Call for Papers 2024

2024-01-12
  Folia Archaeologica | Call for Papers 2024   Folia Archaeologica | Call for Papers 2024

 

Czasopismo „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (39/2024). Teksty należy zgłaszać za pomocą systemu Open Journal Systems pod adresem

https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/about/submissions

lub na adres mailowy redakcji folia.archaeologica@uni.lodz.pl do dnia 31 maja 2024.

Rocznik przyjmuje prace dotyczące różnych zagadnień z dyscypliny archeologii i archeologii historycznej, odnoszących się do badań prowadzonych przede wszystkim na terenie Europy Środkowej. Czekamy na zgłoszenia tekstów opartych zarówno na źródłach kultury materialnej, jak i na przekazach pisanych, powstających od początków kultury do dnia dzisiejszego. W kręgu naszych zainteresowań mieszczą się także rozważania teoretyczne na temat metod badawczych i metodologii.

Prestiż czasopisma potwierdza jego obecność w bazie Scopus oraz przyjęcie go w grudniu 2023 r. do bazy Web of Science.

Szczegółowe informacje dla Autorów znaleźć można na stronie internetowej  https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/index

Kontakt mailowy z Redakcją pod adresem folia.archaeologica@uni.lodz.pl