Teatr zachowań osób odwiedzających pomniki Galerii Wielkich Łodzian na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.09

Słowa kluczowe:

ławkowy pomnik, odwiedzający, zachowania, Łódź, Polska

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na podstawie oryginalnej (autorskiej) metodyki badawczej dotyczącej struktury zachowań osób odwiedzających ławkowe pomniki rozmieszczone na ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Badania zostały zaprojektowane i przeprowadzone w siedmioosobowym zespole studentów Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Oprócz pomiaru liczby odwiedzających w dzień powszedni i weekendowy skupiono się na obserwacji zachowań tych osób. Zidentyfikowano ponad 40 różnych zachowań i związane z nimi emocje – pozytywne oraz negatywne. Ich zróżnicowanie starano się wyjaśnić wieloma czynnikami, z których najistotniejsze to lokalizacja pomnika na głównej ulicy oraz jego forma. Badania należy uznać za eksperymentalne, skłaniające do kontynuacji i poszerzenia ich perspektywy, a więc postawienia kolejnych, czy nawet nowych pytań badawczych.

Bibliografia

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej BERNARDINIUM.
Google Scholar

Cartiere, C. (2016). Through the lens of social practice: Considerations on a public art history in progress. W: C. Cartiere, M. Zebracki (red.), The everyday practice of public art: Art, space, and social inclusion (s. 13–26). London: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315737881-2

Cudny, W., Appelblad, H. (2019). Monuments and their functions in urban public space. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 73 (5), 273–289. https://doi.org/10.1080/00291951.2019.1694976
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00291951.2019.1694976

Juvan, E., Gomezlj Omerzeł, D., Uran Maravić, M. (2017). Tourist behaviour: An overview of models to date. Pobrane z: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-71-8/2.pdf (18.07.2022).
Google Scholar

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kostiainen, A. (2003). Being elsewhere: Tourism, consumer culture, and identity in modern Europe and North America: Edited by Shelley Baranowski and Ellen Furlough. The University of Michigan Press (839 Greene Street, PO Box 1104, Ann Arbor MI 48106-1104, USA. ) 2001, 382 pp (photographs, index) $57.50 Hbk. ISBN 0-472-11167-1. Annals of Tourism Research, 30 (1), 273–275. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00066-X
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00066-X

Kozak, M., Kozak, N. (red.) (2013). Aspects of tourist behavior. Pobrane z: https://www.cambridgescholars.com/resources/pdfs/978-1-4438-4866-4-sample.pdf (18.07.2022).
Google Scholar

Kruczek, Z. (2002). Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru – interpretacja. Folia Turistica, 13, 37–61.
Google Scholar

Laberschek, M. (2019). Znaczenie pomników przedsiębiorstw w przestrzeni społecznej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15 (3), 136–161. http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.3.08
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.3.08

Lambert, L.B., Ochsner, A. (red.) (2015). Moment to monument: The making and unmaking of cultural significance. Bielefeld: Transcript Verlag.
Google Scholar

Lis, P. (2022). Galeria Wielkich Łodzian w projekcie studentów turystyki i rekreacji UŁ. Pobrane z: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/galeria-wielkich-lodzian-w-projekciestudentow-turystyki-i-rekreacji-ul (18.07.2022).
Google Scholar

Mikos von Rohrscheidt, A. (2014). Zachowania i preferencje turystów zagranicznych korzystających z usług przewodników w Poznaniu w latach 2011–2013. Pobrane z: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171294627 (18.07.2022).
Google Scholar

Niemczyk, A. (2016). Zmiany zachowań turystycznych Polaków w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych – wybrane aspekty. Marketing i Zarządzanie, 3 (44), 135–146. https://doi.org/10.18276/miz.2016.44-12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/miz.2016.44-12

Praczyk, M. (2012). Poznańskie pomniki początku XXI wieku jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej. Pobrane z: http://ewa.home.amu.edu.pl/Praczyk,%20Poznanskie%20pomniki.pdf (20.06.2022).
Google Scholar

Przecławski, K. (1997). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: ALBIS.
Google Scholar

Rogoś, A. (2019). Dynamics of particular and common: Monuments and patriotic tourism in socialist Yugoslavia – a case study of Kosovo. Slavia Meridionalis, 19, 1970. https://doi.org/10.11649/sm.1970
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.11649/sm.1970

Roszak, J., Godlewski, G. (2015). Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-65c3b66c-d4ae-4ffe-9790-e17875683ffe (18.07.2022).
Google Scholar

Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Proksenia.
Google Scholar

Słownik Języka Polskiego (2022). Pomnik [hasło]. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/pomnik (28.05.2022).
Google Scholar

Smith, A. (2007). Monumentality in ‘capital’ cities and its implications for tourism marketing: The case of Barcelona. Journal of Travel and Tourism Marketing, 22 (3–4), 79–93. https://doi.org/10.1300/J073v22n03_07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J073v22n03_07

Szolginia, W. (1992). Architektura. Warszawa: Sigma NOT.
Google Scholar

Zebracki, M., Van Der Vaart, R., Van Aalst, I. (2010). Deconstructing public artopia: Situating public-art claims within practice. Geoforum, 41 (5), 786–795. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.04.011
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.04.011

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Wojciechowska, J., Lis, P., & Wołk, G. (2022). Teatr zachowań osób odwiedzających pomniki Galerii Wielkich Łodzian na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 35(7), 79–88. https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.09

Numer

Dział

Articles