Folia Archaeologica w bazie Scopus

2022-08-25

Z radością informujemy, że czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica zostało przyjęte do prestiżowej bazy Scopus. 

SCOPUS jest największą na świecie bazą bibliograficzną. Każde źródło przed włączeniem do indeksowania w bazie jest oceniane przez niezależną radę Scopusa (Scopus Content Selection and Advisory Board – CSAB). Ewaluacji obejmuje dwa etapy: pierwszy, sprawdzający tzw. kryteria minimalne, które kwalifikują czasopismo do kolejnego etapu – pełnej oceny merytorycznej. Proces opiniowania danego tytułu trwa od kilku miesięcy do ponad roku 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” jest uznanym czasopismem afiliowanym przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego redaktor naczelną jest prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer. 

Zakres tematyczny „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” obejmuje zagadnienia z dyscypliny archeologii i archeologii historycznej, w tym etnoarcheologię, geografię historyczną, biografię rzeczy i badania nad pamięcią. Publikacja wyników badań poświęconych archeologii historycznej, wciąż mało popularnej w Polsce, zdecydowanie wyróżnia rocznik w krajowym środowisku naukowym. 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” jest czasopismem adresowanym do szerokiego grona badaczy, zarówno polskich, jak i zagranicznych. 

Dzięki konsekwentnej polityce Redakcji „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” została już wcześniej włączona do wielu baz referencyjnych i bibliograficzno-abstraktowych, w tym Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Directory of Open Access Journals (DOAJ) oraz European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH+).