O bezpieczeństwie ekonomicznym i dyrektywie Solvency II

Autor

  • Alina Klonowska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Finansów, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.30.01

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo ekonomiczne, sektor ubezpieczeń, prawo

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena bezpieczeństwa ekonomicznego państw Unii Europejskiej w odniesieniu do pandemii COVID-19 i przedstawienie dyrektywy Solvency II w roli narzędzia wspierającego władze państw Wspólnoty w dążeniu do zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego.

Hipoteza: złagodzenie reżimu regulacyjnego dyrektywy Solvency II sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej państw Unii Europejskiej.

Metoda: badania przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, a także analizy danych pochodzących z raportów Insurance Europe, OECD oraz Komisji Europejskiej.

Rezultaty: z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją merytoryczne przesłanki uzasadniające konieczność wprowadzenia zmian w dyrektywie Solvency II na rzecz wspierania sytuacji ekonomicznej państw. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do drastycznej zmiany warunków ekonomicznych, a złagodzenie zapisów dyrektywy może korzystnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną państw Wspólnoty, jednak decyzja o zmianie dyrektywy należy do władz europejskich.

Bibliografia

Ambitions for Europe – Overview (2020), https://insuranceeurope.eu/ambitions-europe-overview (data dostępu: 15.05.2020).
Google Scholar

Arena M. (2008), Does insurance market activity promote economic growth? A cross-country study for industrialized and developing countries, „Journal of Risk and Insurance”, 75(4).
Google Scholar

A risk-based regime for Europe (2020), https://www.insuranceeurope.eu/solvency-ii (data dostępu: 3.06.2020).
Google Scholar

Borkowski M. (2019), Bezpieczeństwo ekonomiczne Szwecji na tle państw OECD, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 379.
Google Scholar

Chen P.F., Lee Ch.Ch., Lee Ch.F. (2012), Insurance market activity and economic growth: An international cross-country analysis, „Journal of International Development”, 7(24).
Google Scholar

Coronavirus Pandemic to Slow Austria’s Insurance Market Growth (2020), https://www.fitchratings.com/research/insurance/coronavirus-pandemic-to-slow-austria-insurance-market-growth-27-05-2020 (data dostępu: 8.06.2020).
Google Scholar

Cristea M., Marcua N., Cârstina S. (2014), The Relationship between Insurance and Economic Growth in Romania Compared to the Main Results in Europe – A Theoretical and Empirical Analysis, „Procedia Economics and Finance”, 8.
Google Scholar

Delivorias A., Scholz N. (2020), Economic impact of epidemics and pandemics, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646195/EPRS_BRI(2020)646195_EN.pdf, PE 646.195 (data dostępu: 15.04.2020).
Google Scholar

EIOPA (2020), EIOPA: wskazówki dla sektora ubezpieczeniowego w związku z pandemią COVID-19, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, http://www.beinsured.pl/artykuly/eiopa-wskazowki-dla-sektora-ubezpieczeniowego-w-zwiazku-z-pandemia-covid-19,6695.html (data dostępu: 1.06.2020).
Google Scholar

Finance Sustainable EU Economic Growth (2020), https://insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Ambitions%20for%20Europe%20-%20Finance%20sustainable%20EU%20economic%20growth.pdf (data dostępu: 3.06.2020).
Google Scholar

Global Financial Stability Report (2020), International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020 (data dostępu: 15.04.2020).
Google Scholar

Global Insurance Trends and Forecasts, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/2019-global-insurance-trends-and-forecasts (data dostępu: 17.05.2020).
Google Scholar

Gospodarka i miejsca pracy podczas pandemii koronawirusa, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_pl (data dostępu: 3.06.2020).
Google Scholar

Haegeli J.J. (2019), Global insurance premiums exceed USD 5 trillion for the first time as pivot east continues, Swiss Re Institute’s latest sigma says, https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20190704-sigma-3-2019.html (data dostępu: 13.05.2020).
Google Scholar

Haiss P., Sü meg K. (2008), The relationship between insurance and economic growth in Europe: a theoretical and empirical analysis, „Empirica”, 35.
Google Scholar

Handschke J., Monkiewicz J. (red.) (2010), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltex, Warszawa.
Google Scholar

