Szadkowianie zamordowani w Katyniu

Autor

  • Jarosław Stulczewski członek Grupy Rekonstrukcji Historycznych ,,Złoty Krzyż” w Zduńskiej Woli

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.11.07

Słowa kluczowe:

szadkowianie, Katyń

Abstrakt

Nearly 15 thousand Polish prisoners-of-war were concentrated by Soviets in three main camps in Kozielsk, Starobielsk and Ostaszków. Among their number were about 300 persons connected with Sieradz region through place of service, birth or residence. By decision of the Political Bureau of the USSR of 5 March 1940, NKWD functionaries killed no less than 21 768 Polish citiens. Victims of this crime were buried in collective graves in Katyn near Smolensk, Miednoje near Twer, or Piatichatki in the suburb of Charkov. Five of the victims are linked to Szadek (three through place of birth and two through place of residence and work): Wojciech Patora, Władysław Franciszek Piekielny, Piotr Werecki, Stanisław Ludwisiak and Jan Lizjusz. The text includes their short profiles.

Bibliografia

Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, Berlin 1943.
Google Scholar

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982.
Google Scholar

,,Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi” 1994, t. 3.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Akta Personalne 709, 1188, 3248, 6602.
Google Scholar

Chadrysiak B., Państwowe Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli (1921–1971), Zduńska Wola 1971.
Google Scholar

Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003.
Google Scholar

Gibasiewicz W., Niepowtarzalni. Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej, Warszawa 2009.
Google Scholar

Gliński J. B., Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar II wojny światowej, t. 2, Warszawa 1999.
Google Scholar

Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojskowego, Warszawa 2000.
Google Scholar

Kraszewski S., Zarys historii wojennej 8-go pułku artylerii polowej, Warszawa 1929.
Google Scholar

Librowski S., Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939–1945, Włocławek 1947.
Google Scholar

Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. 2, cz. 2, Warszawa 1811.
Google Scholar

Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojskowego, t. 1, Warszawa 2005.
Google Scholar

Moszyński A., Lista Katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, zaginieni w Rosji Sowieckiej, Warszawa 1989.
Google Scholar

Naznaczeni piętnem Ostaszkowa. Wykazy jeńców obozu ostaszkowskiego i ich rodzin, Warszawa 2000.
Google Scholar

Ocaleni z niepamięci. Losy polskich jeńców wojennych obozów NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, red. E. Maćkowiak, Gdańsk 2001.
Google Scholar

„Panaceum. Pismo Okręgowe Izby Lekarskiej w Łodzi” 2010, nr 6.
Google Scholar

Pietrzak J., Sieradzkie epitafia Katyńskie, ,,Echo Sieradzkie” 1996, nr 29; 1998, nr 31, 51/52; 1999, nr 8, 25.
Google Scholar

Pismo Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie z dnia 10 listopada 2010 r., DPS/S/215/504/2010.
Google Scholar

P. H., Kurs chemii organicznej w Warszawie, „Przegląd Pedagogiczny” 1938, R. 57, t. 22, z. 2.
Google Scholar

Prochwicz R. J., Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, Warszawa 2003.
Google Scholar

Relacje: Stanisława Wereckiego – chrześniaka Piotra Wereckiego z 24 kwietnia 2010 r.; Zdzisława Piekalnego, syna brata Mariana z 30 maja 2010 r.; Gwidona Ludwisiaka, syna Stanisława z 20 grudnia 2010 r., 19 stycznia 2011 r.
Google Scholar

,,Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej” 1936, R. 2; 1938, R. 3.
Google Scholar

,,Rocznik Oficerski” 1923, Warszawa 1923.
Google Scholar

,,Rocznik Oficerski Rezerw” 1934, Warszawa 1934.
Google Scholar

,,Rocznik Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerji”, 1932–1933.
Google Scholar

Rybka R., Stepan K., Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939, Kraków 2003.
Google Scholar

Rylski T., Rylski W., Historia Szkoły „Reytana” we wspomnieniach wychowawców i wychowanków VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie, wyd. 2, Warszawa 2005.
Google Scholar

Sieradzanie w Katyńskich mogiłach, Sieradz 2010.
Google Scholar

Spis polskich obywateli umieszczonych w obozie starobielskim obwód woroszyłowski.
Google Scholar

Szcześniak A. L., Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Warszawa 1989.
Google Scholar

Śmiałowski J., Aktywność kulturalna młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli (1915–1985), ,,Sieradzki Rocznik Muzealny” 1987, t. 4, Łódź 1988.
Google Scholar

Śmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 roku, Łódź 1974.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego w Szadku, Akta urodzin 1910, nr 139.
Google Scholar

Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej, lekarzy dentystów, dyplomowanych farmaceutów oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1931.
Google Scholar

,,Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993, t. 38, z. 2.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu, Akta miasta Szadku, sygn. 6/4, 6/6, 6/8.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 2221.
Google Scholar

Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Londyn 1982.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2011-12-30

Jak cytować

Stulczewski, J. (2011). Szadkowianie zamordowani w Katyniu. Biuletyn Szadkowski, 11, 93–111. https://doi.org/10.18778/1643-0700.11.07

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>