Najstarszy inwentarz zbrojowni nieświeskiej (1569)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.17

Słowa kluczowe:

Rzeczpospolita Obojga Narodów, zbrojownia radziwiłłowska, zamek w Nieświeżu, inwentarz z 1569 r.

Abstrakt

Artykuł omawia zbrojownię w Nieświeżu (własność Radziwiłłów) w połowie XVI w. Podstawowym źródłem do tego zagadnienia jest inwentarz sporządzony w 1569 r. Wymienia on ponad 500 elementów uzbrojenia. Wśród nich 220 egzemplarzy uzbrojenia ochronnego, 126 egzemplarzy uzbrojenia zaczepnego (wśród nich 47 razy broń drzewcową) oraz 115 elementów rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego. W 1569 r. w zbrojowni radziwiłłowskiej spisano między innymi zbroje płytowe, hełmy, tarcze, włócznie, halabardy, ręczną broń palną, a także włoskie, niemieckie i orientalne siodła z aksamitnym lub skórzanym, w tym kurdybanowym, pokryciem.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, Dział XXVI: rejestry skarbców i wszelakiego ruchomego majątku, sygn. 1, 2.
Google Scholar

Bernatowicz T. (1998), Monumenta variis Radivillorum. Wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych, cz. 1, XVI–XVII wiek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Bersohn M. (1904), Dawna zbrojownia książąt Radziwiłłów w Nieświeżu, b.w., Warszawa.
Google Scholar

Bołdyrew A. (2014), The Armament of Polish Mercenary Infantry in the First Half of the 16th century, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, 27, s. 79–85.
Google Scholar

Bołdyrew A. (2019), Studies on the Jagellonian and Polish-Lithuanian Commonwealth Artillery (a Side Note on Mikola Volkay’s Artylerya Nassvishskaga zamka), „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, 32, s. 237–241, https://doi.org/10.23858/FAH32.2019.016
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.23858/FAH32.2019.016

Cieśla M. (2009), Zbrojownia Radziwiłłów z Nieświeża i broń związana z Polską w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 46, s. 23–54.
Google Scholar

Cieśla M. (2012a), Kunz Lochner płatnerz królów i książąt renesansu, „Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU”, 8, s. 153–167.
Google Scholar

Cieśla M. (2012b), Zbrojownia Radziwiłłów z Nieświeża i broń związana z Polską w Zbrojowni Higgins’a w Worcester, Philadelphia Museum of Art i The Fitzwilliam Museum w Cambridge, „Studia z Dziejów Wojskowości”, 1, s. 43–65.
Google Scholar

Cieśla M. (2013), Zbrojownia Radziwiłłów – ostateczny upadek, „Studia z Dziejów Wojskowości”, 2, s. 9–31.
Google Scholar

Cieśla M. (2015), Napierśnik i naplecznik kostiumowy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na tle zbroi tego typu, „Studia z Dziejów Wojskowości”, 4, s. 9–55.
Google Scholar

Ehrenthal M. (1900–1902), Die fürstlich Radziwillsche Rüstkammer zu Nieśwież, „Zeitschrift für Historische Waffenkunde”, 2, s. 142–145, 221–223, 276.
Google Scholar

Encyklopedia staropolska ilustrowana (1901), t. II, Druk. P. Laskauera i W. Babickiego, Warszawa.
Google Scholar

Głosek M. (2020), Początki i rozwój studiów bronioznawczych w Łodzi, [w:] T. Grabarczyk, M. Pogońska-Pol (red.), Oblicza wojny. Armia kontra natura, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13–30, https://doi.org/10.18778/8220-057-7.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8220-057-7.02

Gradowski M., Żygulski jun. Z. (1998), Słownik uzbrojenia historycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kajzer L. (2013), O meandrach polskiego bronioznawstwa słów kilka, [w:] P. Strzyż, W. Świętosławski (red.), Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 13–21.
Google Scholar

Kitowicz J. (1925), Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, wyd. M. Janik, Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, Kraków.
Google Scholar

Słownik polszczyzny XVI wieku (1973), t. VII, F – gończy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

Słownik staropolski M. Arcta (ok. 1920), wyd. A. Krasnowolski, W. Niedźwiedzki, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
Google Scholar

Szymczak J. (2008), Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Google Scholar

Tandecki J., Kopiński K. (2014), Edytorstwo źródeł historycznych, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Google Scholar

Volkay M. (2015), Artylerya Nasvishskaga zamka, Minsk.
Google Scholar

Wolff A. (1957), Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI w., „Studia Źródłoznawcze”, 1, s. 155–184.
Google Scholar

Żygulski jun. Z. (1982), Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Bołdyrew, A. (2021). Najstarszy inwentarz zbrojowni nieświeskiej (1569). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 357–368. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.17

Numer

Dział

Articles