Polish Auxiliary Forces and their Law Academic Scripts at the University Camp in Grangeneuve/Fribourg

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.99.10

Keywords:

university camp, teaching law, studies in law, WWII, Polish Armed Forces, internment, Switzerland, academic scripts

Abstract

The soldiers of the 2nd Division of Rifle Infantry interned in Switzerland in the years 1940–1945 were offered an opportunity to undertake studies on the grounds of cooperation between war camps and Swiss academies. Among the study programs organized at the University Camp in Grangeneuve/Fribourg were studies in law. Their syllabus included subjects taught at the University of Fribourg and provided for lectures on Polish law. The aim of the article is to demonstrate the role that the law academic scripts (course materials) played in the camp. The article includes a brief explanation of what the scripts were and outlines the origin of the series entitled Scripts of University Lectures in Grangeneuve, later Fribourg – La Chassotte (Skrypty wykładów uniwersyteckich w Grangeneuve). They were authored, to a large degree, by soldiers themselves, together with pre-war academics based on Polish universities, graduates in law and practitioners of law. An excellent illustration of their involvement can be the script written in the winter of 1941 by Jan Świda, related to the basic institutions of Swiss inheritance law. The content of this work and the way it was prepared will be compared with the scripts created by Aleksander Mełeń and Wacław Petsch, printed in the same year.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Blum, Aleksander. 1997. O broń i orły narodowe… Z Wilna przez Francję i Szwajcarię do Włoch. Pruszków: Oficyna Wydawnicza “Ajaks.”
Google Scholar

Chmielewski, Witold. 2017. “Działalność Funduszu Kultury Narodowej na Obczyźnie w latach 1939–1947.” Przegląd Historyczno-Oświatowy (3–4): 24–43.
Google Scholar

Drobny, Władysław. 1973. Karabin i książka. Polskie Liceum w Szwajcarii 1940–1944. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
Google Scholar

Drobny, Władysław. 1985. Walka bez oręża: polskie obozy uniwersyteckie dla internowanych w Szwajcarii w latach 1940–1946. Warszawa–Poznań: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Jońca, Maciej. 2018. “Działalność Borysa Łapickiego w latach okupacji hitlerowskiej.” In Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki. Edited by Ewa Gajda. 59–73. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności “Dom Organizatora.”
Google Scholar

Jońca, Maciej. 2020. Prawo rzymskie. Mirabilia. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Matyja, Mirosław. 2013a. Internowanie polskiej 2. Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii w latach 1940–1945 na podstawie V konwencji haskiej z 1907 roku. Brzezia Łąka: Wydawnictwo Poligraf.
Google Scholar

Matyja, Mirosław. 2013b. Niespełnione nadzieje. Losy polskiej dywizji strzelców pieszych w latach 1940–1945. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Mełeń, Aleksander. 1941a. Wstęp do nauk prawnych. Vol. 1. Grangeneuve: Komitet Bratniej Pomocy Studentów Obozu Uniwersyteckiego.
Google Scholar

Mełeń, Aleksander. 1941b. Wstęp do nauk prawnych. Vol. 2. Fribourg: Komitet Bratniej Pomocy Studentów Obozu Uniwersyteckiego.
Google Scholar

Mierzwa, Janusz. 2018. “Działalność Polskiego Wydziału Prawa w Oksfordzie oraz organizacji zrzeszających polskich prawników na terenie Zjednoczonego Królestwa w latach 1940–1947.” Niepodległość i Pamięć 3(25): 77–94.
Google Scholar

Petsch, Wacław. 1941. Międzynarodowe prawo prywatne (prawo kolizyjne). Fribourg: Komitet Bratniej Pomocy Studentów Obozu Uniwersyteckiego.
Google Scholar

Piekarski, Stanisław. 2002. Polskie muzy w krajobrazie Szwajcarii: żołnierska scena 2 Dywizji Strzelców Pieszych w okresie internowania w Szwajcarii w latach 1940–1945. Vol. 2. Warszawa: Departament Społeczno-Wychowawczy MON. Dom Wojska Polskiego.
Google Scholar

Radzik, Tadeusz. 1986. Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Google Scholar

Rucki, Jerzy. 1993. Na ziemi Wilhelma Tella. Warszawa: Bellona.
Google Scholar

Staszewski, Wojciech Szczepan. 2006. “Antoni Deryng (1901–1978).” In Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Edited by Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik. 71–80. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Google Scholar

Sulimirski, Tadeusz. 1961. “Fundusz Kultury Narodowej.” Nauka Polska na Obczyźnie 3: 50–58.
Google Scholar

Szczygielski, Krzysztof. 2010. “Romanistyka polska w latach 1918–1945 (przegląd bibliografii).” Zeszyty Prawnicze 10.2: 355–411. https://doi.org/10.21697/zp.2010.10.2.22
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2010.10.2.22

Szczygielski, Krzysztof. 2020. Prawa antyczne w piśmiennictwie polskim w latach 1900–1945. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
Google Scholar

Świda, Jan. 1941. Zarys szwajcarskiego prawa spadkowego. Grangeneuve: Dziekanat i Komitet Bratniej Pomocy Obozu Uniwersyteckiego w Grangeneuve.
Google Scholar

Thielmann, Edmund. 1998. Żołnierska odyseja. Pruszków: Ulmak.
Google Scholar

Vetulani, Adam. 1971. “Jan Świda: żołnierz II Dywizji Strzelców Pieszych.” Tygodnik Powszechny 32(1176): 5.
Google Scholar

Vetulani, Adam. 1976. Poza płomieniami wojny: internowani w Szwajcarii 1940–1945. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
Google Scholar

Zaniewska, Teresa. 2004. “Szkolnictwo polskie w Szwajcarii w czasie II wojny światowej.” Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 6: 95–117.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Leraczyk, I. (2022). Polish Auxiliary Forces and their Law Academic Scripts at the University Camp in Grangeneuve/Fribourg. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 99, 137–151. https://doi.org/10.18778/0208-6069.99.10