Introduction of materials from operational and reconnaissance activities containing professional secrets due to intertemporal rules into the preparatory proceedings

Authors

  • Michał Kurowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.04

Keywords:

criminal proceedings, procedural conditions, wiretapping, professional secrets

Abstract

Obtaining evidence during criminal proceedings involves a number of activities that should be carried out by a prosecutor so that they are legally permissible. The legislator anticipated special provisions in the field of obtaining evidence outside criminal proceedings. In the course of the operational activities carried out by special bodies (Police) it is possible to control inter alia telephone calls. The introduction of evidence from these recordings is regulated in a special way. In certain situations, the legislator provided additional restrictions on obtaining evidence especially when it is connected with highly protected professional secrets – art. 180 § 2 of the [Polish] penal procedure code. This article outlines the mentioned issues.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Augustyniak, Barbara, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Dariusz Świecki (red). 2016. Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Dudka, Katarzyna. 1998. Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Eichstaedt, Krzysztof. 2003. „Zarządzenie przez sąd kontroli operacyjnej w ujęciu procesowym”. Prokuratura i Prawo 9: 28–48.
Google Scholar

Grabowska-Moroz, Barbara. 2016. „Glosa do wyroku TS z dnia 8 kwietnia 2014 r., C-293/12 i C-594/12 oraz do wyroku TK z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11”. Europejski Przegląd Sądowy 1: 31–36.
Google Scholar

Grzegorczyk, Tomasz. 2008, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Hoc, Stanisław, Przemysław Szustakiewicz. 2012. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Komentarz. el/LEX.
Google Scholar

Hofmański Piotr, Ryszard A. Stefański (red.). 2016. System Prawa Karnego Procesowego. Tom X. Postępowanie przygotowawcze, Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Kurowski, Michał. 2015. Zagadnienia ogólne i postępowanie przygotowawcze, Kraków: Grupa Wydawnicza Lumina.
Google Scholar

Łodziana, Tomasz. 2013. „Zgoda następcza na przeprowadzenie czynności operacyjnych”. Prokuratura i Prawo 3: 148–156.
Google Scholar

Musialik, Grażyna. 1998. „Dopuszczalność stosowania podsłuchu telekomunikacyjnego w stosunku do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie Kodeksu postępowania karnego z 1997 r.”. Palestra 11–12: 86–95.
Google Scholar

Rusinek, Michał. 2007. Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym. Warszawa: Oficyna (el/LEX rozdział 4.2.3. Kontrola i utrwalanie rozmów).
Google Scholar

Stefański, Ryszard, Jerzy Bartoszewski, Lech Gardocki, Zbigniew Gostyński, Stanisław M. Przyjemski, Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki. 2004. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo ABC.
Google Scholar

Published

2018-06-06

How to Cite

Kurowski, M. (2018). Introduction of materials from operational and reconnaissance activities containing professional secrets due to intertemporal rules into the preparatory proceedings. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 83, 33–42. https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.04

Issue

Section

Articles