Numizmaty i bulla ołowiana z Traktu Wolborskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.38.07

Słowa kluczowe:

Piotrków Trybunalski, monety, bulla, pieczęć, Tudorowie, Jagiellonowie

Abstrakt

Piotrków Trybunalski to miasto bardzo zasłużone dla historii Polski: siedziba królów, miejsce sejmów i trybunałów koronnych. Pierwsze udokumentowane odkrycia archeologiczne pochodzą z drugiej połowy XIX w., a większe badania archeologiczne prowadzone były od lat sześćdziesiątych XX w. Podczas nadzorów archeologicznych wykonywanych w 2014 r. przy ulicy Starowarszawskiej na Trakcie Wolborskim dokonano interesujących odkryć. Spod mostu na rzece Strawie wydobyto prawie 200 monet (od XV do XX w.) oraz znaleziono bullę – pozłacaną pieczęć ołowianą z herbem Tudorów. Wśród monet dominowały numizmaty królów Polskich (od Władysława Warneńczyka do Stanisława Augusta Poniatowskiego). Odkryty zbiór monet jest największym zespołem pozyskanym w trakcie prac archeologicznych na terenie miasta. W przypadku pieczęci z herbem Tudorów można przypuszczać, że z uwagi na zdobienie i specjalne wykonanie w pozłacanym ołowiu, nie była to plomba towarowa. Mogła za to stanowić zabezpieczenie specjalnego daru przekazanego przez dwór angielski Henryka VIII dla króla Polski Zygmunta I.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Acta Tomiciana 1776 – Acta Tomiciana. Akta za Zygmunta I, t. VII, 1528–1529, Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego, Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka.
Google Scholar

Andrzejewski A., Pietrzak J. (2008), Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego wiosną i jesienią 2005 roku w Piotrkowie Trybunalskim przy układaniu kanalizacji deszczowej na ul. Starowarszawskiej i Grodzkiej oraz Rynku Trybunalskim, jak również wymianie instalacji wodociągowej w Rynku Trybunalskim, Łódź (wydruk w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi).
Google Scholar

Baranowski J. (1964), Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie. Ratusz, Warszawa (maszynopis w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi).
Google Scholar

Długoszewska W., Pietrzak J. (1996), Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w 1996 roku na dziedzińcu zespołu poklasztornego oo. jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, Łódź (maszynopis w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi).
Google Scholar

Dumez (2009), https://www.dumez-numismatique.com/article.asp?langue=de&article=15416 (dostęp: 12 X 2023).
Google Scholar

Dutkowski J. (2010), Aleksander III 1882–1894, „Przegląd Numizmatyczny”, 4 (71), s. 45–49.
Google Scholar

http://www.bagseals.org/gallery/main.php?g2_itemId=35147 (dostęp: 2 IX 2023).
Google Scholar

Jakubowski W., Dutkowski J. (2014), Monety Rosji od 1894–1918, „Przegląd Numizmatyczny”, 2 (85), s. 45–49.
Google Scholar

Kopicki E. (1995), Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Zarząd Główny, Warszawa.
Google Scholar

Kopicki E. (2007), Monety Zygmunta III Wazy, Nefryt, Szczecin.
Google Scholar

Kurpiewski J. (1994), Katalog monet polskich 1506–1573 (Zygmunt I Stary – Zygmunt II August – Bezkrólewie 1573), Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa.
Google Scholar

Marzęta D. (2020), Ryga pod szwedzką okupacją (1621–1660) – dwie mennice, http://blognumizmatyczny.pl/2020/08/11/ryga-dwie-mennice-pod-szwedzka-okupacja-1621-1660/#more-5933 (dostęp: 11 X 2023).
Google Scholar

MaShops Coins1 2001–2023, https://www.ma-shops.com/sesambestcoins/item.php?id=51237 (dostęp: 11 X 2023).
Google Scholar

