Postępy w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju przemysłowego – przypadek Czech i Polski

Autor

  • Marta Ulbrych Ph.D., Department of International Economics, College of Economics, Finance and Law, Cracow; University of Economics, Cracow, Poland https://orcid.org/0000-0003-3886-371X

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.30

Słowa kluczowe:

cele zrównoważonego rozwoju, SDG 9, zielona polityka przemysłowa, zrównoważony rozwój przemysłowy

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienie koncepcji zrównoważonego rozwoju przemysłowego i przedstawienie wyników badania w zakresie postępów w osiąganiu celów w tej dziedzinie przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2015 r. Analiza dotyczy czeskiej i polskiej gospodarki w okresie 2000–2018. Zgodnie z Agendą ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zidentyfikowano także potrzebę promowania inkluzywnej i zrównoważonej industrializacji. W kontekście zrównoważonego rozwoju przemysłowego podkreśla się, że powinien on wspierać konkurencyjną gospodarkę, tworzyć miejsca pracy i chronić środowisko poprzez efektywne wykorzystanie zasobów nieodnawialnych. W celu oceny tego zjawiska w analizowanych gospodarkach wykorzystano wskaźniki zidentyfikowane przez ONZ w ramach SDG 9.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Allen, C., Clouth, S. (2012), A guidebook to Green Economy, UNDESA, New York.
Google Scholar

Altenburg, T., Assmann, C. (eds.) (2017), Green Industrial Policy. Concept, Policies, Country Experiences. Geneva, UN Environment, German Development Institute, Bonn.
Google Scholar

Barbier, E. (2009), Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal, Report prepared for the Green Economy Initiative of UNEP, United Nations Environment, University of Wyoming, Laramie.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511844607

Burchard-Dziubińska, M. (2014), Wdrażanie zielonej gospodarki jako odpowiedź Unii Europejskiej na trudności rozwojowe, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 3 (303), pp. 135–150.
Google Scholar

Drahokoupil, J., Piasna, A. (2018), What is behind low wages in central and eastern Europe?, “Post-Communist Economies”, 30(4), pp. 421–439. https://doi.org/10.1080/14631377.2018.1442037
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14631377.2018.1442037

Enerdata-Odyssee (2019), Energy Efficiency Indicators in Europe Database. http://www.odyssee-indicators.org (accessed: 10.01.2019).
Google Scholar

European Commission (1999), Commission Staff Working Paper on Sustainable Industrial Development, SEC (1999)1729.
Google Scholar

European Commission (2010), Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010)2020.
Google Scholar

Eurostat (2020), Greenhouse gas emissions per capita. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/T2020_RD300 (accessed: 9.02.2019).
Google Scholar

Ferguson, P. (2015), The green economy agenda: business as usual or transformational discourse?, ”Environmental Politics”, 24:1, pp. 17–37. https://doi.org/10.1080/09644016.2014.919748
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09644016.2014.919748

Georgeson, L., Maslin, M., Poessinouw, M. (2017), The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions, “Geo: Geography and Environment”, 4 (1), pp. 1–23. https://doi.org/10.1002/geo2.36
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/geo2.36

Gilli, M., Giovanni, M., Mazzanti, M., Francesco, N. (2017), Sustainable development and industrial development: manufacturing environmental performance, technology and consumption/production perspectives, “Journal of Environmental Economics and Policy”, 6:2, pp. 183–203. https://doi.org/10.1080/21606544.2016.1249413
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/21606544.2016.1249413

Harris, J.M. (2013), Green Keynesianism: Beyond Standard Growth Paradigms, Global Development and Environment Institute Working Paper, No. 13–02, GDAE, Tufts University.
Google Scholar

Jackson, T. (2009), Prosperity without growth: economics for a finite planet, Earthscan, London. https://doi.org/10.1260/0958-305X.22.7.1013
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1260/0958-305X.22.7.1013

Jänicke, M. (2012), Green growth: from a growing eco-industry to economic sustainability, “Energy Policy”, 48, pp. 13–21. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.04.045
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.04.045

Kaldor, N. (1967), Strategic Factors in Economic Development, Cornell University Press, Ithaca.
Google Scholar

Li, Y. (2015), Towards Inclusive and Sustainable Industrial Development, “Development”, 58, pp. 446–451. https://doi.org/10.1057/s41301-016-0055-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/s41301-016-0055-8

Lütkenhorst, W., Altenburg, T., Pegels, A., Vidican, G. (2014), Green Industrial Policy. Managing Transformation under Uncertainty, Deutsches Institut fűr Entwicklungspolitik. Discussion Paper, 28. https://doi.org/10.13140/2.1.1706.7529
Google Scholar

Meadows, D.H., Randers J., Meadows D.L. (2005), Limits to Growth. The 30-Year Update, Earthscan, London.
Google Scholar

Ministry of Economic Development of Poland (2017), The Strategy for Responsible Development for the period up to 2020 (including the perspective up to 2030), Warsaw.
Google Scholar

