Strategie rozwoju i modele biznesowe największych grup stoczniowych produkujących okręty w Unii Europejskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.34.01

Słowa kluczowe:

polityka bezpieczeństwa i obrony UE, budowa okrętów wojennych, okrętowe grupy kapitałowe stoczni wojennych, współpraca i konsolidacja stoczni, stocznie wojenne, przemysł zbrojeniowy

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza strategii rozwoju i przyjętych modeli biznesowych w największych grupach kapitałowych zajmujących się budową i wyposażeniem okrętów w krajach Unii Europejskiej. Stwierdzono, że budowane okręty wojenne i ich wyposażenie stanowią największą część europejskiego przemysłu okrętowego. Przedmiotem oceny były brytyjska BAE Systems, francuska Naval Group, niemiecka TKMS, hiszpańska Navantia, SAAB Kockums w Szwecji, włoska Fincantieri oraz holenderski Damen.

Z analizy wynika, że jednym z podstawowych czynników kształtujących strategie rozwoju stoczni wojennych krajów UE jest polityka obronna i stworzone w ramach UE fundusze obronne. Zewnętrznymi czynnikami rozwoju jest także koniunktura na rynku statków wojennych. Czynniki te oraz przyjęte modele biznesowe znalazły swoje odzwierciedlenie w wielkości przychodów największych grup kapitałowych i marż zysku. Uzyskane dane wykazują na to, że kondycja finansowa tych firm nie jest stabilna. Modele biznesowe analizowanych przedsiębiorstw istotnie różnią się typami budowanych okrętów, strukturą własnościową i kapitałową. Wspólną cechą działania tych grup jest podejmowanie współpracy w realizacji projektów budowy okrętów w ramach UE oraz dążenie do konsolidowania tej produkcji w ramach dużych grup kapitałowych. Dynamika procesów konsolidacyjnych jest jednak stosunkowo niska i istnieje zagrożenie, że konkurencyjność stoczni wojennych może być niewystarczająca wobec agresywnych działań stoczni azjatyckich.

Bibliografia

Association of Europe (2020), The Aerospace and Defence Industries Association of Europe, 2020 Facts & Figures, https://asd-europe.org/sites/default/files/atoms/files/ASD_FactsFigures_2020.pdf (data dostępu: 18.03.2021).
Google Scholar

Bellais R. (2017), Against the odds: The evolution of the European naval shipbuilding industry, „The Economics of Peace and Security Journal”, 12(1). https://doi.org/10.15355/epsj.12.1.5
Google Scholar

Birkler J. et al. (2005), Differences between military and commercial shipbuilding: implications for the United Kingdom’s Ministry of Defence, RAND Corporation, RAND National Security Research Division.
Google Scholar

Calcara A. (2018), Cooperation and conflict in the European, defence-industrial field: the role of relative gains, „Defence Studies”, 18(4). https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1487766
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1487766

Chuter A. (2021), New UK naval shipbuilding strategy prizes keeping foreign yards out, Defense News, https://www.defensenews.com/global/europe/2021/03/23/new-uk-naval-shipbuilding-strategy-prizes-keeping-foreign-yards-out/ (data dostępu: 10.05.2021).
Google Scholar

EDA (2016), EU naval industry in good shape but more R&T investment needed, study says. [w:] Global Strategy – What’s next for defence?, https://eda.europa.eu/docs/default-source/eda-magazine/edm11singlewebmedres (data dostępu: 11.11.2020).
Google Scholar

EDA (2021), Eda to support „European Patrol Corvette” PESCO project, https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2021/01/04/eda-to-support-european-patrol-corvette-pesco-project (data dostępu: 10.05.2021).
Google Scholar

EDA Europe (2016), Study on Industrial and Technological Competences in the Naval Sector, Executive Summary, https://www.eda.europa.eu/docs/de-fault-source/procurement/fns2-final-executive-summary.pdf (data dostępu: 10.03.2021).
Google Scholar

European Commission (2019), Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, European Defence Action Plan.
Google Scholar

European Parliament (2021), 9 Europe as a stronger global actor / up to € 27 bn., https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/api/stages/report/current/theme/europe-as-a-stronger-global-actor/file/review-of-the-european-neighbourhood-policy (data dostępu: 15.02.2021).
Google Scholar

Financial report Naval Group (2020), https://www.naval-group.com (data dostępu: 7.05.2021).
Google Scholar

Fincantieri, Fincantieri Naval Vessels (2016), https://www.fincantieri.com/globalassets/prodotti-servizi/navi-militari/fincantieri-naval-vessels-brochure.pdf (data dostępu: 7.10.2020).
Google Scholar

The Frost & Sullivan (2017), Global Naval Shipbuilding Market, Forecast to 2026, https://store.frost.com/global-naval-shipbuilding-market-forecast-to-2026.html (data dostępu: 15.03.2021).
Google Scholar

