The Legal Nature of Remuneration for Periods of Release From the Obligation to Perform Work for Trade Union Activists

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.95.09

Keywords:

trade union activist, remuneration, employer, gainful work, proportionality

Abstract

In this article the Author analizes the issue of legal character of trade union activists released from work, covered by employers. The Author underlines the latest extension of subjective rights in this matter by Polish legislator to other than an employee persons who perform gainful work. In her opinion the remuneration for work, paid by employers at abovementioned basis may be qualified as work-related benefits of a social (even public) nature. In her opinion the current regulations in this matter are questionable in the light of the principle of the independence of trade unions and the principle of proportionality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baran, Krzysztof W. 2013. “O potrzebie nowelizacji prawa związkowego”. Monitor Prawa Pracy 11: 568–572.
Google Scholar

Baran, Krzysztof W. 2014. “Status prawny przedstawicieli pracowników”. In System Prawa Pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy. Edited by Krzysztof W. Baran. 913–944. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Baran, Krzysztof W. 2018. “O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r.”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 9: 2–4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2098

Baran, Krzysztof W. 2019a. Ed. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Baran, Krzysztof W. 2019b. Ed. Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Baran, Krzysztof W. 2020. “Komentarz do § 5 rozporządzenia, teza 3. Komentarz do rozporządzenia w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń”. In Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz. Edited by Krzysztof W. Baran. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, LEX/el.
Google Scholar

Działalność związków zawodowych w Polsce. 2017. Raport CBOS. Komunikat z badań nr 87/2017. Warszawa: Fundacja CBOS.
Google Scholar

Działalność związków zawodowych w Polsce. 2019. Raport CBOS. Komunikat z badań nr 138/2019. Warszawa: Fundacja CBOS.
Google Scholar

Góral, Zbigniew. 2012. “Ułatwienia w działalności zakładowej organizacji związkowej – wybrane uwagi na tle przepisów ustawy o związkach zawodowych”. In Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy. Edited by Zbigniew Hajn. 459–473. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Grzebyk, Piotr. 2019a. “Komentarz do art. 25 u.z.z., teza 4“. In Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Paweł Czarnecki, Piotr Grzebyk, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska. Warszawa: C.H. Beck, Legalis/el.
Google Scholar

Grzebyk, Piotr. 2019b. “Komentarz do art. 31 u.z.z., tezy 2, 4”. In Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Paweł Czarnecki, Piotr Grzebyk, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska. Warszawa: C.H. Beck, Legalis/el.
Google Scholar

Grzebyk, Piotr. Łukasz Pisarczyk. 2019. “Krajobraz po reformie. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów zatrudnionych niebędących pracownikami”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1: 81–98.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.1.10

Hajn, Zbigniew. 2013. Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Książek, Daniel. 2019. “Komentarz do art. 25 u.z.z., teza 3”. In Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz. Edited by Krzysztof Wojciech Baran. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, LEX/el.
Google Scholar

Liszcz, Teresa. 2019. “Społeczna inspekcja pracy – niezbędny instrument społecznego (związkowego) nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4: 2–11.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.4.1

Mędrala, Małgorzata. 2020. Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy. 2nd Ed. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Piątkowski, Jan. 2012. “Doraźne zwolnienia od pracy w ustawie o związkach zawodowych”. In Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy. Edited by Zbigniew Hajn. 474–510. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Piątkowski, Jan. 2014. “Polityka społeczna a zbiorowe prawo pracy”. In System Prawa Pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy. Edited by Krzysztof W. Baran. 97–128. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Rączka, Krzysztof. 2013. “Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11: 19–24.
Google Scholar

Surdykowska, Barbara. 2019. “Komentarz do art. 33 u.z.z., teza 5”. In Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Paweł Czarnecki, Piotr Grzebyk, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska. Warszawa: C.H. Beck, Legalis/el.
Google Scholar

Szarfenberg, Ryszard. 2018. Pojęcie polityki społecznej. In Polityka społeczna. Edited by Grażyna Ferlit-Fesnak, Jacek Męcina. 25–44. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Wagner, Barbara. 1996. “Ekwiwalentność wynagrodzenia i pracy”. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6: 1–11.
Google Scholar

Żołyński, Janusz. 2011. Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy. Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Żołyński, Janusz. 2013. “Zwolnienie działacza związkowego z obowiązku świadczenia pracy w celu dokonywania czynności doraźnych”. Monitor Prawa Pracy 10: 516–519.
Google Scholar

Żołyński, Janusz. 2014. “Strajk i inne akcje protestacyjne w praktyce przedsiębiorstw”. In Aktualne problemy reprezentacji pracowniczej w zbiorowych stosunkach pracy. Edited by Jerzy Wratny. 77–94. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Google Scholar

Żołyński, Janusz. 2014. Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, LEX/el.
Google Scholar

Żołyński, Janusz. 2019. “Doraźne zwolnienie działacza związkowego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – glosa – II PK 322/16”. Monitor Prawa Pracy 3: 48–52.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

Mędrala, M. (2021). The Legal Nature of Remuneration for Periods of Release From the Obligation to Perform Work for Trade Union Activists . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 95, 101–113. https://doi.org/10.18778/0208-6069.95.09