Badanie stanu relacji inwestorskich na polskim rynku giełdowym

Autor

  • Katarzyna Wysocka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Zarządzania Międzynarodowego
  • Tomasz Nowak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów Międzynarodowych

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.30.03

Słowa kluczowe:

relacje inwestorskie, rynek kapitałowy, inwestorzy, narzędzia IR

Abstrakt

Relacje inwestorskie są istotnym narzędziem zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Odpowiednia komunikacja między podmiotami występującymi na rynku oraz efektywne ustalanie kwestii finansowo-ekonomicznych między spółkami i inwestorami to główne obszary ich działania. Celem artykułu jest przedstawienie stanu relacji inwestorskich w Polsce. Dokonano przeglądu polskich i anglojęzycznych pozycji literaturowych. Skupiono uwagę na istocie, celach i narzędziach relacji inwestorskich. Najlepsze wyniki na współczesnym rynku kapitałowym osiągają wyłącznie spółki, które angażują się w nowe rozwiązania technologiczne wykorzystywane, np. wideokonferencje, conference call, telekonferencje, Facebook, Twitter. Przeprowadzone badanie ankietowe wśród polskich inwestorów indywidualnych wskazuje jakie preferencje informacyjne i wymagania mają inwestorzy w Polsce. Co więcej, analiza odpowiedzi inwestorów ukazała, iż temat jest ważny i aktualny, lecz w Polsce świadomość o relacjach inwestorskich jest na przeciętnym poziomie. Autorzy wskazali rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia zaangażowania polskich spółek giełdowych w komunikację wykorzystując nowe technologie. Autorzy wskazali dostępne na rynku kapitałowym modele IR, a przede wszystkim zarekomendowali współczesny model relacji inwestorskich z konkretnymi propozycjami zmian. Przeprowadzone badanie własne potwierdza, iż spółki zauważają jak ważne są nowe technologie, natomiast nie wdrażają ich do swojej działalności. Z jednej strony chcą się rozwijać i przekazywać otoczeniu biznesowemu transparentne i aktualne informacje, a z drugiej strony przyzwyczaili się do tradycyjnego modelu i nie chcą angażować się w nowinki technologiczne.

Bibliografia

Agarwal V., Taffler R.J., Bellotti X., Nash E.A. (2016), Investor relations, information asymmetry and market value, „Accounting and Business Research”, 46(1), s. 31–50.
Google Scholar

Almaşi R., Gomoi B.C., Cuc L.D. (2015), The financial communication and the accounting – audit – valuation trinomial, „Journal of Economics and Business Research”, 21(2).
Google Scholar

Andrzejewski P., Kot, W. (2006), Medialne public relations. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe, s. 45.
Google Scholar

Bassen A., Basse Mama J. (2016), Neglected disciplinary effects of investor relations: evidence from corporate cash holdings, „ Journal of Business Economics”, 87(2).
Google Scholar

Cole B. (2004), The New Investor Relations. USA: Bloomberg Press.
Google Scholar

Corbin J. (2004), Investor Relations: The Art of Communicating Value. USA: Thomson/Aspatore.
Google Scholar

Czerwińska T. (2004), Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, s. 233.
Google Scholar

Đorđević B., Đorđević M., Stanujkić D. (2012), Investor relations on the internet: analysis of companies on Serbian stock market, „Economic Annals”, 67(193), s. 113–132.
Google Scholar

Dziawgo D. (2011), Relacje inwestorskie: ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 16, 29, 31.
Google Scholar

Dziawgo L. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu i relacje inwestorskie jako wyzwania dla współczesnej bankowości komercyjnej. Warszawa: SGH, s. 222.
Google Scholar

EY (2018), Taking it to heart, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Taking_it_to_heart/$FILE/ey-taking-it-to-heart-ir-survey.pdf (data dostępu: 20.05.2020).
Google Scholar

FEE (2015), The Future of Corporate Reporting – creating the dynamics for change, https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/FEECogitoPaper_-_TheFutureofCorporateReporting.pdf (data dostępu: 20.05.2020).
Google Scholar

Gajewski J.-F., Li L. (2015), Can internet-based disclosure reduce information asymmetry? „Advances in Accounting”, 31(1).
Google Scholar

Goban-Klas T. (1997), Public Relations, czyli promocja reputacji: pojęcia, definicje, uwarunkowania. Warszawa: Business Press, s. 35.
Google Scholar

