Vítor Oliveira, Urban Morphology. An Introduction to the Study of the Physical Form of Cities, The Urban Book Series, Springer International Publishing, Cham 2016, ss. XXIII, 192

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.02

Bibliografia

Chmielewska, M. (2016). Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Deptuła, M. (2016). Tradycyjne szkoły urbomorfologii a nowe podejścia do analizy miejskich form przestrzennych. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 25, 25–38. https://doi.org/10.18778/1508-1117.25.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.25.02

Koter, M. (1969). Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Koter, M., Kulesza, M. (2007). Morfologia miast – stan i tendencje rozwoju. W: I. Jażdżewska (red.), XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań (s. 303–314). Łódź: Wydawnictwo Uniwerstetu Łódzkiego.
Google Scholar

Lamprecht, M. (2020). Integracja centralnej części terytorium Łodzi w świetle analizy konfiguracyjnej. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 9–10, 123–141. https://doi.org/10.18778/8220-630-2.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8220-630-2.06

Miszewska, B. (1971). Analiza morfologiczna Opola. Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2, 180–217.
Google Scholar

Miszewska, B. (1994). Bloki urbanistyczne Wrocławia w różnych fazach cyklu miejskiego. W: M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce (s. 111–129). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Miszewska, B., Szmytkie, R. (2015). Morphological processes in the spatial structure of the southern district of Wrocław city. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 27, 133–151. https://doi.org/10.1515/bog-2015-0009
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/bog-2015-0009

Musiaka, Ł., Figlus, T., Szmytkie, R. (2020). Models of morphological transformations of centres of the largest Polish cities after World War II. European Planning Studies, 29 (3), 511–535. https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1744529
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1744529

Szmytkie, R. (2014). Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-11-24

Jak cytować

Jażdżewska, I. (2022). Vítor Oliveira, Urban Morphology. An Introduction to the Study of the Physical Form of Cities, The Urban Book Series, Springer International Publishing, Cham 2016, ss. XXIII, 192. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 35(7), 107–109. https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.02

Numer

Dział

Other