Life Quality of Older People Receiving Institutional Care

Authors

  • Monika Burzyńska Medical University of Lodz, Epidemiology and Biostatisctics Department
  • Małgorzata Pikala
  • Katarzyna Kondak
  • Irena Maniecka-Bryla

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.329.09

Keywords:

ageing, quality of life, intergenerality, nursing homes, social assistance

Abstract

In the modern world there is a growing number of older people with decreasing the possibility of taking care of them at the same time. This situation is mainly caused by family demographic changes. The aim of the study was to evaluate the quality of life of older people receiving institutional care. The survey was conducted from April to June 2015 after obtaining the consent of the Bioethics Committee of the Medical University of Lodz. The studied population consisted of residents of 5 nursing homes in the province of Lodz randomly selected for the study. Hodgkinson Abbreviated Mental Test Score was used to assess the mental state of respondents. Finally statistical analysis covered 117 people. Research tool was an anonymous interview questionnaire (49 questions on lifestyle, family relationships, self‑assessment of health status and quality of life). The obtained data was entered into the database in Microsoft Excel and Statistica. In statistical analysis descriptive and analytical statistics were used. To determine the relationship between the analyzed variables and self‑reported quality of life Chi² test (p < 0.05) was used. 62.1% of respondents declared poor self‑assesment of quality of life – more often women (Chi² = 0.919). 69.2% of seniors declared dependent on the decision to live in nursing home. Factors associated with self‑rated quality of life of respondents were: the time of the placement at nursing home, frequency of meetings with the family, the result of ADL scale and self‑rated health. Taking care of family relationships affects the quality of life of seniors living in nursing homes. Migration of young people limits the possibility of providing support to seniors by the family, leading to increased involvement of the institutional support to the elderly.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arnold J., Dai J., Nahapetyan L. et al. (2010), Predicting successful ageing in a population‑based sample of Georgia centenerians, „Current Gerontology and Geriatric Research”, vol. 56, no. 1, s. 88–92.
Google Scholar

Beck U., Beck‑Gernsheim E. (2002), Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, Sage, London.
Google Scholar

Beekman A., van Balkom A., Deeg D. et al. (2000), Anxiety and depression in later life: Co‑occurrence and communality of risk factors, „American Journal of Psychiatry” vol. 157, no. 1, s. 89–95.
Google Scholar

Bełtowska K. (2008), Reakcje emocjonalne opiekunów osób z demencją – potrzeba pomocy społecznej, „Przegląd Lekarski”, t. 65, nr 6, s. 304–307.
Google Scholar

Bielak M. (2013), Standard życia i zamieszkania osób starszych w placówkach opiekuńczych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 297, s. 81–92.
Google Scholar

Bień B. (2000), Miejsce człowieka starszego w systemie opieki zdrowotnej i społecznej w Polsce, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno‑demograficzny. Materiały na ogólnopolskie seminarium naukowe, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Bień B., Wojszel B., Wilmańska J. i in. (1999), Epidemiologiczna ocena rozpowszechnienia niesprawności funkcjonalnej u osób w późnej starości a świadczenie opieki, „Gerontologia Pol­ska”, t. 7, nr 2, s. 42–47.
Google Scholar

Bonior P., Łysy J. (2000), Poziom i uwarunkowania interakcji społecznych ludzi starszych zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej, „Zdrowie Publiczne”, t. 5, s. 169–178.
Google Scholar

Bowling A. (2009), Predictors of mortality among a national sample of elderly widowed people: analysis of 28‑year mortality rates, „Age and Ageing”, vol. 38, no. 5, s. 527–530.
Google Scholar

Bronnum‑Hansen H., Baadsgaard M. (2007), Increasing social inequality in life expectancy in Denmark, „European Journal of Public Health”, vol. 17, no. 6, s. 585–586.
Google Scholar

Bryła M., Burzyńska M., Maniecka‑Bryła I . (2013), Self‑rated quality of life of city‑dwelling elderly people benefitting from social help: results of a cross‑sectional study, „Health Quality of Life Outcomes”, vol. 11, s. 181–191.
Google Scholar

Burzynska M., Bryla M., Bryla P., Maniecka‑Bryla I . (2015), Factors determining the use of social suport services among elderly people living in a city environment in Poland, „Health and Social Care in the Community”, 30 Juny, doi:10.1111/HSC.12259.
Google Scholar

Burzyńska M., Maniecka‑Bryła I . (2015), Niepełnosprawność osób starszych jako czynnik determinujący korzystanie z usług pomocy społecznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 4, nr 315, s. 29–41.
Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (2009), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
Google Scholar

Dudek D., Zięba‑Wróbel A. i in. (2000), Zaburzenia depresyjne a jakość życia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, „Psychiatria Polska”, t. 1, nr 1, s. 73–80.
Google Scholar

Gabryś T. (2008), Sprawność funkcjonalna u osób w wieku podeszłym w domach pomocy społecznej, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, t. 89, nr 1, s. 62–66.
Google Scholar

