Assessment of Life Years Lost Due to Cardiovascular Diseases in Subpopulation of Elderly People in Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.343.05

Keywords:

standard expected years of life, elderly people, cardiovascular diseases, mortality trends, Poland

Abstract

The aim of the study was to assess mortality trends due to cardiovascular diseases in the group of people aged 65 and more in Poland in 2000-2014 using the Standard Expected Years of Life Lost. In the study there was used a database containing 2,148,871 deaths cards for older Polish citizens who died in the years 2000-2014 due to cardiovascular diseases. Years of life lost were calculated using the SEYLLp (Standard Expected Years of Life Lost per living person). The joinpoint models were used to analyze trends. The SEYLLp ratio (per 10,000) due to cardiovascular diseases in Poland in the population aged 65 and over decreased in the analyzed period. Among men, from 4619.0 in 2000 to 3067.0 in 2014 (AAPC = –2.4%, p < 0.05), and in the group of women from 3038.0 to 2065.0 (AAPC = –2.5%, p < 0.05). In 2014, the largest number of years of life lost among men the ischemic heart disease caused (819.0), while in women, diseases of arteries, arterioles and capillaries (489.0). Unfavorable trends (in the group of men and women) were reported for heart failure (AAPC, respectively, 3.3% and 2.8%, p < 0.05). Despite the positive tendency of the studied phenomenon, it is necessary to increase the emphasis on cardiological problems of elderly people in order to eliminate inequities in health and unfavorable differences in the average life expectancy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bromley D. B. (1969), Psychologia starzenia się, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Burzyńska M., Marcinkowski J. T., Bryła M., Maniecka‑Bryła I. (2010), Life Expectancy i Healthy Life Years jako podstawowe miary oceny sytuacji zdrowotnej ludności, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, t. 91, nr 4, s. 530–536.
Google Scholar

Gryglewska B. (2006), Medycyna przeciwstarzeniowa, [w:] T. Grodzicki (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk.
Google Scholar

Grzelak‑Kostulska E., Hołowiecka B. (2009), Zmiany czasu trwania życia w Polsce na tle Europy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 231, s. 491–512.
Google Scholar

Herd P., Schoeni R. F., House J. S. (2008), Upstream solutions: does the supplemental security income program reduce disability in the elderly?, „The Milbank Quarterly”, t. 86, nr 1, s. 5–45.
Google Scholar

Imiela J. (2006), Wybrane problemy kardiologiczne u chorych w wieku podeszłym, przewlekle leczonych hemodializami, Akademia Medyczna w Warszawie. Warszawa.
Google Scholar

Jackson F. E., Wenger N. K. (2011), Cardiovascular diseases among elderly, „Revista Espanola de Cardiologica”, t. 64, nr 8, s. 697–712.
Google Scholar

Joinpoint Trend Analysis Software, https://surveillance.cancer.gov/joinpoint/ [dostęp: 2.10.2018].
Google Scholar

Kim H., Fay M. P., Feuer E. J., Midthune D. N. (2000), Permutation tests for joinpoint regression with applications to cancer rates, „Statistics in Medicine”, t. 19, nr 3, s. 335–351.
Google Scholar

Maniecka‑Bryła I. (2006), Zmiany w stanie zdrowia mieszkańców Łodzi w okresie transformacji społeczno‑ekonomicznej (na przykładzie ludności w wieku 65–74 lata), Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Łódź.
Google Scholar

Marshall R. J. (2009), Standard Expected Years of Life Lost as a measure of disease burden: An investigation of its presentation, meaning and interpretation, [w:] V. R. Preedy, R. R. Watson (red.), Handbook of disease burdens and quality of life measures, Springer, Berlin.
Google Scholar

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD–10, X Rewizja (2008), t. I, WHO, Genewa.
Google Scholar

Miller M., Gębska‑Kuczerowska A. (2009), Epidemiologia – metoda pomiaru stanu zdrowia zbiorowości, „Postępy Nauk Medycznych”, t. 4, s. 290–297.
Google Scholar

Murray C. J., Lopez A. D. (2000), Global burden of diseases, cz. 1, Wydawnictwo „Vesalius”, Warszawa.
Google Scholar

People in the EU – population projections (2017), Luxembourg, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_-_population_projections [dostęp: 8.10.2018].
Google Scholar

Pikala M., Maniecka‑Bryła I. (2017), Fifteen‑year mortality trends due to cardiovascular diseases in Poland using standard expected years of life lost, 2000–2014, „Kardiologia Polska”, t. 75, nr 10, s. 1033–1040.
Google Scholar

Razzaque A., Nahar L., Khanam M. A. (2010), Socio‑demographic differentials of adult health indicators in Matlab, Bangladesh: self‑rated health, health state, quality of life and disability level, „Global Health Action”, t. 3, nr 2, s. 70–77.
Google Scholar

Rocznik statystyczny 2016 (2017), GUS, Warszawa.
Google Scholar

Stiefel C. M., Perla R. J., Zell B. L. (2010), A healthy bottom line: Healthy Life Expectancy as an outcome measure for health improvement efforts, „The Milbank Quarterly”, t. 88, nr 1, s. 30–53.
Google Scholar

Szostak W., Cybulska B. (1999), Racjonalne żywienie w profilaktyce miażdżycy – mniej smarujesz, szybciej dojedziesz do Unii Europejskiej, „Medycyna Metaboliczna”, t. 3, s. 5–9.
Google Scholar

Waśkiewicz A., Piotrowski W., Sygnowska E. (2006), Czy korzystne tendencje w spożyciu żywności zaobserwowane w latach 1984–2001 przyczyniły się do spadku umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia? Badanie Pol‑MONICA Warszawa, „Kardiologia Polska”, t. 64, nr 1, s. 16–23.
Google Scholar

WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000–2011 (2013), Department of Health Statistics and Information Systems WHO, Geneva.
Google Scholar

Wojtyniak B., Stokwiszewski J. (2015), Trendy czasowe umieralności ogółem oraz z powodu głównych grup przyczyn: chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych oraz przyczyn zewnętrznych w Polsce na tle sytuacji w krajach UE15, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, t. 13, nr 4, s. 316–327.
Google Scholar

Published

2019-09-13

How to Cite

Burzyńska, M., Pikala, M., & Maniecka-Bryła, I. (2019). Assessment of Life Years Lost Due to Cardiovascular Diseases in Subpopulation of Elderly People in Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(343), 73–84. https://doi.org/10.18778/0208-6018.343.05

Issue

Section

Articles