The institution of instigating and reopening discontinued preparatory proceedings as a method to terminate proceedings because of detection activities undertaken by the Police X Archives

Authors

  • Michał Kurowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.03

Keywords:

criminal proceedings, instigating proceedings, reopening discontinued preparatory proceedings, procedural conditions

Abstract

The institutions of reopening and instituting discontinued preparatory proceedings are of the key importance as regards a possibility of returning to criminal proceedings already finished. Principles of criminal proceedings deciding how to conduct them in certain circumstances force completion of the proceedings at a given stage. Sometimes this is due to the appearance of a relative, therefore removable, negative procedural condition, sometimes due to the impossibility of detecting perpetrators of the offence. It is therefore crucial to establish what conditions to return to the discontinued preparatory proceedings are. Is it possible? What is the time frame for a decision to be made? This study provides answers to the problems identified, focusing obviously on the procedural conditions of admissibility of the return to criminal proceedings. The rules have been laid down in the law system according to the time of proceedings completion. The article also presents such elements as bodies authorised to act, conditions of the prosecutor’s operations, a role and a place of the Police in the decision-making system. The mentioned elements are an attempt to locate these particular institutions in the system of revealing some old crimes committed by perpetrators not yet disclosed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cieślak, Marian. 1965. „Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego (I półrocze 1964 r.). Nowe Prawo 4.
Google Scholar

Cieślak, Marian, Zbigniew Doda. 1976. „Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1976 r.). Palestra 12.
Google Scholar

Doda, Zbigniew. 1991. „Glosa do postanowienia SN z dnia 24 marca 1989 r., VI KZP 21/88”. Orzecznictwo Sądów Polskich 4: poz. 84.
Google Scholar

Doda, Zbigniew, Andrzej Gaberle. 1997. Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Google Scholar

Gaberle, Andrzej. 1972. Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Google Scholar

Grzegorczyk, Tomasz. 1980. „Wygaśnięcie prawa oskarżyciela publicznego do oskarżania”. Problemy Praworządności 2.
Google Scholar

Grzegorczyk, Tomasz. 1997. Strony, ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Google Scholar

Grzegorczyk, Tomasz. 2008. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Gutkowska, Elżbieta. 1977. „Problematyka ponownego wszczęcia umorzonego postępowania przygotowawczego”. Problemy Praworządności 1977: 7–35.
Google Scholar

Kaftal, Andrzej. 1959. „Na marginesie noweli do k.p.k. z dnia 18 czerwca 1959 r.”. Nowe Prawo 9.
Google Scholar

Kaftal, Andrzej. 1964. „O ponownym wszczęciu prawomocnie umorzonego postępowania karnego”. Służba MO 2.
Google Scholar

Kaftal, Andrzej. 1971a. „Kontrola prawomocnych orzeczeń w postępowaniu przygotowawczym”. Problemy Praworządności 5.
Google Scholar

Kaftal, Andrzej. 1971b. Kontrola prawomocnych orzeczeń w polskim procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Kaftal, Andrzej. 1971c. „Glosa do wyroku 7 sędziów z dnia 20 lutego 1969 r.”. Państwo i Prawo 5.
Google Scholar

Kulesza, Monika. 1960. „Podjęcie i wznowienie umorzonego śledztwa lub dochodzenia”. Służba MO 5.
Google Scholar

Kurowski Michał, Dariusz Świecki, Barbara Augustyniak, Krzysztof Eichstaedt. 2015. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Lipczyńska, Monika, Ryszard Ponikowski. 1986. Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Młynarczyk, Zbigniew. 1995. „Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym. Akt oskarżenia”. Prokuratura i Prawo 10.
Google Scholar

Murzynowski, Andrzej. 1970. „Podstawy wznowienia postępowania”. Nowe Prawo 7–8.
Google Scholar

Murzynowski, Andrzej. 1976, „Glosa do uchwały SN z dnia 31 października 1975 r., II KO 19/75. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 5: poz. 100.
Google Scholar

Prusak, Feliks. 1973. Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Google Scholar

Stefański, Ryszard. 2002. „Glosa do postanowienia Sadu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2001 r., III KKN 44/01”. Prokuratura i Prawo 5.
Google Scholar

Stefański, Ryszard, Jerzy Bartoszewski, Lech Gardocki, Zbigniew Gostyński, Stanisław M. Przyjemski, Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki. 2004. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Stefański, Ryszard, Piotr Hofmański (red.). 2016. System Prawa Karnego Procesowego. T. X. Postępowanie przygotowawcze. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Szyprowski, Bartłomiej. 1999. „Kontrola prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym”. Prokuratura i Prawo 9.
Google Scholar

Śliwiński, Stanisław. 1959. „Przegląd orzecznictwa SN (prawo karne procesowe – IV kwartał 1958 r.)”. Państwo i Prawo 7.
Google Scholar

Tomaszewski, Paweł. 1994. „Niektóre problemy związane z podjęciem na nowo prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 3–4.
Google Scholar

Tylman, Janusz. 1998. Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Google Scholar

Tylman Janusz, Tomasz Grzegorczyk. 2010. Polskie postępowanie karne. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Waltoś, Stanisław. 1965. „Glosa do uchwały SN z dnia 4 czerwca 1964 r., VI KO 10/64. Państwo i Prawo 1.
Google Scholar

Włodyka, Stanisław. 1963. Organizacja wymiaru sprawiedliwości PRL. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Published

2018-03-30

How to Cite

Kurowski, M. (2018). The institution of instigating and reopening discontinued preparatory proceedings as a method to terminate proceedings because of detection activities undertaken by the Police X Archives. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 82, 23–34. https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.03

Issue

Section

Articles