Proces internacjonalizacji niszowych MŚP we Francji

Autor

  • Magdalena Godek-Brunel ESCE International Business School, OMNES EDUCATION image/svg+xml
  • Catherine Mercier-Suissa Université de Lyon 3, IAE image/svg+xml
  • Anna Sibińska University of Lodz, Faculty of Management, Department of Marketing image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.36.01

Słowa kluczowe:

internacjonalizacja, MŚP działające na niszowych rynkach, przedsiębiorczość międzynarodowa, francuskie MŚP

Abstrakt

Badania naukowe dostarczają wielu wniosków na temat procesu internacjonalizacji firm. Jednak nadal istnieje luka badawcza w zrozumieniu procesu internacjonalizacji MŚP działających na niszowych rynkach, pomimo ich strategicznego zainteresowania we Francji. W artykule przedstawiono proces internacjonalizacji tych firm. Eksploracyjne badanie abdukcyjne zostało podjęte w celu zidentyfikowania odmienności w procesach internacjonalizacji małych i średnich firm w porównaniu do klasycznych form tego procesu. Uzyskane wyniki pokazują podejście hybrydowe w formach internacjonalizacji, które tradycyjne modele internacjonalizacji uwzględniają jedynie częściowo.

Bibliografia

Acs Z., Morck M., Shaver R., Yeung, B. (1997), The Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises: A Policy Perspective, “Small Business Economics”, 9(1): 7–20. https://doi.org/10.1023/A:1007991428526
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1007991428526

Agndal H., Chetty S. (2007), The impact of relationships on changes in internationalization strategies of SMEs, “European Journal of Marketing”, 41(11/12): 1449–1474. https://doi.org/10.1108/03090560710821251
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/03090560710821251

Amit R., Schoemaker P.J.H. (1993), Strategic asset and organizational rent, “Strategic Management Journal”, 14(1): 33–46. https://doi.org/10.1002/smj.4250140105
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250140105

Audretsch D.B., Lehmann E.E, Schenkenhofer J. (2018), Internationalization strategies of hidden champions: Lesson from Germany, “Multinational Business Review”, pp. 2–24. https://doi.org/10.1108/MBR-01-2018-0006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/MBR-01-2018-0006

Audretsch D.B., Prince Y.M., Thurik A.R. (1999), Do small firms compete with large firms?, “Atlantic Economic Journal”, 27(2): 201–209. https://doi.org/10.1007/BF02300239
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF02300239

Bagheri M., Mitchelmore S., Bamiatzi V., Nikolopulos K. (2019), Internationalization orientation in SMEs: The mediating role of technological innovation, “Journal of International Management”, 25(1): 121–139. https://doi.org/10.1016/j.intman.2018.08.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.intman.2018.08.002

Baum J.A.C, Oliver C. (1996), Toward an institutional ecology of organizational founding, “Academy of Management Journal”, 39: 1378–1427. https://doi.org/10.5465/257003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5465/257003

Bell J. (1995), The Internationalization of Small Computer Software Firms: A Further Challenge to “Stage” Theories, “European Journal of Marketing”, 29(8): 60–75. https://doi.org/10.1108/03090569510097556
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/03090569510097556

Bell J., Crick D., Young S. (2004), Small Firm Internationalization and Business Strategy, An Exploratory Study of “Knowledge-intensive” and “Traditional” Manufacturing Firms in the UK, “International Small Business Journal”, 22(1): 23–56. https://doi.org/10.1177/0266242604039479
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0266242604039479

Bilkey W.J., Tesar, G. (1977), The Export Behavior of Smaller-sized Wisconsin Manufacturing Firms, “Journal of International Business Studies”, 8(1): 93–98. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490783
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490783

Bloodgood J.M., Sapienza H.J., Almeida J.G. (1996), The Internationalization of New High-potential US Ventures: Antecedents and Outcomes, “Entrepreneurship Theory and Practice”, 20(4): 61–76. https://doi.org/10.1177/104225879602000405
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/104225879602000405

Boter H., Holmquist C. (1996), Industry Characteristics and Internationalization Processes in Small Firms, “Journal of Business Venturing”, 11(6): 471–487. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(96)89166-X
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-9026(96)89166-X

Bradley M.F., Mitchell O. (1986) Export Commitment of the Firm: Strategic or Opportunistic Behaviour, “Journal of Irish Business and Administrative Research”, 8(2): 10–18.
Google Scholar

