzeń M., 2019, U lekarza. Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego. Poziom A2–B2, Kraków.
Google Scholar

Bilnicka B., 2003, Język polski dla cudzoziemców, Szczecin.
Google Scholar

Danecka-Chwals A., Chłopicka M., Pukas-Palimąka D., 1986, O człowieku po polsku. Podręcznik języka medycznego dla obcokrajowców, Kraków.
Google Scholar

Gałat E., 2018, Anatomia – język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B, Kraków.
Google Scholar

Janowska M., Sikorska Ś., 2007a, Ja też chcę mówić po polsku, Warszawa.
Google Scholar

Janowska M., Sikorska Ś., 2007b, Proszę oddychać. Materiały do nauczania medycznego języka polskiego. Część I i II, Warszawa.
Google Scholar

Janowska M., Sikorska Ś., 2015, Proszę oddychać. Materiały do nauczania medycznego języka polskiego. Część III, Warszawa.
Google Scholar

Ławnicka-Borońska M., 2013, Język polski w medycynie. A Guide to Polish in Medical Practice, Warszawa.
Google Scholar

Swoboda-Rydz U., 2016, Język polski dla stomatologów, Warszawa.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-23

Jak cytować

Oczko, P. (2020). Techniki rozwijania sprawności słuchania i mówienia w podręcznikach do nauczania polskiego języka medycznego . Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27, 435-450. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.25