Górna K. (2005), Obiektywny i subiektywny wymiar jakości życia chorych na schizofrenię po pierwszej hospitalizacji, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego, Poznań.
Google Scholar

GUS (2002), Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno‑ekonomiczna, Warszawa.
Google Scholar

GUS (2007), Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r., Warszawa.
Google Scholar

GUS (2011), Raport z wyników. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
Google Scholar

GUS (2012), Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno‑społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, Warszawa.
Google Scholar

Jachimowicz V., Kostka T. (2009), Ocena poczucia własnej skuteczności u pensjonariuszy DPS, „Gerontologia Polska”, t. 1, s. 23–31.
Google Scholar

Jeste D.V. (2005), Feeling fine at a hundred and three. Secrets of successful aging, „American Journal of Preventive Medicine”, vol. 28, no. 3, s. 323–324.
Google Scholar

Karwat I., Krawczyk A. (2004), Kategorie zdrowotnych i społecznych problemów osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi, [w:] L. Solecki (red.), Problemy ludzi starych i niepełnosprawnych w rolnictwie, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
Google Scholar

Kowalik S., Ratajska A., Szmaus A. (2001), W poszukiwaniu nowego wymiaru jakości życia związanego ze stanem zdrowia, [w:] L. Wołowicka (red.), Jakość życia w naukach medycznych, Wydawnictwo Uczelniane AM, Poznań.
Google Scholar

Lee I., Wang H.H., Chiou C.J. et al. (2009), Family caregivers’ viewpoints towards quality of long‑term care services for community‑dwelling elders in Taiwan, „Health and Social Care in the Community”, vol. 17, s. 312–320.
Google Scholar

Lewin G., de San M.K., Knuiman M. et al. (2013), A randomised controlled trial of the Home Independence Program (HIP), an Australian restorative home care programme for older adults, „Health and Social Care in the Community”, vol. 21, s. 69–78.
Google Scholar

Maniecka‑Bryła I., Gajewska O., Burzyńska M., Bryła M. (2013), Factors associated with self‑rated health (SRH) of a University of the Third Age (U3A) class participants, „Archives of Gerontology Geriatrics”, vol. 57, no. 2, s. 156–161.
Google Scholar

Maniecka‑Bryła I., Pikala M., Bryła M. (2013), Life years lost due to cardiovascular diseases, „Kardiologia Polska”, vol. 71, no. 10, s. 1065–1072.
Google Scholar

Miller M., Gębska‑Kuczerowska A. (1998), Ocena stanu zdrowia ludzi w starszym wieku w Polsce, „Gerontologia Polska”, t. 6, nr 3–4, s. 19–23.
Google Scholar

Muszalik M., Ćwikła A., Kędziora‑Kornatowska K. (2010), Ocena wpływu czynników socjodemograficznych i medycznych na poziom sprawności funkcjonalnej pacjentów geriatrycznych, „Pielęgniarstwo XXI Wieku”, t. 1–2, s. 9–15.
Google Scholar

Muszalik M., Kędziora‑Kornatowska K., Sury M. i in. (2009), Ocena funkcjonalna pacjentów w starszym wieku w odniesieniu do jakości życia w świetle kwestionariusza Oceny Funkcjonalnej Przewlekle Chorych, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, t. 4, s. 569–576.
Google Scholar

Park H.L., O’Connell J.E., Thomson R.G. (2003), A systematic review of cognitive decline in the general elderly population, „International Journal of Geriatric Psychiatry”, vol. 18, no. 12, s. 1121–1134.
Google Scholar

Pichot V., Roche F., Denis C. et al. (2005), Interval training in elderly men increases both heart rate variability and baroreflex activity, „Clinical Autonomic Research”, vol. 15, no. 2, s. 107–115.
Google Scholar

Porta M. (2008), A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press, New York.
Google Scholar

Reijula J., Rosendahl T., Reijula K. et al. (2009), A new method to assess perceived well‑being among elderly people – a feasibility study, „BMC Geriatrics”, vol. 9, s. 55–62.
Google Scholar

Szczerbińska K. (2006), Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, [w:] K. Szczerbińska (red.), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Szweda‑Lewandowska Z. (2015), Niesamodzielni a.d. 2035 – w poszukiwaniu sposobów i źródeł wsparcia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 4, nr 315, s. 173–183.
Google Scholar

Williams A.M., Wang L., Kitchen P. (2014), Differential impacts of care‑giving across three caregiver groups in Canada: end‑of‑life care, long‑term care and short‑term care, „Health and Social Care in the Community”, vol. 22, no. 2, s. 187–196.
Google Scholar

Zboina B. (2008), Jakość życia osób starszych, Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski.
Google Scholar

Zych A. (2009), Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Wydawnictwo Naukowe Śląsk Spółka z o.o., Katowice.
Google Scholar

Published

2017-09-22

How to Cite

Burzyńska, M., Pikala, M., Kondak, K., & Maniecka-Bryla, I. (2017). Life Quality of Older People Receiving Institutional Care. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(329), [131]–145. https://doi.org/10.18778/0208-6018.329.09

Issue

Section

Articles