Późnośredniowieczny miecz magistracki z kolekcji Zamku Buchlov

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.08

Słowa kluczowe:

miecz magistracki, Passawa, późne średniowiecze, gorąca inkrustacja, wkładka z drutu

Abstrakt

W zbiorach Zamku w Buchlovie znajduje się między innymi bogato zdobiony, późnośredniowieczny miecz długi, który na podstawie jego ogólnego charakteru, w tym znaków wytwórcy na głowni, można wiarygodnie zinterpretować jako tak zwany miecz magistracki wykonany w XVI w. w Passawie w Bawarii. W artykule omówiono charakter jego dekoracji w porównaniu z innymi podobnymi zachowanymi mieczami magistrackimi z Europy Środkowej, pochodzącymi z pracowni w Passawie, a także praktyczną i symboliczną funkcję tej broni.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bocheński Z. (1937), Krakowski cech mieczników, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków.
Google Scholar

Čermák M. (1999), Asver Fidler (?) a další, rychtářský meč z Olomouce, [in:] I. Hlobil, M. Perůtka (ed.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. III. Olomoucko, Moravaká galerie; Muzeum umění, Brno–Olomouc, p. 560.
Google Scholar

Dolejšek B. (1893), Buchlov. Průvodce pro navštěvovatele hradu, Uherské Hradiště.
Google Scholar

Fischer H. (1982), Stab und Schwert als Gegensatzpaar der Rechtssymbolik, “Forschungen zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde”, 4, p. 3–39.
Google Scholar

Gamber O. (1961), Die mittelalterlichen Blankwaffen der Wiener Waffensammlung, “Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen”, 57, Neue Folge 21, p. 7–38.
Google Scholar

Heinz-Mohr G. (1999), Lexikon symbolů. Obrazy a znaky křesťanského umění, Volvox Globator, Praha.
Google Scholar

Hellmich M., Seger H. (1934), Die Richtschwerter des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer, “Altschlesien”, 4, p. 294–301.
Google Scholar

Hošek J., Košta J., Žákovský P. (2019), Ninth to Mid-sixteenth Century Swords from the Czech Republic in their European Context, part 1, The Finds, Archeologický ústav AV ČR; Národní muzeum, Masarykova univerzita, Prague–Brno.
Google Scholar

Hošek J., Košta J., Žákovský P. (2020), Ninth to Mid-sixteenth Century Swords from the Czech Republic in their European Context, part 2, Swords of Medieval and Early Renaissance Europe as a Technological and Archaeological Sources, Archeologický ústav AV ČR, Národní muzeum, Masarykova univerzita, Prague–Brno.
Google Scholar

Knoll V. (2011a), Krátké zamyšlení nad symbolickým významem a podobou meče soudního a meče katovského, [in:] V. Knoll (ed.), Naděje právní vědy. Býkov 2010. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.–25. 4. 2010 na Zámeckém statku Býkov, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, p. 69–74.
Google Scholar

Knoll V. (2011b), O katovských mečích, [in:] K. Schelle (ed.), Právní archeologie. Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou společenských věd FSv ČVUT v Praze a The European Society for History of Law, KEY Publishing, Brno–Ostrava–Přívoz, p. 63–68.
Google Scholar

Konečný M. (2007), Lomnice za vlády Serényiů (1662–1848), [in:] M. Konečný (ed.), Lomnice. Příroda, historie, osobnosti, památky, Sursum, Tišnov, p. 82–106.
Google Scholar

Koutský K. (2005), Draci středověkého světa, Mladá fronta, Praha.
Google Scholar

Kühn U. (1970), Das Richtschwert in Bayern, “Waffen- und Kostümkunde”, 12, p. 89–126.
Google Scholar

Leitner Q. (1866–1870), Die Waffensammlung des österreichischen Kaiserhauses im K. K. Artillerie-Arsenal-Museum in Wien, Verlag von H. Martin, Wien.
Google Scholar

Maisel W. (1961), Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Marek L. (2017), Średniowieczne uzbrojenie Europy łacińskiej jako Ars Emblematica, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Wratislavia Antiqua, 22).
Google Scholar

Michalak A. (2018), Mystery Hidden behind the Beasts’ Heads. Remarks on the Chronology of a Peculiar Type of Medieval Dagger, “Acta Militaria Mediaevalia”, 14, p. 153–173.
Google Scholar

Norman A.V.B. (1980), The Rapier and Small-Sword, 1460–1820, Arms and Armour Press; Arno Press, London–Melbourne–New York.
Google Scholar

Oakeshott R.E. (1964), The Sword in the Age of Chivalry, Frederick A. Praeger Publishers, London.
Google Scholar

Oberpfalcer F. (1937), Vyznání na mučidlech. Texty ze starých knih černých, jinak smolných, Fr. Borový, Praha.
Google Scholar

Prchal V. (2015), Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750, Nakladatelství Lidové noviny, Praha (Česká historie, 33).
Google Scholar

Procházka R. (1999), Militaria, [in:] K. Chamonikola (ed.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. II. Brno, Moravská galerie, Brno, p. 576–581.
Google Scholar

Réthelyi O. (2001), The Lion, the Dragon, and the Knight: an Interdisciplinary Investigation of a Medieval Motif, “Annual of Medieval Studies at the CEU”, 7, p. 9–37.
Google Scholar

Royt J., Šedinová H. (1998), Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Mladá fronta, Praha.
Google Scholar

Swaryczewski A. (1982), Granat – sztuka mistrzowska stradomskiego cechu mieczników, “Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego”, 8, p. 35–48.
Google Scholar

Thomas B., Gamber O. (1976), Katalog der Leibrüstkammer I. Der Zeitraum von 500 bis 1530, Kunsthistorisches Museum, Verlag Anton Schroll & Co, Wien.
Google Scholar

Trzciński M. (2001), Miecz katowski. Pręgierz. Szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII–XVIII w.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Google Scholar

Uhlemann H.R. (1982), Die mittelalterlichen Gerichtsschwerter und die späteren Richtschwert von Passau, [in:] K. Stüber, H. Wetter (ed.), Blankwaffen. Armi bianche. Edged weapons. Festschrift Hugo Schneider zu seinem 65. Geburtstag, Th. Gut & Co. Verlag, Zürich, p. 33–44.
Google Scholar

Večerková E. (2010), Lidové obyčeje a jejich výtvarné komponenty, tvary a symboly, Moravské zemské muzeum, Brno.
Google Scholar

Večerková E. (2015), Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře, Vyšehrad, Praha.
Google Scholar

Verbík A. (1976), Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově, Blok, Brno.
Google Scholar

Žákovský P. (2008), Značené vrcholně a pozdně středověké dlouhé meče ze sbírek Městského muzea v Broumově, “Archaeologia historica”, 33, p. 471–490.
Google Scholar

Žákovský P., Cymbalak T., Hošek J., Dejmal M. (2017), Nález pozdně středověkého dlouhého meče z Prahy – Nového Města, “Přehled výzkumů”, 58.2, p. 141–187.
Google Scholar

Žákovský P., Hošek J., Bárta P., Fojtík A., Popelka M. (2020), Románský meč z Hoštic na Kroměřížsku, “Archaeologia historica”, 45.1, p. 363–389, https://doi.org/10.5817/AH2020-1-17
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5817/AH2020-1-17

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Žákovský, P., Bárta, P., Hošek, J., & Kmošek, M. (2021). Późnośredniowieczny miecz magistracki z kolekcji Zamku Buchlov. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 163–188. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.08

Numer

Dział

Articles