Koncentracja przestrzenna wydatków samorządowych na rodzinną pieczę zastępczą w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.34.02

Słowa kluczowe:

samorząd terytorialny, piecza zastępcza, wydatki publiczne, opieka nad dzieckiem

Abstrakt

W artykule przedstawiono wydatki samorządów na rodzinną pieczę zastępczą w aspekcie ich koncentracji przestrzennej. Głównym celem badania jest uchwycenie regionalnych różnic w finansowaniu rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. W badaniu zastosowano współczynnik lokalizacji LQ oraz analizę shift-share. W wyniku badania stwierdzono przestrzenne zróżnicowanie funkcjonowania pomocy społecznej w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce.

Bibliografia

AAP. (2005), Task Force on Health Care for Children in Foster Care. Fostering health: Health care for children and adolescents in foster care, American Academy of Pediatrics.
Google Scholar

Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia potrzeba działań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Google Scholar

Barrios S., Mas M., Navajas E., Quesada J. (2007), Mapping the ICT in EU Regions: Location, Employment, Factors of Attractiveness and Economic Impact, Office for Official Publications of the European Communities.
Google Scholar

Barth R., Wildfire J., Green R. (2006), Placement into foster care and the interplay of urbanicity, child behavior problems, and poverty, “American Journal of Orthopsychiatry”, 76(3): 358–366.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/0002-9432.76.3.358

Berger L., Waldfogel J. (2004), Out-of-Home Placement of Children and Economic Factors: An Empirical Analysis, “Review of Economics of the Household”, 2(5): 387–411.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11150-004-5654-6

Berger LM., Paxson C., Waldfogel J. (2009), Mothers, men, and child protective services involvement, “Child Maltreat”, 14(3): 263–276.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1077559509337255

Cunningham S., Finlay K. (2013), Evidence From Two Methamphetamine Supply Shocks, “Economic Inquiry”, 57(1): 764–782.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2012.00481.x

Drake B., Lee S., Jonson-Reid M. (2009), Race and child maltreatment reporting: Are Blacks overrepresented? “Children and Youth Services Review” 31(3): 309–316.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2008.08.004

Dunn E. (1960), A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis, “Papers and Proceedings of the Regional Science Association”, 6: 98–112.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1435-5597.1960.tb01705.x

Ferrara P., Corsello G., Sbordone A., Nigri L., Ehrich J., Pettoello-Mantovani M. (2016), Foster Care: A Fragile Reality Needing Social Attention, and Economic Investments, “The Journal of Pediatrics”, 173: 270–271.e1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.02.036

GB. (2001), Business Clusters in the UK – a First Assessment. DTI, Department of Trade and Industry.
Google Scholar

Gerber-Grote A., Lenton S., Amelung V., Pettoello-Mantovani M., Ehrich J. (2015), Starting the debate on the role of health economics to support child friendly health care in Europe, “The Journal of Pediatrics”, 167: 944–945.e2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2015.06.056

Gruca-Miąsik U. (2003), Foster family care from the Polish and American paerpectives, “Socjologii, Roczniki XV, Rodziny”, 2000.
Google Scholar

Grzybowska B. (2013), Spatial Concentration Of Innovative Potential In Food Industry, “Yearbook Of Agriculture Economy And Rural Development”, 100(2): 53–64.
Google Scholar

Jewczak M., Żółtaszek A. (2011), Spatial Shift-Share Analysis As A Health Policy Tool, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 252: 87–100.
Google Scholar

Knuiman S., Rijk C., Hoksbergen R., van Baar A.L. (2015), Children without parental care in Poland: Foster care, institutionalization and adoption, “International Social Work”, 58(1): 142–152.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0020872812473138

Kurzynowski A. (2006), Polityka społeczna – podstawowe pojęcia i zakres. In Polityka Społeczna, Warszawa.
Google Scholar

Kwapiszewska M., Kwapiszewski J. (2012), Polityka społeczna, praca socjalna i wolontariat, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła.
Google Scholar

Leigh N. (2013), Planning Local Economic Development. Sage Publications.
Google Scholar

McGuinness TM. Schneider K. (2007), Child Maltreatment, and Foster Care, “Journal of the American Psychiatric Nurses Association”, 13(5): 296–303.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1078390307308421

Ortiz I., Chai J., Cummins M. (2011), Identifying fiscal space options for social and economic development for children and poor households in 184 countries (UNICEF Social and Economic Policy Working Paper).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1946006

Pac J., Waldfogel J., Wildman C. (2017), Poverty among Foster Children: Estimates Using the Supplemental Poverty Measure, “Social Service Review”, 91(1): 8–40.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/691148

Paxson C., Waldfogel J. (2003), Welfare Reforms, “Family Resources, and Child Maltreatment”, 22(1): 85–113.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/pam.10097

Regulska A. (2015), Educational Care Centres in the system. 2(2).
Google Scholar

Ringeisen H., Casanueva C., Urato M., Cross T. (2008), Special health care needs among children in the child welfare system, “Pediatrics”, 122: e232–e241.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2007-3778

Shi C.-Y., Yang Y. (2008), A review of shift-share analysis and its application in tourism, “International Journal of Management Perspectives”, 1(1): 21–30.
Google Scholar

Sierpowska I. (2011), Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Stecko S. (2017), Polityka społeczna państwa względem rodziny, “Społeczeństwo i Rodzina”, 50(1): 139–151.
Google Scholar

Topolewska M. (2021), Będą wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych, serwisy.gazetaprawna.pl, https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8126471,wyzsze-swiadczenia-dla-rodzin-zastepczych.html (accessed: 15.11.2021).
Google Scholar

Wojciuk M., Zegarowicz Ł. (2019). Fiscal instruments supporting families in poland in the years 2004–2017. “Financial Internet Quarterly’e-Finanse”, 15(2): 63–72.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/fiqf-2019-0012

Zamorska K. (2010), Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej. Uniwersytet Wrocławski.
Google Scholar

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Łochnicka, D., Miszczyńska, K., & Miszczyński, P. (2021). Koncentracja przestrzenna wydatków samorządowych na rodzinną pieczę zastępczą w Polsce. Ekonomia Międzynarodowa, (34), 112–129. https://doi.org/10.18778/2082-4440.34.02

Numer

Dział

Articles