Practice of using the Internet in fighting crime against monuments

Authors

  • Adam Grajewski Komenda Główna Policji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.05

Keywords:

weapon, law, archeology, monument, criminalistics, computer forensics

Abstract

We are seeing a change in the development of science, which draws forensics knowledge and use of the achievements, adapting them to fight crime. Modern forensics does not stop at the same adaptation of the achievements of other sciences, but also independently develops its own methods and means of fighting crime, which is associated with ongoing technological progres and the growing needs of law enforcement and forensics. Collected during the activity traces of forensic science today, we can identify using modern technologies. It is now possible, thanks also obtained new sources of personal and work hard analytical, investigative and operational. As practice shows the basis for the initiation of proceedings may also be electronic evidence, which can be found by analyzing the content of the Internet.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bernatek-Zaguła, Izabela. 2012. „Prawna ochrona dóbr kultury – problemy terminologiczne”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4: 135–149.
Google Scholar

Gadecki, Bartłomiej. 2014. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108–112. Przepisy karne. Komentarz. 16, 41. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Gadecki, Bartłomiej. 2015. „Karnoprawna ochrona zabytków architektury”. W Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Red. Wiesław Pływaczewski, Szymon Buczyński. 56–57. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Google Scholar

Grajewski, Adam. 2016a. „Problematyka prawno-kryminalistyczna okradania oraz nielegalnych ekshumacji grobów wojennych”. W Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie. Red. Maciej Trzciński, Olgierd Jakubowski. 87–102. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Google Scholar

Grajewski, Adam. 2016b. „Przykłady spraw realizowanych przez Zespół do Zwalczania Przestępczości Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu WK KWP w Łodzi”. W Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej. Materiały pokonferencyjne, Pęzino 14–15 VI 2016. Red. Marek Łuczak. 65–85. Szczecin.
Google Scholar

Gruza, Ewa, Mieczysław Goc, Jacek Moszczyński. 2011. Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych. 571–572. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Google Scholar

Grzegorczyk, Tomasz, Janusz Tylman. 2005. Polskie postępowanie karne. 417–419. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Grześkowiak, Alicja, Krzysztof Wiak (red.). 2014. Kodeks karny. Komentarz. 974–975. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Mądrzejowski, Wiesław. 2012. „Biały wywiad w Policji”. W Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki. Red. Wojciech Filipkowski, Wiesław Mądrzejowski. 117–128. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Michalak, Anna, Artur Ginter. 2016. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. 144–156. Warszawa.
Google Scholar

Ogrodzki, Piotr. 2010. Przestępczość przeciwko zabytkom, krótka charakterystyka problemu. Stan na rok 2010. Katalog utraconych dzieł sztuki Cenne, bezcenne/utracone. Wydanie specjalne. 9–10. Warszawa: Nimoz.
Google Scholar

Rudnicki, Grzegorz, Jolanta Rudnicka, Stanisław Rudnicki. 2016. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe. 508–536. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Saramak, Bartosz. 2015. Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej: historia, praktyka, perspektywy. 108–110. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Google Scholar

Stefański, Ryszard Andrzej. 2004. „Przestępstwo znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub grobu (art. 262 k.k.)”. Prokuratura i Prawo 10: 19–28.
Google Scholar

Stromczyński, Błażej, Paweł Waszkiewicz. 2014. „Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych”. Prokuratura i Prawo 5: 158–163.
Google Scholar

Trzciński, Maciej. 2010. Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym problematyka prawno-kryminalistyczna. 49–60, 187–200. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Ziółkowski, Wojciech. 2006. „Przestępczość w Internecie przeciwko zabytkom archeologicznym”. Cenne, bezcenne/utracone 2 (47): 13–15.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011, Nr 165, poz. 987).
Google Scholar

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r. (Dz. U. z dnia 21 października 1994 r.).
Google Scholar

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej, podpisana w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r. (M.P. z dnia 23 września 2005 r.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93).
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2012, poz. 987).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553).
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 1999, Nr 53, poz. 549).
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568).
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015, poz. 397).
Google Scholar

http://dzielautracone.gov.pl [dostęp 15.02.2017].
Google Scholar

http://odkrywca.pl/pierwszy-zolnierz-wykopany,119286.html [dostęp 15.02.2017].
Google Scholar

http://ryneksztuki.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=2 [dostęp 15.02.2017].
Google Scholar

http://wisla.naszemiasto.pl/archiwum/ekshumacji-zolnierzy-niemieckich-dokonano-wbrew-wszelkim,1450136,art,t,id,tm.html [dostęp 15.02.2017].
Google Scholar

http://www.artinfo.pl/pl/katalog-aukcji/aukcja/6eaa9b40/kobieta-w-pawich-piorach [dostęp 15.02.2017].
Google Scholar

http://www.artinfo.pl/pl/katalog-aukcji/szukaj/?page=11&prange=20&sparams=author_id:10667&sort=2&direction=2 [dostęp 15.02.2017].
Google Scholar

http://www.nimoz.pl [dostęp 15.02.2017].
Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=dgB9w59c2Lw [dostęp 1.03.2016].
Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=HW5tWw0GjWM [dostęp 1.03.2016].
Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=r3RXezReJUk [dostęp 1.03.2016].
Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=Xmy-3oEJR4w [dostęp 1.03.2016].
Google Scholar

Published

2018-06-06

How to Cite

Grajewski, A. (2018). Practice of using the Internet in fighting crime against monuments. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 83, 43–54. https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.05

Issue

Section

Articles