An institution of dismissal from the police service as a consequence of disciplinary penalty − selected issues

Authors

  • Monika Kapusta Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.77.08

Keywords:

dismissal from the police service, disciplinary penalty, disciplinary proceedings, disciplinary offence, consequences of the dismissal from the police service

Abstract

The purpose of this paper is to present the institution of dismissal from the police service. Deliberations presented in this paper have been limited to strictly selected and described issues. This includes a description of the disciplinary proceedings in the police and essence of the dismissal from the police service. Moreover, there are some examples of behavior that justifies the use of this penalty. Attention is also paid to the consequences of dismissal from the police service.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baj, Dariusz, Dariusz Bober. 2013. Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta. Legionowo: Centrum Szkolenia Policji.
Google Scholar

Czebotar, Łukasz, Zuzanna Gądzik, Aneta Łyżwa, Aneta Michałek, Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Mirosław Tokarski. 2015. Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Giętkowski, Radosław. 2013. Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Kotowski, Wojciech. 2012. Ustawa o Policji. Komentarz. LEX.
Google Scholar

Kuczyński, Tadeusz. 2012. „Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6.
Google Scholar

Maj, Sebastian. 2008. Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych. Warszawa: LexisNexis. Opaliński, Bartłomiej, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz. 2015. Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Wiszowaty, Edward. 2011. Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.
Google Scholar

Uchwała SN (7) z 28.9.2006 r., I KZP 8/06, OSNKW 10/06/87.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 355 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z 29.10.2003 r. zmieniająca ustawę o Policji (Dz. U. Nr 192, poz. 1873).
Google Scholar

Wyrok TK z 2.9.2008 r., K. 35/06, OTK-A 2008/7/120.
Google Scholar

Wyrok NSA (do 31.12.2003 r.) w Warszawie z dnia 25.10.1999 r., II SA 1610/99, LEX nr 47421.
Google Scholar

Wyrok NSA z 15.4.2003 r., II SA 452/02, LEX nr 142331.
Google Scholar

Wyrok NSA z 4.11.2004 r., II SA 1924/03, LEX nr 158431.
Google Scholar

Wyrok NSA z 19.1.2007 r., I OSK 637/06, LEX nr 320611.
Google Scholar

Wyrok NSA z 24.9.2009 r., I OSK 702/09, LEX nr 595481.
Google Scholar

Wyrok NSA z 16.12.2010 r., I OSK962/10, LEX 745390.
Google Scholar

Wyrok NSA z 15.3.2011 r., I OSK 1588/10, LEX nr 1079704.
Google Scholar

Wyrok NSA z 16.11.2011 r., I OSK 209/11, LEX nr 1082691.
Google Scholar

Wyrok NSA z 31.1.2014 r., I OSK 2687/12, LEX nr 1449900.
Google Scholar

Wyrok NSA z 31.1.2014 r., I OSK 2687/12, LEX nr 1449900.
Google Scholar

Wyrok NSA z 23.4.2014 r., I OSK 709/13, LEX nr 1574682.
Google Scholar

Wyrok WSA w Olsztynie z 26.2.2004 r., I SA 1546/03, LEX nr 708179.
Google Scholar

Wyrok WSA w Olsztynie z 16.3.2004 r., II SA 1425/02, LEX nr 697511.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z 4.11.2004 r., II SA 3880/03, LEX nr 718244.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z 17.1.2006 r., II SA/Wa 1755/05, LEX nr 194440.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z 26.2.2007 r., II SA/Wa 2354/06, LEX nr 318265.
Google Scholar

Wyrok NSA z 17.7. 2007 r., I OSK 822/06, LEX nr 447262.
Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z 26.11.2008 r., III SA/Kr 803/08, LEX nr 541458.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z 21.6.2010 r., II SA/Wa 273/10, LEX nr 643823.
Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z 27.10.2010 r., IV SA/Wr 287/10, LEX nr 759127.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z 7.1.2013 r., II SA/Wa 1975/12, LEX nr 1325991.
Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z 22.1.2013 r., III SA/Kr 452/12, LEX nr 1274770.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z 5.3.2013 r., II SA/Wa 2300/12, LEX nr 1321485.
Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z 9.10.2013 r., II SA/Po 708/13, LEX nr 1390266.
Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z 10.2.2015 r., III SA/Łd 1038/14, LEX nr 1767116.
Google Scholar

Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31.12.2003 r. (Dz. Urz. KGP 2004, Nr 1, poz. 3).
Google Scholar

Published

2016-12-30

How to Cite

Kapusta, M. (2016). An institution of dismissal from the police service as a consequence of disciplinary penalty − selected issues. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 77, 105–122. https://doi.org/10.18778/0208-6069.77.08

Issue

Section

Articles