Analysis of the Financial Condition of Insurance Companies PZU and Warta

Authors

  • Paweł Trippner University of Social Sciences in Lodz

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.331.01

Keywords:

Insurance system, financial ratio, financial condition analysis, Economic Value Added™

Abstract

The insurance system is a very important element of the financial system of a state. As institutions of public trust, insurance companies play an important role in the process of transforming savings into investments, which directly affects the country’s economic development. Maintaining the insurance sector in a good financial condition guarantees stability of the financial system and economic development of Poland. The purpose of the paper is to present the essence of operations of insurance companies as financial institutions, present their role in the economy, and describe various methods of appraising their financial condition, presented in professional literature. In order to achieve this purpose, the research hypothesis was formulated, according to which the analysis of the financial condition (profitability) of insurance companies PZU and Warta gives the same results, using traditional (financial ratios), as well as alternative methods (the concept of Economic Value Added), and that smaller company (Warta) achieves higher level of operational efficiency than the larger company. The analysis conducted using both traditional (profitability ratios), as well as method of EVA confirmed the hypothesis, according to which PZU company is in better financial condition than one of the biggest competitors in insurance sector.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Capiga M. (2010), Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Dziawgo D. (1998), Credit – rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Helfert E.A. (1982), Techniques of financial analysis, R.D. Irwin, Homewood.
Google Scholar

Iwonicz‑Drozdowska M. (2010), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston.
Google Scholar

Liszcz T. (1997), Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce. Zagadnienia prawne, Poltext, Kraków.
Google Scholar

Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Monkiewicz J. (2002), Podstawy ubezpieczeń, t. II, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz Ł., Hadyniak B. (2000), Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

Nowak K. (1998), Polski rynek kapitałowy, Wyższa Szkoła Bankowości, Poznań.
Google Scholar

Orechwa‑Maliszewska E., Worobiej E. (2008), Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
Google Scholar

Owsiak S. (2002), Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Pietrzak B., Polański Z. (red.) (2006), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Rappaport A. (1998), Creating shareholder value, The Free Press, New York.
Google Scholar

Ronka‑Chmielowiec W. (red.) (2002), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1825).
Google Scholar

Sułkowska W. (2001), Ubezpieczenia, zagadnienia podstawowe, WSZiB, Kraków.
Google Scholar

Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2000 r. Nr 113, poz. 1186).
Google Scholar

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154).
Google Scholar

www.bankier.pl [dostęp: 10.07.2015].
Google Scholar

www.knf.gov.pl [dostęp: 31.10.2016].
Google Scholar

www.pzu.pl [dostęp: 6.07.2015].
Google Scholar

www.raportroczny2013.pzu.pl [dostęp: 6.07.2015].
Google Scholar

www.warta.pl [dostęp: 6.07.2015].
Google Scholar

Wypych M. (2000), Finanse i instrumenty finansowe, Absolwent, Łódź.
Google Scholar

Published

2018-01-19

How to Cite

Trippner, P. (2018). Analysis of the Financial Condition of Insurance Companies PZU and Warta. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5(331), 7–22. https://doi.org/10.18778/0208-6018.331.01

Issue

Section

Articles