Censorship and whistleblowing in a workplace: selected issues

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.07

Keywords:

employee loyalty, COVID-19 pandemic, whistleblower, whistleblowing, Polish labor law, employees, dismissal, censorship

Abstract

 The article will present four cases of abuses against Polish whistleblowers, including the last one from the period of the COVID-19 pandemic. Therefore, this article aims to draw attention to the problem of abuses against whistleblowers in Poland in the context of the employee’s obligation to care for the welfare of the workplace and the integrally related loyalty to the employer. The author used the upcoming implementation of the Directive of the European Parliament and the Council (EU) 2019/1937 of 23 October 2019 on the protection of persons reporting breaches of EU law as a background for her considerations. The author claims that the legislator in Poland will confront the challenge of redefining the issue of loyalty in labor law and the related freedom of expression of employees.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Banisar, David. 2011. ”Whistleblowing: International Standards and Developments”. In Corruption and Transparency: Debating the Frontiers between State, Market and Society. Edited by Irma E. Sandoval. Washington: World Bank-Institute for Social Research. https://www.researchgate.netpublication228124587_Whistleblowing_International_Standards_and_Development
Google Scholar

Boć, Jan. Ed. 2004. Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
Google Scholar

Boot, Eric. 2020. “The Feasibility of a Public Interest Defense for Whistleblowing”. Law and Philosophy 30: 1–34. https://doi.org/10.1007/s10982-019-09359-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10982-019-09359-1

Borek-Buchajczyk, Renata. 2018. “Brak lojalności pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie sądowym. Wybrane uwagi”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 65(2): 47–57. https://doi.org/10.17951/g.2018.65.2.47-57
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/g.2018.65.2.47-57

Bouville, Mathieu. 2008. “Whistle-blowing and Morality”. Journal of Business Ethics 81(3): 579– 585. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9529-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-007-9529-7

Chobot, Andrzej. 1983. Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy a ograniczenie zasady wolności pracy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Gerrig, Richard. Zimbardo Phillip. 2021. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Huseynova, Dilara. Katerina Piperigos. 2018. Justice for justice: Protecting whistleblowers in the EU. Protection of whistleblowers – the why and the how. College of Europe Transparency Group. http://transparency.eu/wp-content/uploads/2018/04/WB_Transparency-Group-CoE-17-18.pdf
Google Scholar

Jubb, Paul. 1999. “Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation”. Journal of Business Ethics 21: 77–94. https://doi.org/10.1023/A:1005922701763
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1005922701763

Kobroń, Łucja. 2013. “Whistleblower – strażnik wartości czy donosiciel?” Palestra 12–13: 297–301.
Google Scholar

Kobroń-Gąsiorowska, Łucja. 2015. “Czy Polskę czeka era ‘etycznych donosów’?” Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne 10: 81–92.
Google Scholar

Kobroń-Gąsiorowska, Łucja. 2019. „Interes Publiczny jako element podstawowy funkcji ochronnej prawa pracy w kontekście ochrony sygnalistów”. Roczniki Administracji i Prawa 2: 333–343. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3605
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3605

Kuczyński, Tadeusz. 2004. “O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 7: 2–7.
Google Scholar

Larmer, Robert. 1992. “Whistleblowing and employee loyalty”. Journal of Business Ethics 11: 125– 128. https://doi.org/10.1007/BF00872319
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF00872319

Miceli, Marcia. Janet Near. Michael Rehg. James Van Scotter. 2012. “Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, proactive personality, and whistle-blowing”. Human Relations 65(8): 923–954. https://doi.org/10.1177/0018726712447004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0018726712447004

Pokrzywniak, Jakub. 2013. “Obowiązek lojalności jako element stosunku obligacyjnego”. Monitor Prawniczy 19: 885–889.
Google Scholar

Schubert, Glendon. 1960. The Public Interest: A Critique of the Theory of a Political Concept. Glencoe: Free Press.
Google Scholar

Szewczyk, Helena. 2007. “Pracodawczy obowiązek dbałości o dobro pracownika”. Państwo i Prawo 11: 69–81.
Google Scholar

Szewczyk, Helena. 2013. “Obowiązek współdziałania stron w wykonywaniu zobowiązań oraz obowiązek lojalności stron jako składnik zobowiązaniowych stosunków pracy”. Monitor Prawa Pracy 4: 173–178.
Google Scholar

Witek-Barylska, Ilona. 2013. Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-937-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-937-7

Zdyb, Marian. 1991. Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne. Lublin: Wydawnictwo UMSC.
Google Scholar

Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law, OJ L 305, 26.11.2019, pp. 17–56.
Google Scholar

European Parliament resolution of 23 October 2013 on organised crime, corruption and money laundering: recommendations on action and initiatives to be taken (final report), (2013/2107(INI)), OJ C 208, 10.06.2016, pp. 89–116.
Google Scholar

European Parliament resolution of 25 November 2015 on tax rulings and other measures similar in nature or effect (2015/2066(INI)), OJ C 366, 27.10.2017, pp. 51–95.
Google Scholar

European Parliament resolution of 16 December 2015 with recommendations to the commission on bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the union (2015/2010(INL)), OJ C 399, 24.11.2017, pp. 74–91.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

Kobroń-Gąsiorowska, Łucja. (2021). Censorship and whistleblowing in a workplace: selected issues. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 97, 131–142. https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.07

Issue

Section

Articles