Folia Archaeologica – Call for Papers

2023-09-14

Czasopismo „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (38/2023). Teksty należy zgłaszać za pomocą systemu Open Journal Systems pod adresem https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/about/submissions lub na adres mailowy redakcji folia.archaeologica@uni.lodz.pl do dnia 31 maja 2024.

Rocznik przyjmuje prace dotyczące różnych zagadnień z dyscypliny archeologii i archeologii historycznej, odnoszących się do badań prowadzonych przede wszystkim na terenie Europy Środkowej. Czekamy na zgłoszenia tekstów opartych zarówno na źródłach kultury materialnej, jak i na przekazach pisanych, powstających od początków kultury do dnia dzisiejszego. W kręgu naszych zainteresowań mieszczą się także rozważania teoretyczne na temat metod badawczych i metodologii.

Prestiż czasopisma potwierdza jego obecność w bazie Scopus oraz 70 punktów przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje dla Autorów znaleźć można na stronie internetowej https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/index
Kontakt mailowy z Redakcją pod adresem folia.archaeologica@uni.lodz.pl