The rule of law in the perspective of the principle of maintaining and deepening communication between people

Authors

  • Anna Rossmanith Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.87.09

Keywords:

external morality of law, internal morality of law, rule of law, natural law, conditions of law’s acceptance, communication between people, Fuller

Abstract

The article deals with the issue of the rule of law in a broader and narrower sense, with reference to L.L. Fuller’s concept of the morality of law. The article also raises the question of the connection between formal requirements of the rule of law and the principle of maintaining and deepening communication between people.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eskridge, William N. Jr. 1993. „The Case of the Speluncean Explorers: Twientieth-Century Statutory Interpretation in a Nutshell”. The George Washington Law Review 6 (61): 1731–1753.
Google Scholar

Fuller, Lon L. 1958. „Positivism and Fidelity to Law: A Replay to Professor Hart”. Harvard Law Review 4 (71): 630–672.
Google Scholar

Fuller, Lon L. 1978. Moralność prawa. Tł. Stefan Amsterdamski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Fuller, Lon L. 1993. Anatomia prawa. Tł. Roman Tokarczyk. Lublin: Instytut Wydawniczy Daimonion.
Google Scholar

Godek, Lidia. Sikora, Marek. 2017. „O praworządności i demokracji. Zarys problemu”. Filo-Sofija 1–2: 9–15.
Google Scholar

Hart, Herbert L.A. 1998. Pojęcie prawa. Tł. Jan Woleński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

James, William. 1973. „Istota humanizmu”. Tł. Hanna Buczyńska-Garewicz. W Hanna Buczyńska-Garewicz. James. 183–190. Warszawa: Wiedza Powszechna (pierwodruk: James, William. 1905. „The Essence of Humanism”. Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods 5: 113–118).
Google Scholar

Kramer, Matthew Henry. 1999. In Defense of Legal Positivism. Law Without Trimmings. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Krygier, Martin. 2011. „Cztery pytania o rządy prawa: Dlaczego? Co? Gdzie? I kogo to obchodzi?”. Tł. Katarzyna Mikołajczyk-Graj. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2: 5–19.
Google Scholar

Lyons, David. 2000. Etyka i rządy prawa. Tł. Paweł Maciejko. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Google Scholar

Rundle, Kristen. 2013. Forms Liberate. Reclaiming the Jurisprudence of Lon L. Fuller. Oxford and Portland: Hart Publishing.
Google Scholar

Szyszkowska, Maria. 2008. Teoria i filozofia prawa. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Google Scholar

Tokarczyk, Roman. 1999. Historia filozofii prawa w retrospektywie prawa natury. Białystok: Temida 2.
Google Scholar

Widłak, Tomasz. 2016. Fuller. Sopot: Arche.
Google Scholar

Zajadło, Jerzy. 2008. „Pięć minut antyfilozofii antyprawa”. W Po co prawnikom filozofia prawa? 179–194. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Published

2019-06-10

How to Cite

Rossmanith, A. (2019). The rule of law in the perspective of the principle of maintaining and deepening communication between people. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 87, 131–141. https://doi.org/10.18778/0208-6069.87.09

Issue

Section

Articles