Innovations. Market and Social Aspects

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.349.07

Keywords:

social innovations, market innovations, technical innovations

Abstract

Areas of research in economics and management science become increasingly close – they overlap and become very similar. New events, new products of people’s actions, new patterns of behaviour arise with a pace unknown before. Institutionalisation of these phenomena aimed at their broad codification also takes on new forms. We live in an age of ubiquitous innovativeness. Naturally, the question arises: should innovations be perceived in the same way as in the past? Are there any new types of innovations that have appeared lately? Are the current definitions of market and social innovations still up to date?

The aim of the article is to present a change in approach to innovations over time, with particular focus on their market and social aspects. The author attempts to answer the following questions: how did technological progress visible in the networking of economy influence the understanding of social innovations, what is the role of social production and exchange which replace gradually market exchange, in the social innovation definition, to what extent is the cooperation within a community in the virtual space characteristic of a special class of social innovation?

The research method used by the author is based on literature studies on innovations and on the economics of cooperation (access, sharing, co‑use). It comprises an analysis of different concepts of innovation, in particular different definitions of the name, an analysis of different approaches to cooperation economics, comparisons of the obtained results, and conclusions formulation.

The approach to innovation changes over time – from a technical, social and market approach to a differently understood today social approach. Contemporary, the criteria for innovation “society” are different. The understanding of innovation is influenced by the increased role of social production and exchange at the expense of market exchange. The networking of the information economy significantly strengthens the social aspect of innovation. Cooperation within a community, including co‑creation of goods, access to them, their co‑use and sharing, is an extreme example of the advantage of the social dimension of innovation over its market aspect.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baruk J. (2009), Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, “Marketing i Rynek” no. 3, pp. 12–18.
Google Scholar

Baruk J. (2013), Innowacja jako czynnik sukcesu organizacji, “Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, no. 4, part 1, pp. 7–16.
Google Scholar

Benkler Y. (2008), Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Google Scholar

Birkinshaw J., Hamel G., Mol M. J. (2008), Management Innovation, “Academy of Management Review”, October 2008, vol. 33, no. 4, pp. 825–845.
Google Scholar

Bukowski A., Rudnicki S. (2014), Innowacje i komercjalizacja wiedzy w naukach społecznych, [in:] A. Zorska, M. Molęda‑Zdziech, B. M. Jung (eds.), Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Compagni A., Mele V., Ravasi D. (2015), How Early Implementations Influence Later Adoptions of Innovation: Social Positioning and skill Reproduction in the Diffusion of Robotic Surgery, “Academy of Management Journal”, vol. 58, issue 1, pp. 242–247.
Google Scholar

Czerni S., Topulos A., Tabaczkiewicz E., Iwańska J., Pęzińska Z., Bryczkowski P. (eds.) (1984), Leksykon naukowo‑techniczny, 3rd ed., Wydawnictwa Naukowo‑Techniczne, Warszawa.
Google Scholar

Damanpour F. (1991), Organizational Innovation: A Meta‑Analysis of Effects of Determinants and Moderators, “Academy of Management Journal”, vol. 34, no. 3, pp. 555–590.
Google Scholar

Deschamps J.‑P. (2011), Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Google Scholar

Drucker P. F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Heiskala R. (2007), Social innovations: structural and power perspectives, [in:] T. J. Hämäläinen, R. Heiskala, E. Elgar (eds.), Social innovations, institutional change and economic performance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton, pp. 52–79.
Google Scholar

http://eprints.whiterose.ac.uk/114585/2/Schippers-West-Dawson-JOM-def.pdf [accessed: 9.09.2020]
Google Scholar

Jia N., Huang K. G., Zhang C. M. (2019), Public Governance, Corporate Governance, and Firm Innovation: An Examination of State‑Owned Enterprises, “Academy of Management Journal”, vol. 62, no. 1, pp. 220–247.
Google Scholar

Kieżun W. (2011), Idea społeczeństwa innowacyjnego S. Kwiatkowskiego, [in:] W. Kieżun (ed.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Oficyna a Wolters Kluwer business and Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Google Scholar