Calori R., Melin L., Cavusgil A.T., Gustavsson P. (2000), Innovative international strategies, “Journal of World Business”, 35(4): 333–354.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1090-9516(00)00042-0

Cannone G., Ughetto E. (2014), Born globals: A cross-country survey on hightech start-ups, “International Business Review”, 23(1): 272–283. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2013.05.003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2013.05.003

Carroll G.R. (1984), The specialist strategy, “California Management Review”, 26: 126–137. https://doi.org/10.2307/41165084
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/41165084

Carroll G.R. (1985), Concentration and specialization: dynamics of niche width in populations of organizations, “American Journal of Sociology”, 90: 1262–1283. https://doi.org/10.1086/228210
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/228210

Cavusgil S.T. (1980), On the Internationalization Process of the Fir, “European Research”, 8(6): 273–281.
Google Scholar

Chetty S., Campbell-Hunt C. (2004), A strategic approach to internationalization: a traditional versus a born-global approach, “Journal of International Marketing”, 12(1): 57–81. https://doi.org/10.1509/jimk.12.1.57.25651
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1509/jimk.12.1.57.25651

Chetty S., Johanson M., Martin O.M. (2014), Speed of internationalization: conceptualization, measurement, and validation, “Journal of World Business”, 49(4): 633–650. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.12.014
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.12.014

Chetty S., Ojala A., Leppaaho T. (2015), Effectuation and foreign market entry of entrepreneurial firms, “European Journal of Marketing”, 49(9/10): 1436–1459. https://doi.org/10.1108/EJM-11-2013-0630
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/EJM-11-2013-0630

Coviello N.E. (1994), Internationalizing the Entrepreneurial High Technology, Knowledge-intensive Firm, PhD Thesis, Department of Marketing, University of Auckland, New Zealand.
Google Scholar

Coviello N.E., McAuley A. (1999), Internationalization and the Smaller Firm: A Review of Contemporary Empirical Research, “Management International Review”, 39(2): 223–257.
Google Scholar

Coviello N.E., Munro H. (1997), Network Relationships and the Internationalization Process of Small Software Firms, “International Business Review”, 6(4): 361–386. https://doi.org/10.1016/S0969-5931(97)00010-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0969-5931(97)00010-3

Dalgic T., Leeuw M. (1994), Niche marketing revisited: Concept, applications and some European cases, “European Journal of Marketing”, 28(4): 39–55. https://doi.org/10.1108/03090569410061178
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/03090569410061178

Dudovskiy J., (2018), The Ultimate Guide to Writing a Dissertation in Business Studies: A Step-by-Step Assistance, BRM Edition. https://research-methodology.net/about-us/ebook/
Google Scholar

Escaloni S., Mareque M. (2021), Audit report lag. differential analysis between Spanish SMEs and non-SMEs, “Sustainability”, 13(22): 12830. https://doi. org/10.3390/su132212830
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/su132212830

Fernandez G., Noel A. (1994), PME, mondialisation et strategies, “Revue Internationale PME”, 6(3–4): 145–163. https://doi.org/10.7202/1008235ar
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7202/1008235ar

Fletcher, R. (2001), A Holistic Approach to Internationalization, “International Business Review”, 10(1): 25–49. https://doi.org/10.1016/S0969-5931(00)00039-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0969-5931(00)00039-1

Gibb A., Scott M. (1985), Strategic Awareness, Personal Commitment and the Process of Planning in the Small Business, “Journal of Management Studies”, 2(6): 597–631. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1985.tb00014.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1985.tb00014.x

Haddad M.I., Williams I.A., Mohamad S.H., Dwyer R.J. (2020), Strategies for implementing innovation in small and medium-sized enterprises, “World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development”, 16(1): 12–29. https://doi.org/10.1108/WJEMSD-05-2019-0032
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/WJEMSD-05-2019-0032

Hannan M.T., Carroll G.R., Polos L. (2003), The organizational niche. “Sociological Theory”, 21(4): 309–340. https://doi.org/10.1046/j.1467-9558.2003.00192.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1046/j.1467-9558.2003.00192.x

ILO International Labor Organization (2019), THE POWER OF SMALL: UNLOCKING THE POTENTIAL OF SMES, https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/SMEs#intro
Google Scholar

