Ocena systemów monitoringu finansowego: doświadczenia ukraińskie i zagraniczne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.17

Słowa kluczowe:

FATF, monitoring finansowy, system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, terroryzm, Ukraina

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano monitoring finansowy jako element systemu zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji dochodów oraz finansowaniu terroryzmu. Celem prowadzonych badań było zbadanie doświadczeń dotyczących funkcjonowania krajowych systemów monitoringu finansowego (w Wielkiej Brytanii, USA, Chinach, Gruzji, Mołdawii, Pakistanie, Polsce i Ukrainie) w celu określenia kierunków rozwoju i zidentyfikowania możliwości ich wdrożenia w praktyce krajowej. Metody badawcze obejmowały indukcję, analizę i syntezę, metody statyczne, porównawcze i graficzne. Metodologia badań opierała się na analizie oficjalnych danych statycznych i materiałów informacyjnych z oficjalnych stron internetowych organizacji międzynarodowych i właściwych organów krajowych. W artykule dokonano analizy danych statystycznych organów państwowych Ukrainy pod kątem ich działalności w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu. Skonstruowano również profile służące ocenie skuteczności systemów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także postępowania z dochodami z przestępczości i finansowania terroryzmu w wielu krajach, zgodnie z metodologią FATF (Financial Action Task Force). Wyniki pokazują, że wszystkie krajowe systemy monitorowania finansowego muszą spełniać wymagania FATF. Konieczne jest jednak również uwzględnienie specyfiki narodowej każdego kraju. Wskazano kierunki dalszego doskonalenia systemu monitoringu finansowego na Ukrainie, tj. wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zapobieganie wykorzystywaniu osób prawnych i organizacji do celów przestępczych, poprawa procedur dochodzeniowych i ścigania prania pieniędzy, zwłaszcza biorąc pod uwagę międzynarodową pomoc otrzymywaną w walce z rosyjską agresją, przegląd procedur dochodzeniowych i ścigania karnego w finansowaniu terroryzmu oraz stosowanie sankcji finansowych w finansowaniu terroryzmu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baranov, R.O. (2018), Formation and implementation of state policy to prevent and combat legalization of proceeds from crime, Ph.D. thesis, Kyiv.
Google Scholar

Berizko, V. (2006), On the issue of the conceptual apparatus of "financial monitoring", "Legal Journal", 12, pp. 52–56.
Google Scholar

Bisaga, K. (2016), National system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction of Ukraine: stages of formation and development, "State and Regions, Series: Public Administration", 1 (53), pp. 37–49, http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/9.pdf (accessed: 10.01.2023).
Google Scholar

Consolidated table of assessment ratings (2022), https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/Global-Network/4th-Round-Ratings.pdf.coredownload.inline.pdf (accessed: 15.01.2023).
Google Scholar

FATF (2013–2021), FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems, Paris, http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html (accessed: 15.01.2023).
Google Scholar

FATF (2020), AML/CFT Measures – United States, 3rd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating, Paris, https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fur-united-states-2020.html (accessed: 15.01.2023).
Google Scholar

FATF (2021), Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations, Paris, www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/4th-round-procedures.html (accessed: 15.01.2023).
Google Scholar

FATF (2022a), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – France, Fourth Round Mutual Evaluation Report, Paris, http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-france-2022.html (accessed: 15.01.2023).
Google Scholar

FATF (2022b), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Israel 1st Regular Follow-up Report, Paris, http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-israel-2022.html (accessed: 15.01.2023).
Google Scholar

FATF (2022c), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – United Kingdom 1st Regular Follow-up Report, Paris, https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fur/Follow-Up-Report-United-Kingdom-2022.pdf (accessed: 15.01.2023).
Google Scholar

FinPost (2019), State finmonitoring published the key results of its activities, https://finpost.com.ua/news/13686 (accessed: 3.02.2023).
Google Scholar

Gavrilishin, A. (2008), On the issue of the conceptual apparatus of "financial monitoring". Organizational and legal support of the activities of controlling and law enforcement agencies in the field of management. Problems of the present and prospects of development, National University of the State Tax Service of Ukraine, Irpen.
Google Scholar

Klymenko, A. (2005), Financial monitoring is a special form of financial control, "Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University", 4, pp. 101–105.
Google Scholar

Kurishko, O. (2012), Features of the development of the financial monitoring system in Ukraine, "Current Problems of the Economy", 1, pp. 267–275.
Google Scholar

Melkumyan, K. (2017), The effectiveness of the FATF in combating the financing of terrorism: problems of regulation and control, "Management Issues", 2 (45), https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-fatf-v-protivodeystvii-finansirovaniyu-terrorizma-problemy-regulirovaniya-i-kontrolya (accessed: 5.02.2023).
Google Scholar

Semeklit, E., Ivanov, S. (2019), Financial monitoring as an important aspect of the fight against terrorism and crime. Regional innovation initiatives: tasks and solutions, National Academy of Law Sciences of Ukraine, pp. 126–130, https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/05.04.19/05_04_2019-126-130.pdf (accessed: 10.02.2023).
Google Scholar

State Financial Monitoring Service of Ukraine (2017–2021), Reports of the State Financial Monitoring Service of Ukraine, https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-diyalnist (accessed: 3.02.2023).
Google Scholar

Tikhonenko, I., Radchenko, O. (2019), Regulatory framework and institutional mechanism for combating terrorist financing in the countries of the Golden Crescent: experience for Ukraine, Scientific works, "Politology", 310/322, pp. 48–53.
Google Scholar

Vozniakovska, H. (2012), Financial monitoring as a tool to combat money laundering, "Bulletin of the Chernivtsi Faculty of the National University 'Odesa Law Academy'", 1, pp. 79–90.
Google Scholar

Opublikowane

2024-06-28

Jak cytować

Hrytsyshen, D., Hrabchuk, I., Hrabchuk, O., Ksendzuk, V., & Lysak, S. (2024). Ocena systemów monitoringu finansowego: doświadczenia ukraińskie i zagraniczne. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 27(2), 157–173. https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.17

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora