Podobieństwo i przyczynowość w sensie Grangera sektorów rynku giełdowego Polski i Hiszpanii w okresie pandemii COVID–19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.23

Słowa kluczowe:

koronawirus, sektory gospodarki, zmienność finansowa, podobieństwo

Abstrakt

Rynki kapitałowe reagują prawie natychmiast na sytuacje kryzysowe. Zależności takie mogą mieć zarówno charakter międzynarodowy, jak i lokalny. Badania skupiają się na giełdach dwóch krajów: Hiszpanii i Polski. Kraje te są często porównywane do siebie pod względem różnych kryteriów gospodarczych i społecznych. Badania dotyczą okresu od 3 marca 2019 roku do 31 marca 2021 roku. Celem badań jest identyfikacja sektorów i indeksów podobnych do siebie na poziomie lokalnym oraz wskazanie wśród par indeksów podobnych tych, które stanowią impuls dla innego sektora. Do badań wykorzystano metodę hierarchiczną analizy skupień (metoda Warda) oraz test przyczynowości Grangera. W niniejszej pracy przedstawiono nowatorskie podejście do porównań sektorowych na poziomie lokalnym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adnan, A.T.M., Hasan, M.M. (2021), The emergence of COVID–19 and capital market reaction: An emerging market scenario analysis, “Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance”, 17 (1), pp. 35–62, https://doi.org/10.21315/aamjaf2021.17.1.2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21315/aamjaf2021.17.1.2

Aharon, D.Y., Siev, S. (2021), COVID–19, government interventions and emerging capital markets performance, “Research in International Business and Finance”, 58, 101492, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101492
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101492

Akhtaruzzaman, M., Boubaker, S., Sensoy, A. (2021), Financial contagion during COVID–19 crisis, “Finance Research Letters”, 38, 101604, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101604
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101604

Albulescu, C.T. (2021), COVID–19 and the United States financial markets’ volatility, “Finance Research Letters”, 38, 101699, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101699
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101699

Ali, M., Alam, N., Rizvi, S.A.R. (2020), Coronavirus (COVID–19) – An epidemic or pandemic for financial markets, “Journal of Behavioral and Experimental Finance”, 27, 100341, https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100341
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100341

Ashraf, B.N. (2020), Stock markets’ reaction to COVID–19: Cases or fatalities?, “Research in International Business and Finance”, 54, 101249, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249

Baek, S., Mohanty, S.K., Glambosky, M. (2020), COVID–19 and stock market volatility: An industry level analysis, “Finance Research Letters”, 37, 101748, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101748
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101748

Baker, S.R., Bloom, N., Davis, S.J., Kost, K., Sammon, M., Viratyosin, T. (2020), The Unprecedented Stock Market Reaction to COVID–19, “The Review of Asset Pricing Studies”, 10 (4), pp. 742–758, https://doi.org/10.1093/rapstu/raaa008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/rapstu/raaa008

Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, “Journal of the American Statistical Association”, 74 (366a), pp. 427–431, https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531

Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1981), Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, “Econometrica: Journal of the Econometric Society”, 49 (4), pp. 1057–1072, https://doi.org/10.2307/1912517
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1912517

ElFayoumi, K., Hengge, M. (2021), Capital Markets, COVID–19 and Policy Measures, “IMF Working Paper”, No. 2021 (033), https://doi.org/10.2139/ssrn.3799625
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3799625

Gębka, B., Serwa, D. (2007), Intra‑ and inter‑regional spillovers between emerging capital markets around the world, “Research in International Business and Finance”, 21 (2), pp. 203–221, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2006.03.005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2006.03.005

Granger, C.W.J. (1981), Some properties of time series data and their use in econometric model specification, “Journal of Econometrics”, 16 (1), pp. 121–130, https://doi.org/10.1016/0304-4076(81)90079-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(81)90079-8

GUS (2020a), Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w drugim kwartale 2020 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-w-drugim-kwartale-2020-r-,3,72.html (accessed: 30.06.2021).
Google Scholar

GUS (2020b), Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2020 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-ii-kwartal-2020-roku,3,41.html (accessed: 30.06.2021).
Google Scholar

Hanif, W., Mensi, W., Vo, X.V. (2021), Impacts of COVID–19 outbreak on the spillovers between US and Chinese stock sectors, “Finance Research Letters”, 40, 101922, https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101922
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101922

Harjoto, M.A., Rossi, F., Lee, R., Sergi, B.S. (2020), How do equity markets react to COVID–19? Evidence from emerging and developed countries, “Journal of Economics and Business”, 105966, https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.20 20.105966
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2020.105966

