Pomiędzy historią a pamięcią: archeologia rodziny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.38.01

Słowa kluczowe:

archeologia, historia, pamięć, kultura materialna

Abstrakt

Artykuł omawia archeologiczną wartość dziedzictwa niedawnej przeszłości, biorąc za studium przypadku pewien złoty pierścionek. Artefakt stanowi kontekst do analizy dwóch zagadnień dotyczących archeologicznych badań nad niedawną przeszłością. Pierwsza kwestia dotyczy postrzegania współczesnej archeologii jako praktyki pamięci niż historii minionych społeczności. Drugi problem stanowi omówienie tzw. archeologii rodziny (family archaeology) jako perspektywy badawczej, gdzie archeolodzy badają własną przeszłość i korzenie rodzinne. Celem pracy jest prezentacja archeologii jako wartościowej metody odkrywania, analizowania i przywracania społecznych i materialnych wspomnień z bliskiej przeszłości.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Appadurai A. (1986), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge University Press, Cambridge, https://doi.org/10.1017/CBO9780511819582
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511819582

Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie (2021), A. Zalewska (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa–Lublin.
Google Scholar

Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956 (2015), O. Ławrynowicz, J. Żelazko (ed.), Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; Instytut Pamięci Narodowej; Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Archeologia współczesności (2016), A. Zalewska (ed.), Wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Warszawa.
Google Scholar

Archaeologies of Europe. History, Methods and Theories (2002), P. Biehl, A. Gramsch, A. Marciniak (ed.), Waxman, Münster.
Google Scholar

Bjerck H.B. (2014), My Father’s Things, [in:] B. Olsen, Þ. Pétursdóttir (ed.), Ruin Memories. Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past, Routledge, Abingdon–New York, p. 109–127.
Google Scholar

Blomberg M.M. (2016), Archeologowie a Zbrodnia Katyńska, [in:] A. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności, Wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Warszawa, p. 43–54.
Google Scholar

Buchli V., Lucas G. (2001), The Absent Present. Archaeologies of the Contemporary Past, [in:] V. Buchli, G. Lucas (ed.), Archaeologies of the Contemporary Past, Routledge, London–New York, p. 3–18, https://doi.org/10.4324/9780203185100
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203185100

Campbell F., Ulin J. (2004), Borderline Archaeology: a Practice of Contemporary Archaeology. Exploring Aspects of Creative Narratives and Performative Cultural Production, University of Göteborg, Göteborg.
Google Scholar

Contemporary Archaeologies – Excavating Now (2009), C. Holtorf, A. Piccini (ed.), Peter Lang, Frankfurt am Main.
Google Scholar

Crossland Z. (2000), Buried Lives. Forensic Archaeology and the Disappeared in Argentina, “Archaeological Dialogues”, 7.2, p. 146–159, https://doi.org/10.1017/S1380203800001707
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S1380203800001707

Domańska E., Olsen B. (2008), Wszyscy jesteśmy konstruktywistami. Odpowiedź na artykuł Jacka Kowalewskiego i Wojciecha Piaska ‘W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości. Uwagi na marginesie projektu ‘zwrotu ku rzeczom’ w historiografii i archeologii, [in:] J. Kowalewski, W. Piasek (ed.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, p. 83–100.
Google Scholar

Głosek M. (2013), Udział profesora Andrzeja Nadolskiego w badaniach cmentarzy polskich oficerów na wschodzie, “Acta Archaeologica Lodziensia”, 59, p. 75–80.
Google Scholar

González-Ruibal A. (2014), Od pola bitewnego do obozu pracy: archeologia wojny domowej i dyktatury w Hiszpanii, “Przegląd Archeologiczny”, 62, p. 165–182.
Google Scholar

Harrison R. (2013), Heritage. Critical Approaches, Routledge, Abingdon–New York.
Google Scholar

Harrison R., Schofield J. (2010), After Modernity. Archaeological Approaches to the Contemporary Past, Oxford University Press, New York, https://doi.org/10.1093/oso/9780199548071.001.0001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780199548071.001.0001

Hodder I. (1995), Czytanie przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji w archeologii, Wydawnictwo Obserwator, Poznań.
Google Scholar

Holtorf C. (2002), Notes on the Life History of a Pot Sherd, “Journal of Material Culture”, 7.1, p. 49–71, https://doi.org/10.1177/1359183502007001305
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1359183502007001305