Hoffmann A.O.I., Pennings J.M.E., Wies S. (2010), The Role of Marketing in Managing Investor Relations. Conference: 32nd INFORMS Marketing Science Conference.
Google Scholar

Hoffmann C.H, Fieseler C.H. (2014), Investor relations beyond financials. non-financial factors and capital market image building, „Corporate Communications: An International Journal”, 17, s. 138–155.
Google Scholar

Hoffmann C.P., Fieseler, C. (2012), Investor relations beyond financials, „Corporate Communications: An International Journal”, 17(2), s. 138–155.
Google Scholar

Hoffmann C.P., Bronn P.S., Fieseler C. (2016), A good reputation: protection against shareholder activism, „Corporate Reputation Review”, 19(1).
Google Scholar

Hutchins H.R. (2005), Investor Relations – Encyclopedia of Public Relations. California: Sage Publishing, Thousand Oaks, s. 445.
Google Scholar

Kim T., Jeon S. (2015), The Effect of Investor Relations on Corporate Bond Credit Rating’, „Academy of Accounting and Financial Studies Journal”, 19(1), s. 198–208.
Google Scholar

Krawczyk S. (2015), Trendy w relacjach inwestorskich. Warszawa: ITBC Communication.
Google Scholar

Krug A. (2010), Relacje inwestorskie we współczesnej spółce giełdowej. Warszawa: Wydawnictwo Poligraf, s. 9, 51–52, 54.
Google Scholar

Łukasik G. (2013), Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Marcus B. (2005), Competing for Capital – Investor Relations in a Dynamic World. New York: John Wiley & Sons.
Google Scholar

NASDAQ (2000), The Strategy and Practice of Investor Relations. New York.
Google Scholar

National Investor Relations Institute (NIRI) (2020), https://www.niri.org/about-niri (data dostępu: 20.05.2020).
Google Scholar

Nel G.F., Brummer L.M. (2016), The Development of a Measurement Instrument to Measure the Quality of Internet Investor Relations’, „South African Journal of Business Management”, 47(4), s. 15–26.
Google Scholar

Nel G.F., Smit E.v.d.M., Brummer L.M. (2019), The Impact of Internet Investor Relations on the Cost of Capital: Evidence from Companies Listed on the Johannesburg Stock Exchange, „Australian Accounting Review”, 88(29), s. 36–48.
Google Scholar

Niedziółka D. (2008), Relacje Inwestorskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 30.
Google Scholar

Nowak T., Wysocka K. (2020), The direction of the development of investor relations on the Polish financial market, Working Papers, Poznań University of Economics and Business, Poznań.
Google Scholar

Pierce T. (2010), Investor Relations. A practical Guide. London: London Stock Exchange, s. 5.
Google Scholar

Pozniak L., Bellanca S., Vullo F. (2016), Determinants of internet financial communication: evidence from AIM Italia, „International Advances in Economic Research”, 22(1).
Google Scholar

Seitel F.P. (2003), Public Relations w praktyce. Warszawa: Feiberg SJA, s. 504.
Google Scholar

Stabryła A. (2005), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

State of Social Report (2019), http://www.buffer.com/state-of-social-2019 (data dostępu: 20.07.2020).
Google Scholar

Taylor E.Z., Dzuranin A.C. (2010), Interactive Financial Reporting: An Introduction to eXtensible Business Reporting Language (XBRL), „ISSUES IN ACCOUNTING EDUCATION, American Accounting Association”, 25(1), s. 71–83.
Google Scholar

The Stock Exchange of Thailand (2014), IR as a Value-Creation Strategy, https://www.setsustainability.com/download/azqp4xc7nmofejd (data dostępu: 20.05.2020).
Google Scholar

Tworzydło D. (2008), Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 270, 272.
Google Scholar

Usarkiewicz P. (2003), Relacje inwestorskie – klasyfikacja instrumentów w zależności od adresatów. Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 113.
Google Scholar

Valentine D.R. (2015), Online Marketing to Investors: How to Develop Effective Investor Relations. New York: Business Expert Press.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Wysocka, K., & Nowak, T. (2020). Badanie stanu relacji inwestorskich na polskim rynku giełdowym. Ekonomia Międzynarodowa, (30), 107-132. https://doi.org/10.18778/2082-4440.30.03

Numer

Dział

Articles