W fabryce, w Łodzi, w mieście. Rekonstruowanie przemysłowej przeszłości miejsca

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.10

Słowa kluczowe:

dziedzictwo przemysłowe, badania etnograficzne, badania archeologiczne, miejskie narracje, Łódź, Monopol Wódczany w Łodzi, Monopolis

Abstrakt

W artykule omówiony zostaje interdyscyplinarny projekt badawczy (2014–2016) dotyczący dziedzictwa przemysłowego Łodzi, na przykładzie dawnego Monopolu Wódczanego, dzisiaj adaptowanego do nowych funkcji kulturalno-usługowych. Celem badań etnograficznych i archeologicznych było zebranie przekazów ustnych oraz artefaktów, nie tylko dokumentujących historię fabryki, lecz również przedstawiających zawodowe biografie pracowników, czyli osób, których życie splecione było z działalnością przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu założeniu, badaczom udało się zrekonstruować przemysłową przeszłość miejsca na podstawie wspomnień, zgromadzonych przedmiotów oraz kwerend archiwalnych. Autorka opisuje ideę, metodologię oraz rezultaty projektu, wykorzystując jako kontekst analityczny pojęcia dziedzictwa przemysłowego i miejskich narracji.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archaeologies of the Contemporary Past (2001), V. Buchli, G. Lucas (ed.), Routledge, London–New York.
Google Scholar

Beaurogard R.A. (2005), From Place to Site: Negotiating Narrative Complexity, [in:] A Kahn, C. Burns (ed.), Site Matters, Routledge, New York, p. 39–58.
Google Scholar

Certeau de M. (2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Giedymin J. (1964), Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Halbwachs M. (2008), Społeczne ramy pamięci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Huyssen A. (2003), Present Past. Urban Palimpsest and the Politics of Memory, Stanford University, Stanford.
Google Scholar

Joint ICOMOS – TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes (2011), https://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf.
Google Scholar

Kajzer L. (1996), Wstęp do archeologii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Karpińska G.E. (2004), Miasto wymazywane: historia łódzkiego przypadku, “Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 8, p. 165–178.
Google Scholar

Karpińska G.E., Krupa-Ławrynowicz A., Ławrynowicz O. (2018), Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce opowiedziane, Instytut Archeologii UŁ; Virako Sp. z o.o., Łódź.
Google Scholar

Kaźmierska K. (1997), Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [in:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (ed.), Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 35–44.
Google Scholar

Kaźmierska K. (2004), Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, “Przegląd Socjologiczny”, 53, p. 71–96.
Google Scholar

Kobiałka D. (2015), Biografia rzeczy jako sposób interpretowania roli i znaczenia dziedzictwa, [in:] M. Kępski (ed.), Z rzeką w tle. Biografia Śluzy Katedralnej / Framed by the River. The Biography of the Cathedral Lock, Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Poznań, p. 44–49.
Google Scholar

Kobiałka D. (2017), Kufer pełen wspomnień: (auto)biograficzne podejście do dziedzictwa, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 32, p. 191–213, https://doi. org/10.18778/0208-6034.32.08
Google Scholar

Kronenberg M. (2009), Rozwój miejskiej przestrzeni turystycznej opartej na dziedzictwie przemysłowym, “Prace Geograficzne”, 121, p. 191–198.
Google Scholar

Krupa-Ławrynowicz A., Ławrynowicz O. (2012), Wyrzucana codzienność. Antropolog z archeologiem rozmawiają o śmieciach, [in:] M. Sztandara (ed.), Brud. Idee – dylematy –sprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, p. 139–154.
Google Scholar

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Michałowska M. (2014), Narracje, [in:] E. Rewers (ed.), Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, p. 223–262.
Google Scholar

Rewers E. (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków.
Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek A. (2002), Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Schütze F. (2012), Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, [in:] K. Kaźmierska (ed.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, p. 141–278.
Google Scholar

Sławek T. (2010), Miasto. Próba zrozumienia, [in:] E. Rewers (ed.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków, p. 17–70.
Google Scholar

Słodczyk J. (2003), Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Google Scholar

Stefański K. (2016), Narodziny miasta. Architektura i rozwój przestrzenny Łodzi do 1914 roku, Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź.
Google Scholar

Turner V. (2010), Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Walczak B.M. (2014), Opracowanie naukowo-historyczne wraz z oceną wartości kulturowych zespołu poprzemysłowego zakładów przemysłu spirytusowego „Monopol Wódczany” w Łodzi, Łódź (mps w arch. Virako Sp. z o.o.).
Google Scholar

Zalewska A.I. (2016), Archeologia czasów współczesnych w Polsce. Tu i teraz, [in:] A.I. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, vol. I, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa, p. 21–39.
Google Scholar

Zeidler-Janiszewska A. (1997), Słowo wstępne, [in:] A. Zeidler-Janiszewska (ed.), Pisanie miasta – czytanie miasta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, p. 7–10.
Google Scholar

Zukin S. (1995), The Cultures of Cities, Blackwell, Oxford.
Google Scholar

http://baedekerlodz.blogspot.com (access 25 V 2017
Google Scholar

http://www.monopolis.pl (access 10 IX 2019)
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Krupa-Ławrynowicz, A. (2019). W fabryce, w Łodzi, w mieście. Rekonstruowanie przemysłowej przeszłości miejsca. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (34), 171-189. https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.10

Numer

Dział

Articles