Folia Archaeologica – nowy numer

2022-03-18

Prezentowany tom wydany został w 100. rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Nadolskiego i 80. rocznicę urodzin Profesora Mariana Głoska. Dla uczczenia obu archeologów-bronioznawców do stworzenia tomu zostali więc zaproszeni przede wszystkim badacze dawnego uzbrojenia i historii wojskowości z Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec, którzy w swych artykułach podzielili się wynikami swoich najnowszych badań. Obok omówień zabytków uzbrojenia (od okresu rzymskiego po połowę XX w.) oraz źródeł pisanych dotyczących wyposażenia i organizacji średniowiecznych i nowożytnych formacji wojskowych, w tomie znajdują się także opracowania archeologicznych reliktów osadnictwa i kultury materialnej wieków średnich oraz archiwaliów dotyczących nowożytnego budownictwa rezydencjonalnego.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/issue/view/907