Recovery of stolen cultural property after years of theft

Authors

  • Adam Grajewski Komenda Główna Policji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.04

Keywords:

museum, collection, theft, exhibit, forensic

Abstract

Nowadays, demand and will to possess works of art and monuments is rapidly increasing, but at the same time the quantity of them is not increasing to meet the demand. Theft of art does not cause decrease in its value, on the contrary, its long-term storage even increases the value. This situation results in an increase of its market value, which becomes the tempting object of the crime. Criminal groups have also recognized the situation and they well know needs of the collector’s market and take advantage of them. In the 90-ies there were many burglaries at sacra buildings, museums and private houses in which mainly works of art were stolen. Currently, we can observe that the pieces of art, which were lost in those years appear more and more often on the art. market.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gadecki, Bartłomiej. 2014. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108–120. Przepisy karne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Karpowicz, Mirosław. 2007. „Odzyskany po 28 latach”. Cenne, Bezcenne, Utracone 4 (53): 10–11.
Google Scholar

Karpowicz, Mirosław. 2009. „Dopóki jest nadzieja – po półwieczu barokowy relikwiarz wraca do Zuzeli”. W Policja w ochronie zabytków sakralnych. Red. Zbigniew Judycki, Mirosław Karpowicz. 67–72. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Google Scholar

Kocewiak, Sławomir, Piotr Ogrodzki, Jacek Rulewicz. 2002. Vademecum zabezpieczenia muzeów. Warszawa: Pagina.
Google Scholar

Michalak, Anna, Artur Ginter. 2016. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Rudnicki, Grzegorz, Jolanta Rudnicka, Stanisław Rudnicki. 2016. Kodeks cywilny. Komentarz. T. II. Własność i inne prawa rzeczowe. Red. Jacek Gudowski. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Szkaradnik, Tomasz, Olgierd Jakubowski. 2011. „Spór o własność wachlarzy Kossaków skradzionych z Muzeum w Górkach Wielkich”. Cenne, Bezcenne, Utracone 4 (69): 27–30.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2004, Nr 21, poz. 135.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2005, Nr 6, poz. 29.
Google Scholar

Konwencja podpisana w Paryżu dotycząca podejmowania środków w celu zapobiegania nielegalnemu wywozowi, przywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury z 17 maja 1970 r. (Dz. U. 1974, Nr 20, poz. 106).
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017, poz. 459).
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 972).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2204).
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1839).
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2187).
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015, poz. 397).
Google Scholar

Published

2018-03-30

How to Cite

Grajewski, A. (2018). Recovery of stolen cultural property after years of theft. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 82, 35–46. https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.04

Issue

Section

Articles