Wolność gospodarcza a postępy w transformacji gospodarczej krajów WNP w latach 2000–2014

Autor

  • Daria Pilarczyk Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.26.04

Słowa kluczowe:

transformacja gospodarcza, gospodarki transformujące się, wolność gospodarcza, Wspólnota Niepodległych Państw

Abstrakt

Wolność gospodarcza jest jednym z głównych elementów gospodarki rynkowej, warunkującym jej sprawne i efektywne funkcjonowanie. W wielu krajach, które na początku lat 90. XX w. stanęły przed koniecznością transformacji gospodarki z socjalistycznej na wolnorynkową, wolność gospodarcza jest wciąż słabo rozwinięta. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie współzależności między wolnością gospodarczą a transformacją z gospodarki nakazowo-rozdzielczej na wolnorynkową krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Badanie, obejmujące lata 2000-2014, zostało przeprowadzone za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Dodatkowo przeanalizowano związki korelacyjne między omawianymi zmiennymi a rozwojem gospodarczym i społecznym.

Bibliografia

Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Bałtowski M., Miszewski M. (2007), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Baza danych Banku Światowego, https://data.worldbank.org (data dostępu: 27 marca 2019).
Google Scholar

CIS STAT, www.cisstat.com/rus/ciscountry1.htm (data dostępu: 20 grudnia 2018).
Google Scholar

Elementarne zagadnienia ekonomii (2007), red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Gwartney J., Lawson R., Block W. (1996), Economic Freedom of the World: 1975–1995, The Fraser Institute, Vancouver.
Google Scholar

Heritage Foundation, www.heritage.org/index (data dostępu: 20 grudnia 2018).
Google Scholar

Lemieux P., Moreau A. (2018), What Are the Benefits of Economic Freedom?, Institut Économique Molinari, Paris-Bruxelles, www.institutmolinari.org/IMG/pdf/note-liberte-economique_en.pdf (data dostępu: 27 marca 2019).
Google Scholar

Maksimczuk A. (2013), Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Google Scholar

Nasilowski M. (1995), Transformacja systemowa w Polsce, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
Google Scholar

Pawłowicz K. (1993), Prawo człowieka do swobodnej działalności gospodarczej [w:] Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, red. A. Rzepliński, Warszawa.
Google Scholar

Pułaska-Turyna B. (2008), Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Google Scholar

Raporty EBOR, Transition Report 2000 – Transition Report 2014, www.ebrd.com/transition-report (data dostępu: 20 listopada 2018).
Google Scholar

Stanisławek J. (2010), Podstawy statystyki. Opis statystyczny, korelacja i regresja, rozkłady zmiennej losowej, wnioskowanie statystyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

The Former Soviet Union in Transition (1993), red. R.F. Kaufman, J.P. Hardt, Joint Economic Committee, Congress of the United States, New York.
Google Scholar

Timeline of the EBRD’s history, www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395249805913&d=Default&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout (data dostępu: 20 grudnia 2018).
Google Scholar

UNDP, http://hdr.undp.org/en/data (data dostępu: 27 marca 2019).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-06-30

Jak cytować

Pilarczyk, D. (2019). Wolność gospodarcza a postępy w transformacji gospodarczej krajów WNP w latach 2000–2014. Ekonomia Międzynarodowa, (26), 134-150. https://doi.org/10.18778/2082-4440.26.04

Numer

Dział

Articles