Guillou H. (2020a), Military naval industry: the urgent need for European consolidation, Fondation Robert Schuman, https://www.robert-schuman.eu/en/european-interviews/0099-military-naval-industry-the-urgent-need-for-european-consolidation (data dostępu: 13.04.2021).
Google Scholar

Guillou H. (2020b), Naval Group: the international market and European industrial consolidation, European Defence Review, Fincantieri, Naval Group, Naviris (data dostępu: 12.10.2020).
Google Scholar

Hanel D. (2020), Consolidation potential of European naval shipbuilding, Europäische Sicherheit & Technik, ES&T Technical Papers, https://esut.de/en/2020/10/fachbeitraege/23018/konsolidierungspotenziale-des-europaeischen-marineschiffbaus/ (data dostępu: 13.04.2021).
Google Scholar

Imarc (2020), Warship and Naval Vessels Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2020–2025, https://www.imarcgroup.com/warship-naval-vessels-market (data dostępu: 16.02.2021).
Google Scholar

Karremann J. (2020), Konsolidierung der Meeresindustrie in der nördlichen Hälfte Europas. Sicherheit & Technik, ES&T Technical Papers, https://esut.de/2020/10/fachbeitraege/22390/konsolidierung-der-meeresindustrie-in-der-noerdlichen-haelfte-europas/ (data dostępu: 13.04.2021).
Google Scholar

Kington T. et al. (2018), For Europe, it’s naval business as usual, Defence News, https://www.defensenews.com/global/europe/2018/10/21/for-europe-its-naval-business-as-usual/ (data dostępu: 12.10.2020).
Google Scholar

Kulkarni P.R. (2015), Review of Global Naval Shipbuilding Trends and Lessons for Indian Shipbuilding Industry, „Maritime Affairs, National Maritime Foundation”, 11(1). https://doi.org/10.1080/09733159.2015.1027076
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09733159.2015.1027076

Mackenzie C. (2020), „Europeans don’t have a choice”: Naval Group boss pushes for shipyard consolidation, Defence News, https://www.defensenews.com/industry/2020/02/21/europeans-dont-have-a-choice-naval-group-boss-pushes-for-shipyard-consolidation/ (data dostępu: 13.04.2021).
Google Scholar

Mordor Intelligence (2020), Europe Naval Vessels Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021–2026), https://www.mordorintel-ligence.com/industry-reports/europe-naval-vessels-market (data dostępu: 13.05.2021) .
Google Scholar

Naval Group (2020), Power at SEA, https://www.naval-group.com/en/group/en-profil/presentation/ (data dostępu: 12.10.2020).
Google Scholar

Naval Vessels Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021– 2027), Mordor Intelligence 2020.
Google Scholar

Navantia, https://www.navantia.es/en/information-for-contractors/ (data dostępu: 7.10.2021).
Google Scholar

Naviris, We are Naviris, https://www.naviris.com/ (data dostępu: 11.04.2021).
Google Scholar

Orbis (2020), https://orbis.bvdinfo.com/ (data dostępu: 24.12.2020).
Google Scholar

Renaud B. (2017), Against the odds: The evolution of the European naval shipbuilding industry, „The Economics of Peace and Security Journal, EPS Publishing”, 12(1). https://doi.org/10.15355/epsj.12.1.5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15355/epsj.12.1.5

Rogala-Lewicki A. (2017), Integracja europejskiego przemysłu obronnego, „Przegląd Geopolityczny”, 19.
Google Scholar

Smit W.A. et al. (2001), Naval Shipbuilding in Europe [w:] Elsner W. (red.), International Restructuring and Conversion of the Arms Industries and the Military Sector. Industrial, Regional and Sociocultural Aspects. Proceedings of the International Conversion Conference Bremen.
Google Scholar

Sprenger S. (2020), You need two to tango: Naval Group CEO Hervé Guillou on business in Europe and Down Under, Defence News, https://news.yahoo.com/two-tango-naval-group-ceo110430671.html?guccounter (data dostępu: 12.10.2020).
Google Scholar

TKMS – Thyssen Krupp Marine System, https://www.thyssenkrupp-marinesystems.com/en/portfolio.html (data dostępu: 5.05.2021).
Google Scholar

Wilczyński P.L. (2015), Rozmieszczenie europejskiego przemysłu stoczniowego w branży zbrojeniowej, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 29(1): 138–161.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Bieliński, J., & Bieliński, T. (2021). Strategie rozwoju i modele biznesowe największych grup stoczniowych produkujących okręty w Unii Europejskiej. Ekonomia Międzynarodowa, (34), 84–111. https://doi.org/10.18778/2082-4440.34.01

Numer

Dział

Articles