Herb powiatu zduńskowolskiego

Autor

  • Marek Adamczewski Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.06

Słowa kluczowe:

coat of arms, county, Zduńska Wola

Abstrakt

The County Council in Zduńska Wola made a resolution on 24th November 2000 to adopt a county coat of arms. It features St. Maksymilian M. Kolbe, a monk and martyr. The Saint's ties with Zduńska Wola influenced the direction of search for a symbolic ref­erence for Zduńska Wola county arms.  

St. Maksymilian M. Kolbe (bom in Zduńska Wola in 1894) is the patron of Zduńska Wola, and 10th October - the day of his canonisation - is the Feast of Zduńska Wola. Memory of the Saint's links with his place of birth is cultivated by the Museum - home of St. Maksymilian M. Kolbe in Zduńska Wola, set up in 1994, on the centenary of his birth. In 2004 the church of the Assumption of Virgin Mary in Zduńska Wola was named the Sanctuary of the Birth and Baptism of St. Maksymilian M. Kolbe.

Zduńska Wola county coat of arms received a positive opinion from the administration minister. The only objection that could be raised by a heraldist may concern the too realis­tic (non-heraldic) presentation of the figure of St. Maksymilian M. Kolbe.

Bibliografia

Dekret Stolicy Apostolskiej z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia św. Maksymiliana M Kolbe patronem Pabianic, [w:] Adamek R., Nowak T., 650 lat Pabianic. Studia i szkice, Wydawnictwo Literatura, Pabianice 2005.
Google Scholar

Jeziorowski T., ,,Opinia o projekcie herbu i flagi Gminy Zduńska Wola", maszynopis, Poznań 2000.
Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczy­pospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, ,,Dziennik Ustaw" 2005, m 235, poz. 2000.
Google Scholar

Parada J., Tomaszewski M., ,,Propozycja herbu Powiatu Zduńskowolskiego", maszynopis, Zduńska Wola 2000.
Google Scholar

Pismo Janusza Parady, starosty zduńskowolskiego, z dnia 20 kwietnia 2000 r. do MSWiA z prośbą o zaopiniowanie projektu herbu.
Google Scholar

Pismo Grażyny Szukalskiej, sekretarza powiatu zduńskowolskiego, z dnia 12 czerwca 2000 r. do MSWiA.
Google Scholar

Pismo Józefa Płoskonki z dnia 24 czerwca 2000 r. do Janusza Parady, starosty zduńskowolskiego.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powalania Komisji Heraldycznej, ,,Dziennik Ustaw" 2000, m 6, poz. 83. Uchwala nr V/26/94 Rady Gminy Tersin z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie ustalenia herbu gminy.
Google Scholar

Uchwala nr L/380/98 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia dnia 10 października Świętem Miasta Zduńska Wola.
Google Scholar

Uchwala nr 99-206/0/2000 Komisji Heraldycznej z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie projektu herbu Powiatu Zduńskowolskiego.
Google Scholar

Uchwala nr XXV/1/105/2000 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia Herbu Powiatu Zduńskowolskiego, ,,Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego" 2000, m 146, poz. 857.
Google Scholar

Uchwala nr XXVl/216/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie uznania św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Miasta Pabianic, [w:] Adamek R., Nowak T., 650 lat Pabianic. Studia i szkice, Wydawnictwo Literatura, Pabianice 2005.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, ,,Dziennik Ustaw" 1978, nr 31, poz. 130 (późniejsze zmiany- ,,Dziennik Ustaw" 1998, nr 162, poz. 1126; 2000, nr 12, poz. 136, nr 120, poz. 1268; 2001, nr 123, poz. 1353; 2009, nr 92, poz. 753).
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ,,Dziennik Ustaw" 1998, nr 91, poz. 578 (z późniejszymi zmianami).
Google Scholar

Załącznik do uchwały nr 99-206/0/2000 Komisji Heraldycznej w sprawie projektu herbu Powiatu Zduńskowolskiego (,,Opinia w sprawie herbu Powiatu Zduńskowolskiego").
Google Scholar

Drelicharz W., Piech Z., Podstawy prawne symboliki samorządowej III Rzeczypospolitej, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz, Z. Piech, UJ, Kraków 2000.
Google Scholar

Dudziński P., Stan prac nad współczesną polską heraldyką samorządową - działalność Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (dziś -Administracji i Cyfryzacji), ,,Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego" 2013, t. 11 (22).
Google Scholar

Janicka-Krzywda U., Patron - atrybut- symbol, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1993. Michalski M., Imię - hagiografia - atrybut, Wydawnictwo Diecezji Gdańskiej „Stella Maris", Gdańsk 1990.
Google Scholar

Okoń K., Herb powiatu zduńskowolskiego, ,,Na Sieradzkich Szlakach" 2001, nr 1.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Adamczewski, M. (2014). Herb powiatu zduńskowolskiego. Biuletyn Szadkowski, 14, 85–96. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.06

Numer

Dział

Articles