Johanson J., Mattsson L.G. (1988), Internationalization in Industrial Systems: A Network Approach, [in:] N. Hood, J.-E. Vahlne (eds.), Strategies in Global Competition, pp. 287–314. London: Croom Helm.
Google Scholar

Johanson J., Vahlne J.-E. (1977), The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment, “Journal of International Business Studies”, 8(1): 23–32. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676

Johanson J., Vahlne J.-E. (1990) The Mechanism of Internationalization, “International Marketing Review”, 7(4): 11–24. https://doi.org/10.1108/02651339010137414
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/02651339010137414

Johanson J., Vahlne J.-E. (2009), The Uppsala internationalization process model revisited: from liability of foreignness to liability of outsiders, “Journal of International Business Studies”, 40(9): 1411–1431. https://doi.org/10.1057/jibs.2009.24
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/jibs.2009.24

Johanson J., Wiederscheim-Paul F. (1975), The internationalization of the firm – four Swedish cases, “Journal of Management Studies”, 12(3): 305–322. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1975.tb00514.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1975.tb00514.x

Jolly V., Alahuhta M., Jeannet J. (1992), Challenging the Incumbents: How High Technology Start-ups Compete Globally, “Journal of Strategic Change”, 1(1): 71–82. https://doi.org/10.1002/jsc.4240010203
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/jsc.4240010203

Jones M. (1999), The Internationalization of Small High-technology Firms, “Journal of International Marketing”, 7(4): 15–41. https://doi.org/10.1177/1069031X9900700403
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1069031X9900700403

Katsikeas C.S., Bell J., Morgan R.E. (1998), Editorial: Advances in Export Marketing Theory and Practice, “International Marketing Review”, 15(5): 322–332.
Google Scholar

Katua N. (2014), The role of SMEs in employment creation and economic growth in selected countries, “International Journal of Education and Research”, 2(12): 461–472. http:// www.ijern.com (accessed: 18 September, 2018).
Google Scholar

Knight G., Cavusgil S.T. (1996), The Born Global Firm: A Challenge to Traditional Internationalization Theory, “Advances in International Marketing”, pp. 11–26, JAI Press, New York.
Google Scholar

Lecerf M., Omrani N. (2020), SMEs internationalization: The impact of information technology and innovation, “Journal of the Knowledge Economy”, 11(2): 805–824. https://doi.org/10.1007/s13132-018-0576-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s13132-018-0576-3

Leonidou L.C. (2000), Barriers to export management: an organizational and internationalization analysis, “Journal of International Management”, 6(2): 121–148. https://doi.org/10.1016/S1075-4253(00)00022-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1075-4253(00)00022-3

Madsen T., Servais, P. (1997), The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?, “International Business Review”, 6(6): 561–583. https://doi.org/10.1016/S0969-5931(97)00032-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0969-5931(97)00032-2

McDougall P.P. (1994), The effects of industry growth and strategic breadth on new venture performance and strategy content, “Strategic Management Journal”, 15(7): 537–554. https://doi.org/10.1002/smj.4250150704
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250150704

McDougall P.P., Shane S., Oviatt B.M. (1994), Explaining the Formation of International New Ventures: The Limits of Theories from International Business Research, “Journal of Business Venturing”, 9(6): 469–487. https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)90017-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)90017-5

McKinsey & Co. (1993), Emerging Exporters: Australia’s High Value-added Manufacturing Exporters. Australian Manufacturing Council, Melbourne.
Google Scholar

Metais E. (1999), Une stratégie de subversion pour transformer son environnement concurrentiel : l’exemple de groupe SEB, “Gestion”, 24(1): 12–20.
Google Scholar

Milanov H., Fernhaber S.A. (2009), The impact of early imprinting on the evolution of new venture networks, “Journal of Business Venturing”, 24(1): 46–61. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2007.11.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2007.11.001

Mintzberg H. (1973), Strategy Making in Three Modes, “California Management Review”, 16(2): 4–58. https://doi.org/10.2307/41164491
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/41164491

Odlin D., Benson-Rea M. (2021), Market niches as dynamic, co-created resource domains, “Industrial Marketing Management”, 95: 29–40. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.03.008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.03.008