OECD (2002), Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth, SG/SD (2002)1/Final. http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=sg/sd(2002)1/final (accessed: 9.02.2019).
Google Scholar

OECD (2011), Towards Green Growth: Monitoring Progress. OECD Indicators. https://www.oecd.org/greengrowth/48224574.pdf (accessed: 9.02.2019).
Google Scholar

Office of the Government of the Czech Republic, Department of Sustainable Development (2017), Strategic Framework Czech Republic 2030. https://www.cr2030.cz/strategie/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Strategic_Framework_CZ2030_graphic2.compressed.pdf (accessed: 13.07.2020).
Google Scholar

Pach-Gurgul, A., Ulbrych, M. (2019), Progress of V4 Countries towards the EU’s Climate and Energy Targets in the Context of Energy Security Improvement, “Entrepreneurial Business and Economics Review”, 7 (2), pp. 175–197. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070210
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070210

Partnership for Action on Green Economy (PAGE) (2017), Green Industrial Policy and Trade: A Tool-Box. https://www.un-page.org/files/public/gita_manual_150ppi_full_3.pdf (accessed: 9.02.2019)
Google Scholar

Pearce, D., Markandya, A., Barbier, E. (1989), Blueprint for a Green Economy, Earthscan Publications Ltd., London.
Google Scholar

Porter, M.E., Linde, C. van der (1995), Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship, “Journal of Economic Perspectives”, 9 (4), pp. 97–118. http://dx.doi.org/10.1257/jep.9.4.97
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97

Rachwał, T. (2015), Structural Changes in Polish industry after 1989, “Geographia Polonica”, 88 (4), pp. 577–605. http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0035
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0035

Rodrik, D. (2014), Green Industrial Policy, “Oxford Review of Economic Policy”, 30 (3), pp. 469–491. https://doi.org/10.1093/oxrep/gru025
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxrep/gru025

Seetoh, K.C., Ong, A.H.F. (2008), Achieving Sustainable Industrial Development Through a System of Strategic Planning and Implementation: The Singapore Model, [in:] T.C. Wong, B. Yuen, C. Goldblum (eds.) Spatial Planning for a Sustainable Singapore, Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6542-2_7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6542-2_7

The Adecco Group (2018), 4th Industrial Revolution in Central and eastern Europe. http://www.adecco.si/wp-content/uploads/2018/07/Inovantage-June-18th-Adecco.pdf (accessed: 9.02.2019).
Google Scholar

Ulbrych, M. (2018), The Role and Importance of Manufacturing Trade Cooperation of the Visegrad Group Countries, Proceedings of 18th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Oeconomica Publishing House, Bratislava, pp. 455–466.
Google Scholar

UNCTAD (2020), Development and Globalization. Facts and Figures. https://stats.unctad.org/Dgff2016/prosperity/goal9/target_9_3.html (accessed: 10.01.2019).
Google Scholar

UNEP (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policy Makers. http://www.unep.org/greeneconomy (accessed: 9.02.2019).
Google Scholar

UNEP (2019), Shades of green: an introduction to the green economy for parliamentarians, Issue Brief, February. https://www.unenvironment.org/resources/publication/shades-green-introduction-green-economy-parliamentarians-issues-brief (accessed: 9.02.2019).
Google Scholar

UNIDO (2013), Lima Declaration: Towards inclusive and sustainable industrial development, 15 UNIDO General Conference Lima Peru, 2–6.12.13, Resolution GC.15/RES1.
Google Scholar

UNIDO (2017), Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development, UNIDO, Vienna.
Google Scholar

UNIDO (2019), Statistical Indicators of Inclusive and Sustainable Industrialisation. Biennial Progress Report 2019, UNIDO, Vienna.
Google Scholar

UNIDO (2020), Statistical Databases. https://www.unido.org/researchers/statistical-databases (accessed: 10.01.2019).
Google Scholar

United Nations (1992), Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3–14 June 1992, A/CONE.151/26 (vol. I). https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf (accessed: 9.02.2019).
Google Scholar

United Nations (2012), The Future we want. Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazil, 20–22 June 2012. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf (accessed: 9.02.2019).
Google Scholar

United Nations General Assembly (2015), Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1.
Google Scholar

United Nations World Commission on Environment and Development (1987), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar

US Energy Information Administration (2019), International Energy Outlook 2019 with projections to 2050, Office of Energy Analysis, U.S. Department of Energy, Washington.
Google Scholar

World Bank (2012), Inclusive Green Growth. The Pathway to Sustainable Development, The World Bank, Washington. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6058 (accessed: 9.02.2019).
Google Scholar

Zodape, H., U Patil P., Ranveer, A. (2015), Sustainable Industrial Development, “International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)”, 3 (XII), pp. 111–116.
Google Scholar

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Ulbrych, M. (2020). Postępy w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju przemysłowego – przypadek Czech i Polski. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 23(4), 109–128. https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.30

Numer

Dział

Artykuły