MaShops Coins2 2001–2023, https://www.ma-shops.co.uk/hardelt/item.php?id=50811 (dostęp: 11 X 2023).
Google Scholar

Mazurowski R., Nowakowski A. (1965), Dzieje ratusza trybunalskiego w świetle wykopalisk, „Gazeta Ziemi Piotrkowskiej”, 8–10, s. 4–5.
Google Scholar

Męclewska M., Mikołajczyk A. (1991), Skarby monet z lat 1650–1944 na obszarze Polski. Inwentarz II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Mordovin M. (2020), English Cloth Trade and Cloth Seals in the 16th–17th C. Central and Eastern Europe, Eötvös Loránd University, Budapest, https://twitter.com/Csabrag/status/1251168561445232641 (dostęp: 2 IX 2023).
Google Scholar

Muzolf B. (1983), Wyniki badań archeologicznych na Starym Mieście w Piotrkowie Trybunalskim. Stanowisko ulica Pijarska oraz stanowisko Fara św. Jakuba. Sezony badawcze 1979–1982, 1984, Łódź (maszynopis w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi).
Google Scholar

Muzolf B. (2001), Piotrków „starożytny”, „Spotkania z Zabytkami”, 9, s. 9–10.
Google Scholar

Numista1 2007–2023, https://en.numista.com/catalogue/pieces131831.html (dostęp: 11 X 2023).
Google Scholar

Numista2 2007–2023, https://en.numista.com/catalogue/pieces198796.html (dostęp: 11 X 2023).
Google Scholar

Numista3 2007–2023, https://en.numista.com/catalogue/pieces22144.html (dostęp: 11 X 2023).
Google Scholar

Pietrzak J. (2006), Wstępne sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w 2005 roku na posesji Pijarska 4 w Piotrkowie Trybunalskim w związku z budową nowego Domu Zakonnego Towarzystwa Jezuitów, Łódź (wydruk w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi).
Google Scholar

Pietrzak J. (2007), Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w 2007 roku na dziedzińcu dawnego klasztoru PP. Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim, Łódź (wydruk w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi).
Google Scholar

Rawita-Witanowski M. (2017), Monografia Piotrkowa Trybunalskiego, oprac. P. Głowacki, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika, Piotrków Trybunalski.
Google Scholar

Sawaniewicz M. (2023), Katalog trojaków malborskich Zygmunta III Wazy, Orneta.
Google Scholar

Spostrzeżenia archeologiczne zebrane w dobrach Kamieńsko i Ruszczyn, położonych w guberni i powiecie Piotrkowskim, oraz w samym Piotrkowie, „Kłosy”, 11 V 1876 r., XXII, nr 567, s. 296–298.
Google Scholar

„Tydzień”, 8 VIII 1875, r. III, nr 26.
Google Scholar

Wolski C. (2016), Miedziane szelągi Jana Kazimierza Wazy z lat 1659–1667, Targi Lublin, Lublin.
Google Scholar

Ziętek J. (2006), Skarby monet z powiatów piotrkowskiego i tomaszowskiego, Wydawnictwo Muzeum, Piotrków Trybunalski.
Google Scholar

Ziętek J. (2013), Sprawozdanie z wyprzedzających badań wykopaliskowych na terenie posesji ulica Zamurowa 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski (wydruk w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi).
Google Scholar

Ziętek J. (2014), Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ulicy Farnej do ulicy Jerozolimskiej z budową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 127, 183, 88, 90, 147, 130, 138, 148, 33/2, 89/2 i 122, obręb 21 w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski (wydruk w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi).
Google Scholar

Ziółkowska G., Ziółkowski M. (2009), Późnośredniowieczny Piotrków w świetle badań archeologicznych, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 10, s. 9–25.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-19

Jak cytować

Ziętek, J. (2023). Numizmaty i bulla ołowiana z Traktu Wolborskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (38), 141–158. https://doi.org/10.18778/0208-6034.38.07

Numer

Dział

Articles