Holtorf C. (2014), Time for Archaeology! A Personal Portfolio of Fieldwork, [in:] H. Alexandersson, A. Andreeff, A. Bünz (ed.), Med Hjärtaochhjärna. Envänbook till Professor Elisabeth Arwill-Nordbladh, University of Göteborg, Göteborg, p. 51–64.
Google Scholar

Johanson K. (2006), The Contribution of Stray Finds for Studying Everyday Practices: the Example of Stone Axes, “Estonian Journal of Archaeology”, 10.2, p. 99–131, https://doi.org/10.3176/arch.2006.2.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3176/arch.2006.2.01

Joy J. (2002), Biography of a Medal: People and the Things they Value, [in:] J. Schofield, W.G. Johnson, C.M. Beck (ed.), Materiel Culture: the Archaeology of Twentieth-Century Conflict, Routledge, London, p. 132–142, https://doi.org/10.4324/9780203165744_chapter_12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203165744_chapter_12

Kajda K. (2013), Muzeum w pamięci czy niepamięci? (Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII), [in:] M. Fabiszak, M. Owsiński (ed.), Obóz – muzeum. Trauma we współczesnym muzealnictwie, Universitas, Kraków, p. 97–114.
Google Scholar

Kajda K., Kostyrko K. (2016), Contemporary Dimension of Heritage Promotion – Towards Socially Engaged Archaeology, “Sprawozdania Archeologiczne”, 68, p. 9–23, https://doi.org/10.23858/SA68.2016.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.23858/SA68.2016.001

Kiarszys G. (2019), Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów atomowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Google Scholar

Kobiałka D. (2008), Z życia dwóch naszyjników: Problemy biograficznego podejścia do rzeczy, “Kultura Współczesna”, 57.3, p. 201–216.
Google Scholar

Kobiałka D. (2014), Let Heritage Die! The Ruins of Trams at Depot no. 5 in Wrocław, Poland, “Journal of Contemporary Archaeology”, 1.2, p. 351–368, https://doi.org/10.1558/jca.v1i2.18438
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1558/jca.v1i2.18438

Kobiałka D., Kajda K., Frąckowiak M. (2015), Archaeologies of the Resent Past and the Soviet Remains of the Cold War in Poland: A Case Study of Brzeźnica-Kolonia, Kłomino and Borne Sulinowo, “Sprawozdania Archeologiczne”, 67, p. 9–22.
Google Scholar

Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda K. (2017), The Great War and its Landscapes Between Memory and Oblivion: The Case of Prisoners of War Camps in Tuchola and Czersk, Poland, “International Journal of Historical Archaeology”, 21.1, p. 134–151, https://doi.org/10.1007/s10761-016-0348-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10761-016-0348-3

Kobyliński Z. (2014), Krajobraz i pamięć, [in:] J. Wysocki (ed.), Archaeologica hereditas. Konserwacja zapobiegawcza środowiska, vol. II, Krajobraz kulturowy, Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Warszawa–Zielona Góra, p. 13–22.
Google Scholar

Kola A. (2000), Hitlerowski obóz zagłady Żydów w Bełżcu w świetle źródeł archeologicznych. Badania 1997–1999, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; United States Holocaust Memorial Muzeum, Warszawa–Washington.
Google Scholar

Kola A. (2005), Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Google Scholar

Konczewski P. (2015), Groby ofiar stalinizmu na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu w świetle badań archeologicznych z lat 2011–2012, [in:] O. Ławrynowicz, J. Żelazko (ed.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; Instytut Pamięci Narodowej; Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź, p. 349–382.
Google Scholar

Kopytoff I. (2005), Kulturowa biografia rzeczy: utowarowienie jako proces, [in:] M. Kempny, E. Nowickia (ed.), Badanie Kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 249–274.
Google Scholar

Kurkowska M. (1998), Archiwa pamięci – oral history, “Historyka”, 28, p. 67–76.
Google Scholar

Lucas G. (2004), Modern Disturbances: on the Ambiguities of Archaeology, “Modernism/Modernity”, 11.1, p. 109–120, https://doi.org/10.1353/mod.2004.0015
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/mod.2004.0015

Ławrynowicz O. (2013), Archeologiczne weryfikacje miejsc pamięci w Lasach Zgierskich w latach 2011–2012, “Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza”, 8, p. 281–313.
Google Scholar

Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań, vol. II, Gmina Mostów (2019), A. Krupa-Ławrynowicz, O. Ławrynowicz (ed.), Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Modern Material Culture: the Archaeology of Us (1981), R. Gould, M. Schiffer (ed.), Academic Press, New York.
Google Scholar

Nekropolia z terenu byłego poligonu wojskowego na Brusie w Łodzi. Mogiła ekshumowana w 2008 roku (2010), M. Głosek (ed.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Google Scholar

Olivier L. (2011), The Dark Abyss of Time. Archaeology and Memory, Altamira Press, Walnut Creek, Lahman.
Google Scholar

Olivier L. (2013), The Business of Archaeology is in the Present, [in:] A. González-Ruibal (ed.), Reclaiming Archaeology. Beyond the Tropes of Modernity, Routledge, London, p. 117–129, https://doi.org/10.4324/9780203068632.ch9
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203068632.ch9

Olsen B. (2013), W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Olsen B., Shanks M., Webmoor T., Witmore C. (2012), Archaeology. The Discipline of Things, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London, https://doi.org/10.1525/9780520954007
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/9780520954007

The Oxford Handbook of the Archaeology of the Contemporary World (2013), P. Graves-Brown, R. Harrison, A. Piccini (ed.), Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar

Pétursdóttir Þ., Olsen B. (2014), An Archaeology of Ruins, [in:] B. Olsen, Þ. Pétursdóttir (ed.), Ruin Memories. Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past, Routledge, Abingdon–New York, p. 3–29.
Google Scholar

Renshaw L. (2011), Exhuming Loss. Memory, Materiality and Mass Graves of the Spanish Civil War, Left Coast Press, Walnut Creek, CA.
Google Scholar

Rola J., Stasiak M., Kwiatkowska M. (2015), Badania sondażowe na terenie obozu jenieckiego z I wojny światowej w Pile, “Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, 16, p. 253–258.
Google Scholar

Ruin Memories: Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past (2014), B. Olsen, Þ. Pétursdóttir (ed.), Routledge, Abingdon–New York.
Google Scholar

Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności (2008), J. Kowalewski, W. Piasek (ed.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Google Scholar

Schnapp A. (1996), The Discovery of the Past. The Origins of Archaeology, British Museum Press, London.
Google Scholar

Shanks M. (2012), The Archaeological Imagination, Left Coast Press, Walnut Creek.
Google Scholar

Solli B., Burström M., Domanska E., Edgeworth M., González-Ruibal A., Holtorf C., Lucas G., Oestigaard T., Smith L. (2011), Some Reflections on Heritage and Archaeology in the Anthropocene, “Norwegian Archaeological Review”, 44.1, p. 40–88, https://doi.org/10.1080/00293652.2011.572677
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00293652.2011.572677

Stępniewska D. (2015), Borowiec – biografia miejsca, biografia człowieka, “Biografia Archeologii”, 1.2, p. 23–26.
Google Scholar

Thomas J. (2004), Archaeology and Modernity, Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9780203491119
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203491119

Trigger B. (2006), A History of Archaeological Thought, Cambridge University Press, Cambridge, https://doi.org/10.1017/CBO9780511813016
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511813016

Ulin J. (2009), Into the Space of the Past: A Family Archaeology, [in:] C. Holtorf, A. Piccini (ed.), Contemporary Archaeology – Excavating Now, Peter Lang, Frankfurt am Main, p. 145–160.
Google Scholar

Współczesne oblicza przeszłości (2011), A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta (ed.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Google Scholar

Zalewska A. (2013), Relevant and Applied Archaeology. The Material Remains of the First World War: Between ‘Foundational’ and ‘Biographical’ Memory, Between ‘Black Archaeology’ and ‘Conflict Archaeology’, “Sprawozdania Archeologiczne”, 65, p. 9–49.
Google Scholar

Zalewska A. (2016), Archeologia czasów współczesnych w Polsce. Tu i teraz, [in:] A. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności, Wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Warszawa, p. 21–39.
Google Scholar

Opublikowane

2023-12-19

Jak cytować

Kobiałka, D. (2023). Pomiędzy historią a pamięcią: archeologia rodziny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (38), 7–29. https://doi.org/10.18778/0208-6034.38.01

Numer

Dział

Articles