Recenzja książki: "Errando discimus?" – O pewnej gramatyce języka łacińskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-0319.24.16

Słowa kluczowe:

gramatyka łacińska, wymowa, części mowy

Abstrakt

The article concerns the Latin Grammar by Emilia Kubicka, published in 2019. The book presents the rules of the Latin pronunciation, conjugation, declension of the nouns, adjectives, numerals, pronouns, and the indeclinable parts of speech such as adverbs and prepositions. However, the grammar does not present all the principles that govern the structure of Latin sentences, and the book has numerous errors.

Biogram autora

Joanna Pieczonka - Uniwersytet Wrocławski

Dr Joanna Pieczonka – I was awarded with my MA degree in Classics in 2005 (thesis: Law and mos maiorum in Plautus’ comedies) and then I continued to do a PhD on Reception of Roman Legal Thought in Plautine Comedies (dissertation in 2010). Afterwards I joined the Department of Latin in the Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies in Wrocław, where nowadays I continue to work as an assistant professor. Meanwhile I finished MA studies in Law (thesis defended in 2004: The Legal Character of the Franchising Agreement). Main research areas: Roman comedy, Martial, Polish translations of the Plautine plays, Roman law.

Bibliografia

Appel, H. (2007). Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium gramatyczne, zestaw ćwiczeń. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Baldi, P. (2002). The Foundations of Latin. Berlin: De Gruyter https://doi.org/10.1515/9783110807110
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9783110807110

Baron, A. (2006). Repertorium języka łacińskiego. Kraków: Homini.
Google Scholar

Forcellini, E., De-Vit, V. (1887). Totius latinitatis lexicon, vol. 4. Prati: Typis Aldinianis.
Google Scholar

Hermann, M. (2014). O łacinie tylko dobrze. De lingua Latina nil nisi bene. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Jones, P.V., Sidwell, K.C. (200317). Reading Latin. Grammar. Vocabulary and Exercises. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Jurewicz, O. et al. (2005). Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kubicka, E. (2005). Gramatyka języka łacińskiego. Wąbrzeźno: Buchmann.
Google Scholar

Kubicka, E. (2019). Gramatyka języka łacińskiego. Toruń: Literat.
Google Scholar

Kubicka, E., Suwała, M. (2008). Słownik łacińsko-polski i polsko-łaciński. Słownik medyczny. Gramatyka. Warszawa: Buchmann.
Google Scholar

Mańkowski, J. (2001). Praktyczny słownik łacińsko-polski. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Google Scholar

Meiser, G. (1998). Historische Laut- und Formenlehre der Lateinischen Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Google Scholar

OLD = Glare, P. G.W. (ed.) (1996). The Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press.
Google Scholar

Ørberg, H.H. (2009). Lingua Latina per se illustrata. Pars I. Familia Romana. Grenaa: Domus Latina.
Google Scholar

Pieczonka, J. (2007). „Repetitio est mater studiorum (recenzja gramatyki A. Baron, Repertorium języka łacińskiego, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006, 96 ss.)”. Classica Wratislaviensia XXVII. 193–197.
Google Scholar

Plezia, M. (red.) (1998). Słownik łacińsko-polski, t. III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pobiedzińska, E. (2008). Tablice gramatyczne z języka łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
Google Scholar

Ryba, J. et al. (2017). Homo Romanus. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, cz. I. Kraków: Draco.
Google Scholar

Ryba, J. et al. (2018). Homo Romanus. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, cz. II. Kraków: Draco.
Google Scholar

Safarewicz, J. (1953). Zarys gramatyki historycznej języka łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Samolewicz, Z. (1930). Gramatyka łacińska, cz. I. Lwów–Warszawa: Książnica-Atlas.
Google Scholar

Samolewicz, Z. (2006). Składnia łacińska. Kraków: Homini.
Google Scholar

Sihler, A.L. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York: Oxford University Press.
Google Scholar

Wielewski, M. (199421). Krótka gramatyka języka łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Wikarjak, J. (2005). Gramatyka opisowa języka łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Wikarjak, J., Wikarjak, T. (2019). Gramatyka opisowa języka łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Wilczyński, S. et al. (2012). Porta Latina novissima. Preparacje, komentarze, ćwiczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Wolanin, H. (2012). Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788376386034

Zawadzki, R.K. (2003). Praktyczna składnia łacińska. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Google Scholar

https://ksiegarnia-najtaniej.pl/pl/p/Gramatyka-jezyka-lacinskiego/10802 [dostęp: 19.04.2021].
Google Scholar

https://ksiegarnia.pwn.pl/Gramatyka-jezyka-lacinskiego,831886172,p.html [dostęp: 19.04.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-28

Jak cytować

Pieczonka, J. (2021). Recenzja książki: "Errando discimus?" – O pewnej gramatyce języka łacińskiego. Collectanea Philologica, (24), 235–244. https://doi.org/10.18778/1733-0319.24.16