Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

02.12.2021

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo Ekonomia Międzynarodowa zostało włączone na listę czasopism punktowanych.  Punktacja przyznana przez MEiN: 40 punktów (grudzień 2021)