OECD (2004), Internationalization of SME, OECD Rapport, Turkey.
Google Scholar

OECD (2019), OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019, OECD Publishing, Paris.
Google Scholar

OECD (2021), Trade finance for SMEs in the digital era, OECD SME and Entrepreneurship Papers No. 24, https://www.oecd.org/cfe/smes/Tradefinance-forSMEsinthedigitalera.pdf
Google Scholar

Oviatt B.M., McDougall P.P. (1994), Toward a Theory of International New Ventures, “Journal of International Business Studies”, 25(1): 45–64. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490193
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490193

Penrose E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar

Prashantham S., Dhanaraj C. (2010), The dynamic influence of social capital on the international growth of new ventures, “Journal of Management Studies”, 47(6): 967–994. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00904.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00904.x

Reid S.D. (1983), Firm Internationalization, Transaction Costs and Strategic Choice, “International Marketing Review”, 1(2): 45–55. https://doi.org/10.1108/eb008251
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/eb008251

Reuber R., Fisher E. (1997), The Influence of the Management Team’s International Experience on the Internationalization Behaviors of SMEs, “Journal of International Business Studies”, 28(4): 807–826. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490120
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490120

Roy A., Sekhar C., Vyas V. (2016), Barriers to internationalization: a study of small and medium enterprises in India, “Journal of International Entrepreneurship”, 14(4): 513–538. https://doi.org/10.1007/s10843-016-0187-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10843-016-0187-7

Saporta B. (1993), Les enjeux de l’ouverture international des PME-PMI, “Travaux de recherche”, n I., 9307, Université Bordeaux 1, p. 15
Google Scholar

Shuman J.C., Seeger J.A. (1986), The Theory and Practice of Strategic Management in Smaller Rapid Growth First, “American Journal of Small Business”, 11(1): 7–18. https://doi.org/10.1177/104225878601100101
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/104225878601100101

Stachowski C.A. (2012), The niche marketing strategy in internationally-oriented small and medium enterprises: A literature review and lessons for New Zealand, “Small Enterprise Research”, 19(2): 96–112. https://doi.org/10.5172/ser.2012.19.2.96
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5172/ser.2012.19.2.96

Stainhauser V.P.S., Paula F.D.O., de Macedo-Soares T.D.L.V.A. (2021). Internationalization of SMEs: a systematic review of 20 years of research, “Journal of International Entrepreneurship”, 19(2): 164–195. https://doi.org/10.1007/s10843-020-00271-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10843-020-00271-7

Thiétart R.A. (2003), Méthodes de recherché en management, Dunod, Paris.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3917/puf.thiet.2003.01

Timmons J.A. (1978), Goal Setting and the Entrepreneur, “Journal of Small Business Management”, 16(2): 1–9.
Google Scholar

Welch L.S., Luostarinen R.K. (1988), Internationalization: Evolution of a Concept, “Journal of General Management”, 14(2): 34–55. https://doi.org/10.1177/030630708801400203
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/030630708801400203

Westhead P., Wright M., Ucbasaran D. (2002), International Market Selection Strategies Selected by “Micro” and “Small” Firms’, “Omega, International Journal of Management Science”, 30(1): 51–68. https://doi.org/10.1016/S0305-0483(01)00056-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-0483(01)00056-1

Yin R.K. (1989), Case Study Research: Design and Methods, Sage, Beverley Hills, CA.
Google Scholar

Zhou L., Wu W.P., Luo X. (2007), Internationalization and the performance of born-global SMEs: the mediating role of social networks, “Journal of International Business Studies”, 38(4): 673–690. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400282
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400282

Zucchella A., Palamara G. (2007), Niche strategy and export performance, “Advances in International Marketing”, 17: 63–88. https://doi.org/10.1016/S1474-7979(06)17002-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-7979(06)17002-7

Zucchella A., Hagen B., Denicolai S., Masucci M. (2016), Early and accelerated internationalization: the role of the niche strategy in a new generation of exporters, “International Journal of Export Marketing”, 1(1): 27–47.
Google Scholar

Opublikowane

30.12.2021

Jak cytować

Godek-Brunel, M., Mercier-Suissa, C., & Sibińska, A. (2021). Proces internacjonalizacji niszowych MŚP we Francji. Ekonomia Międzynarodowa, (36), 235–260. https://doi.org/10.18778/2082-4440.36.01

Numer

Dział

Articles