Koch R. (1997), Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
Google Scholar

Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S‑ka, Warszawa.
Google Scholar

Lampa naftowa (2017), https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampa_naftowa [accessed: 7.11.2017].
Google Scholar

Ługowik M. (2017), Historia kołem się toczy, http://www.dobresobie.pl/historia/311/wynalezienie-kola [accessed: 5.06.2017].
Google Scholar

Matusiak K. B. (ed.) (2005), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Google Scholar

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (2017), https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_świata_w_kolarstwie_szosowym [accessed: 17.09.2017].
Google Scholar

Ornarowicz U. (2020), Wspólnoty sieciowe i ich miejsce w ekonomii współpracy, współtorzenia i współużytkowania, [in:] U. Ornarowicz, P. Płoszajski (eds.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa [book in print].
Google Scholar

Oslo manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. (2005), 3rd ed., OECD, Eurostat, Paris, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF [accessed: 10.12.2017].
Google Scholar

Pierwszy polski samochód wodorowy. Na taki projekt przemysł czekał od dawna (2016), http://www.gazetakrakowska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/pierwszy-polski-samochod-wodorowy-na-taki-projekt-przemysl-czekal-od-dawna,10159620/ [accessed: 23.05.2016].
Google Scholar

Pietrasiński Z. (1971), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Pojazd elektryczny (2017), https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_elektryczny [accessed: 24.10.2017].
Google Scholar

Popkiewicz M., Malinowski S. P. (2017), Huragany – skąd się biorą, jakie sieją zniszczenie i jak wpływa na nie zmiana klimatu?, https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/huragany-skad-sie-biora-jak-sieja-zniszczenie-i-jak-wplywa-na-nie-zmiana-klimatu-245 [accessed: 11.09.2017].
Google Scholar

Prahalad C. K., Krishnan M. S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
Google Scholar

Prezydent Duda otworzył Arenę Lodową. „To jest nowoczesna Polska, to jest Polska ambitna” (2017), https://wpolityce.pl/polityka/371941-prezydent-duda-otworzyl-arene-lodowa-to-jest-nowoczesna-polska-to-jest-polska-ambitna-zdjecia [accessed: 14.12.2017].
Google Scholar

Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Google Scholar

Robbins S. P., DeCenzo D. A. (2002), Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Rogers E. M. (2003), Diffusion of innovations, 5th ed., Free Press, New York.
Google Scholar

Rogers E. M., Shoemaker F. F. (1971), Communication of innovations: a cross‑cultural approach, Free Press, New York.
Google Scholar

Ryfkin J. (2016), Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
Google Scholar

Schippers M. C., West M. A., Dawson J. F. (2012), Team reflexivity and innovation: the moderating role of team context, repository, University of Sheffield, White Rose University Consortium Universities of Leeds, Sheffield–York, pp. 1–42,
Google Scholar

Skorupka S., Auderska H., Łępicka Z. (eds.), (1968), Mały słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN (2017), https://sjp.pwn.pl/sjp/innowacja;2561627.html [accessed 10.12.2017].
Google Scholar

Sobol E. (ed.) (2003), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Stevens T. (1999), A modern‑day Ben Franklin, “Industry Week”, 1 March, pp. 20–25.
Google Scholar

Szymczak M. (ed.) (1988), Słownik języka polskiego, vol. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Utterback J. M. (1971), The Process of Technological Innovation within the Firm, “Academy of Management Journal”, March, vol. 14, issue 1, pp. 75–88.
Google Scholar

West M. A., Farr J. L. (eds.) (1990), Innovation and creativity at work: psychological and organizational strategies, John Wiley & Sons, Chichester.
Google Scholar

Wright G.H von (1963), Norm and action: a logical enquiry, Routledge & Kegan Paul, The Humanities Press, London–New York.
Google Scholar

Wrzosek W. (1998), Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Downloads

Published

2020-11-04

How to Cite

Ornarowicz, U. (2020). Innovations. Market and Social Aspects. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(349), 107-127. https://doi.org/10.18778/0208-6018.349.07

Issue

Section

Articles