Wirtualne społeczności lokalne Krakowa i ich potencjalny wpływ na jakość życia mieszkańców

Autor

  • Monika Płaziak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich https://orcid.org/0000-0001-7455-504X

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.05

Słowa kluczowe:

cyberprzestrzeń, jakość życia, poziom życia, obserwacja, przestrzeń wirtualna, społeczność lokalna, społeczność wirtualna

Abstrakt

W opracowaniu omówiono znaczenie wirtualnych społeczności lokalnych w kontekście możliwości ich oddziaływania na jakość życia mieszkańców pomocniczych dzielnic samorządowych Krakowa. W tym celu zbadano wirtualne społeczności lokalne, funkcjonujące w portalu społecznościowym Facebook (w ramach witryn oraz grup nieekonomicznych i ekonomicznych). Poddano je obserwacji nieuczestniczącej i uczestniczącej, której wyniki posłużyły wskazaniu podejmowanych przez te grupy aktywności, mogących pośrednio i bezpośrednio wpływać na przemiany w sferze społecznej i przestrzennej dzielnic. Większość tego rodzaju społeczności ma ogólny zakres działań, służący integracji mieszkańców wokół różnorodnych zainteresowań i aktywności, np. informacyjny (informacje na temat najważniejszych przedsięwzięć i problemów w dzielnicy) i związany z lokalnym patriotyzmem. Zidentyfikowano jednak także działalności celowe, ukierunkowane na pewne grupy wewnątrz analizowanych społeczności lokalnych, np. rodziców, osoby uprawiające sport czy drobnych przedsiębiorców lokalnych. Szczególną rolę w integracji społeczności dzielnicowych, wpisującą się w aktualny obecnie trend ekonomii współdzielenia, odgrywają grupy ekonomiczne typu „zamienię, oddam”.

Bibliografia

Allardt, E. (1993). Having, loving, being: An alternative to the Swedish model of welfare research. W: M. Nussbaum, A. Sen (red.), The quality of life. Oxford: Oxford Clarendon Press. https://doi.org/10.1093/0198287976.003.0008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/0198287976.003.0008

Berger, P.L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
Google Scholar

Ciesielska, M., Wolanik Boström, K., Öhlander, M. (2018). Obserwacja. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. T. 2 (s. 41–67). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Fronczek, M. (1990). Mierniki i metody pomiaru poziomu życia. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 119, 98.
Google Scholar

Gould, P., White, R. (1974). Mental maps. Harmondsworth: Penguin.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203163757

Grzega, U. (2015). Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 10, 77–87.
Google Scholar

Jałowiecki, B., Szczepański, M.S., Gorzelak, G. (2007). Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS.
Google Scholar

Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kędzior, Z. (2003). Metodologiczne aspekty badania jakości życia. W: J. Karwowski (red.), Jakość życia w regionie (s. 15–16). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
Google Scholar

Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50 (4), 370–396.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/h0054346

Miszewski, K. (2007). Kiedy badacz jest tajnym agentem. O postrzeganiu niejawnej obserwacji uczestniczącej jako etycznie problematycznej, metodach badań ilościowych, zakulisowych wymiarach życia społecznego i ich związku ze wszystkim tym, o czym przed chwilą. Przegląd Socjologii Jakościowej, 3 (2), 33–62. https://doi.org/10.18778/1733-8069.3.2.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.3.2.03

Płaziak, M. (2020). Obserwacja uczestnicząca w badaniach internetowych dotyczących wirtualnych społeczności lokalnych. W: K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej (s. 223–234). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Google Scholar

Rheingold, H. (1991). Virtual reality. New York: Touchstone.
Google Scholar

Szczepański, M.S., Ślęzak-Tazbir, W. (2010). Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 1, 13–33.
Google Scholar

Szymańska, A.I. (2021). The importance of the sharing economy in improving the quality of life and social integration of local communities on the example of virtual groups. Land, 10 (7), 754. https://doi.org/10.3390/land10070754
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/land10070754

Tonnies, F. (1988). Wspólnota i stowarzyszenie. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Walmsley, D.J., Lewis, G.J. (1997). Geografia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Płaziak, M. (2021). Wirtualne społeczności lokalne Krakowa i ich potencjalny wpływ na jakość życia mieszkańców. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 34(6), 51–61. https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.05

Numer

Dział

Articles