About the need for diversity in labour law

Authors

  • Monika Gładoch Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.88.02

Keywords:

freedom of contracts, labour law, freedom, diversity, uniformity, labour market

Abstract

There is a conviction that if labour law is to protect the employee it in its essence requires restrictions. Therefore, the principle of contract freedom should be limited. Otherwise, there will be violation of the labour law system. Otherwise, there will be violation of the labour law system. It is only a step away from the statement that freedom in labour law may pose a threat to the implementation of the basic function in labour law. In other words, the greater uniformity i.e. uniformity of institutions, the greater the certainty and effectiveness of the protective function of labour law. Meanwhile, the employee protection function cannot be a barrier to the development of labour law. The labour law of the 21st century requires diversity. Only thanks to new forms of employment, work organization and flexibility, labour law can meet challenges of the labour market.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dral, Antoni. 2017. W System prawa pracy. Część ogólna. Red. Krzysztof W. Baran. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Florek, Ludwik. 2003. „Granice liberalizacji prawa pracy”. W Materiały z XIV Zjazdu Katedr Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Florek, Ludwik. 2012. „Swoboda umów w prawie pracy”. W Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Red. Michał Seweryński, Jakub Stelina. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Florek, Ludwik. 2017. W System prawa pracy. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Red. Grzegorz Goździewicz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Gersdorf, Małgorzata. 2016. „Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia”. W Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Red. Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Gładoch, Monika. 2015. „Prawo pracy a umowa o zatrudnienie wspólna dla wszystkich”. Rzeczpospolita, 4.08, https://www.rp.pl/Elastycznosc-daje-prace/308049948-Prawo-pracy-a-umowa-o-zatrudnienie-wspolna-dla-wszystkich.html
Google Scholar

Kijowski, Andrzej. 2002. „Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego”. W Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Red. Maria Matey-Tyrowicz, Lesław Nawacki, Barbara Wagner. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Google Scholar

Liszcz, Teresa. 2013. „Konstytucyjna zasada ochrony pracy”. W Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego. Red. Gertruda Uścińska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Google Scholar

Łaga, Maciej. 2016. Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Mitrus, Leszek. 2018. Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Musiała, Anna. 2018. „Homo iuridicus prawa pracy”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5: 6–12.
Google Scholar

Salwa, Zbigniew. 2007. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: LexisNexis Polska.
Google Scholar

Sanetra, Walerian. 1998. „Konstytucyjne prawo do rokowań”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12: 3–9 .
Google Scholar

Sanetra, Walerian. 2001. „Prawo pracy a polityka”. W Prawo pracy u progu XXI wieku. Stare problemy i wyzwania współczesności. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Sanetra, Walerian. 2017. W System prawa pracy, Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Red. Grzegorz Goździewicz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Słownik języka polskiego. 1998. Red. Mieczysław Szymczak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sobczyk, Arkadiusz. 2017. W System prawa pracy. Część ogólna. Red. Krzysztof W. Baran. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Święcicki, Maciej. 1968. Prawo pracy. Teksty prawne do celów dydaktycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Wagner, Barbara. 2016. „Na marginesie problemu przydatności prawa pracy dla gospodarki”. W Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Red. Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Wujczyk, Marcin. 2016. Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze de lege lata i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów antydyskryminacyjnych. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Zieliński, Tadeusz. 2001. „Zasady prawa pracy w nowym systemie ustrojowym”. Państwo i Prawo 12: 3–14.
Google Scholar

Published

2019-09-30

How to Cite

Gładoch, M. (2019). About the need for diversity in labour law. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 88, 17–24. https://doi.org/10.18778/0208-6069.88.02

Issue

Section

Articles