Wolność gospodarcza a postępy w transformacji gospodarczej krajów WNP w latach 2000–2014

  • Daria Pilarczyk Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego
Słowa kluczowe: transformacja gospodarcza, gospodarki transformujące się, wolność gospodarcza, Wspólnota Niepodległych Państw

Abstrakt

Wolność gospodarcza jest jednym z głównych elementów gospodarki rynkowej, warunkującym jej sprawne i efektywne funkcjonowanie. W wielu krajach, które na początku lat 90. XX w. stanęły przed koniecznością transformacji gospodarki z socjalistycznej na wolnorynkową, wolność gospodarcza jest wciąż słabo rozwinięta. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie współzależności między wolnością gospodarczą a transformacją z gospodarki nakazowo-rozdzielczej na wolnorynkową krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Badanie, obejmujące lata 2000-2014, zostało przeprowadzone za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Dodatkowo przeanalizowano związki korelacyjne między omawianymi zmiennymi a rozwojem gospodarczym i społecznym.

Bibliografia

Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa.

Bałtowski M., Miszewski M. (2007), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Baza danych Banku Światowego, https://data.worldbank.org (data dostępu: 27 marca 2019).

CIS STAT, www.cisstat.com/rus/ciscountry1.htm (data dostępu: 20 grudnia 2018).

Elementarne zagadnienia ekonomii (2007), red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gwartney J., Lawson R., Block W. (1996), Economic Freedom of the World: 1975–1995, The Fraser Institute, Vancouver.

Heritage Foundation, www.heritage.org/index (data dostępu: 20 grudnia 2018).

Lemieux P., Moreau A. (2018), What Are the Benefits of Economic Freedom?, Institut Économique Molinari, Paris-Bruxelles, www.institutmolinari.org/IMG/pdf/note-liberte-economique_en.pdf (data dostępu: 27 marca 2019).

Maksimczuk A. (2013), Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Nasilowski M. (1995), Transformacja systemowa w Polsce, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.

Pawłowicz K. (1993), Prawo człowieka do swobodnej działalności gospodarczej [w:] Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, red. A. Rzepliński, Warszawa.

Pułaska-Turyna B. (2008), Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Raporty EBOR, Transition Report 2000 – Transition Report 2014, www.ebrd.com/transition-report (data dostępu: 20 listopada 2018).

Stanisławek J. (2010), Podstawy statystyki. Opis statystyczny, korelacja i regresja, rozkłady zmiennej losowej, wnioskowanie statystyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

The Former Soviet Union in Transition (1993), red. R.F. Kaufman, J.P. Hardt, Joint Economic Committee, Congress of the United States, New York.

Timeline of the EBRD’s history, www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395249805913&d=Default&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout (data dostępu: 20 grudnia 2018).

UNDP, http://hdr.undp.org/en/data (data dostępu: 27 marca 2019).

Opublikowane
2019-06-30
Jak cytować
Pilarczyk, D. (2019). Wolność gospodarcza a postępy w transformacji gospodarczej krajów WNP w latach 2000–2014. Ekonomia Międzynarodowa, (26), 134-150. https://doi.org/10.18778/2082-4440.26.04
Dział
Articles