Jonas O. (2013), Pandemic Risk, The World Bank, https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/HDN/Health/WDR14_bp_Pandemic_Risk_Jonas.pdf (data dostępu: 2.06.2020).
Google Scholar

Kołodko G.W. (2011), Świat między kryzysami – wstęp do wydania polskiego [w:] N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Kostecka-Tomaszewska L. (2018), Economic security of China: The implications of the belt and road initiative, „Optimum Economic Studies”, 4(94).
Google Scholar

Levine R., Loayza N., Beck T. (2000), Financial intermediation and growth: causality analysis and causes, „Journal of Monetary Economics”, 46(1).
Google Scholar

Mkrtchyan T.M. (2015), State Economic Security System and Its Components, 4th Int’l Conference on Research in Humanities, Sociology & Corporate Social Responsibility (RHSCSR’15) Sept. 25–26, 2015 Penang (Malaysia), https://icehm.org/upload/3757ED915013.pdf (data dostępu: 15.05.2020).
Google Scholar

Moorcraft B. (2020), Fitch Ratings: COVID-19’s negative impact on the global insurance industry, https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/fitch-ratings-covid19s-negative-impact-on-the-global-insurance-industry-220124.aspx (data dostępu: 25.05.2020).
Google Scholar

Nye J.S. (1974), Collective Economic Security, „International Affairs”, 50(4), Oxford University Press on behalf of the Royal Institute of International Affairs Stable, https://www.jstor.org/stable/2615925 (data dostępu: 1.04.2020).
Google Scholar

Outreville J.F. (1990), The Economic Significance of Insurance Markets in Developing Countries, „The Journal of Risk and Insurance”, 57(3).
Google Scholar

Poirson H. (1998), Economic Security, Private Investment, and Growth in Developing Countries, Working Paper, International Monetary Fund, WP/98/4.
Google Scholar

Pradhan R.P. i in. (2017), Insurance – growth nexus and macroeconomic determinants: evidence from middle-income countries, „Empirical Economics”, 52(4).
Google Scholar

Roubini N. (2020), Coronavirus pandemic has delivered the fastest, deepest economic shock in history, https://www.theguardian.com/business/2020/mar/25/coronavirus-pandemic-has-delivered-the-fastest-deepest-economic-shock-in-history (data dostępu: 31.03.2020).
Google Scholar

Skipper H.D. (1997), Foreign Insurers in Emerging Markets: Issues and Concerns, Occasional Paper 97-2, Center for Risk Management and Insurance.
Google Scholar

Solvency II 2020 review: why would one of the world’s most prudent and conservative prudential regimes need “prudential enhancements”? (2020), https://www.insuranceeurope.eu/solvency-ii-2020-review-why-would-one-world-s-most-prudent-and-conservative-prudential-regimes-need (data dostępu: 8.06.2020).
Google Scholar

Stachowiak Z., Stachowiak B. (2014), Kontrowersje i dylematy rozwiązania problemu bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce, „Ekonomia bezpieczeństwa i logistyka, Zeszyty Naukowe AON”, 3(96).
Google Scholar

The Council of Economic Advisers (2019), Mitigating the Impact of Pandemic Influenza through Vaccine Innovation, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/09/Mitigating-the-Impact-of-Pandemic-Influenza-through-Vaccine-Innovation.pdf (data dostępu: 15.04.2020).
Google Scholar

The drive for transformation and growth, 2020 Global Insurance Outlook (2020), https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Insurance_outlook/$FILE/eyglobal-insurance-outlook.pdf (data dostępu: 23.04.2020).
Google Scholar

US insurance market trends during the pandemic, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/us-insurance-market-trends-during-the-pandemic (data dostępu: 8.06.2020).
Google Scholar

Waite H.M. (1935), Economic Security, „Journal (American Water Works Association), Wiley”, 27(8), https://www.jstor.org/stable/41226407 (data dostępu: 1.04.2020).
Google Scholar

Ward D., Zurburegg R. (2003), Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence form OECD Countries, „Journal of Risk and Insurance”, 67(4).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Klonowska, A. (2020). O bezpieczeństwie ekonomicznym i dyrektywie Solvency II. Ekonomia Międzynarodowa, (30), 81-93. https://doi.org/10.18778/2082-4440.30.01

Numer

Dział

Articles