Henríquez, J., Gonzalo‑Almorox, E., García‑Goñi, M., Paolucci, F. (2020), The first months of the COVID–19 pandemic in Spain, “Health Policy and Technology”, 9 (4), pp. 560–574, https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.013
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.013

Heyden, K.J., Heyden, T. (2021), Market reactions to the arrival and containment of COVID–19: An event study, “Finance Research Letters”, 38, 101745, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101745
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101745

Kizys, R., Tzouvanas, P., Donadelli, M. (2021), From COVID–19 herd immunity to investor herding in international stock markets: The role of government and regulatory restrictions, “International Review of Financial Analysis”, 74, 101663, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101663
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101663

Laborda, R., Olmo, J. (2021), Volatility spillover between economic sectors in financial crisis prediction: Evidence spanning the great financial crisis and Covid–19 pandemic, “Research in International Business and Finance”, 57, 101402, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101402
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101402

Liu, H., Manzoor, A., Wang, C., Zhang, L., Manzoor, Z. (2020), The COVID–19 Outbreak and Affected Countries Stock Markets Response, “International Journal Environmental Research Public Health”, 17 (8), 2800, https://doi.org/10.3390/ijerph17082800
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17082800

Liu, Z., Zhang, T., Zhang, G. (2020), Heterogeneous Stock Market Reactions to COVID–19: More Hidden Mechanisms, https://doi.org/10.2139/ssrn.3697622
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3697622

Mazur, M., Dang, M., Vega, M. (2021), COVID–19 and the march 2020 stock market crash. Evidence from S&P1500, “Finance Research Letters”, 38, 101690, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101690
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101690

MSCI (n.d.), https://www.msci.com/end‑of‑day‑data‑country (accessed: 31.06.2021).
Google Scholar

MSCI Indexes (n.d.), https://app2.msci.com/products/indexes/performance?&size=30&‑scope=C&style=C&currency=15&priceLevel=0&indexId=95 (accessed: 31.06.2021).
Google Scholar

Narayan, P.K., Sharma, S.S. (2011), New evidence on oil price and firm returns, “Journal of Banking & Finance”, 35 (12), pp. 3253–3262, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.05.010
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.05.010

Narayan, P.K., Gong, Q., Ali Ahmed, H.J. (2021), Is there a pattern in how COVID–19 has affected Australia’s stock returns?, “Applied Economics Letters”, 29 (3),pp. 179–182, https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1861190
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1861190

Nguyen, K. (2020), A coronavirus outbreak and sector stock returns: the tale from the first ten weeks of year 2020, https://doi.org/10.2139/ssrn.3559907
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3559907

Onali, E. (2020), COVID–19 and Stock Market Volatility, https://doi.org/10.2139/ssrn.3571453
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3571453

Pera, J. (2019), The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2‑LSE‑HKSE2. A Comparative Risk Analysis, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 22 (2), pp. 121–140, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0016
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/cer-2019-0016

Phan, D.H., Narayan, P.K. (2020), Country Responses and the Reaction of the Stock Market to COVID–19 – a Preliminary Exposition, “Emerging Markets Finance and Trade”, 56 (10), pp. 2138–2150, https://doi.org/10.1080/15404 96X.2020.1784719
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1784719

Pražák, T., Stavárek, D. (2017), The relationship between stock market development and macroeconomic fundamentals in the Visegrad group, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 20 (3), pp. 5–23, https://doi.org/10.1515/cer-2017-0017
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2017-0017

Ramelli, S., Wagner, A.F. (2020), Feverish Stock Price Reactions to COVID–19, “Review of Corporate Finance Studies”, 9 (3), pp. 622–655, https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa012
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa012

Shen, H., Fu, M., Pan, H., Yu, Z., Chen, Y. (2020), The Impact of the COVID–19 Pandemic on Firm Performance, “Emerging Markets Finance and Trade”, 56 (10), pp. 2213–2230, https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1785863
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1785863

Souza de Souza, P.V., Augusto, C. (2020), Effects of COVID–19 Pandemic on International Capital Markets, “International Journal of Economics and Financial”, 10 (6), pp. 163–171, https://doi.org/10.32479/ijefi.10702
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32479/ijefi.10702

Syllignakis, M.N., Kouretas, G.P. (2011), Dynamic correlation analysis of financial contagion: Evidence from the Central and Eastern European markets, “International Review of Economics & Finance”, 20 (4), pp. 717–732, https://doi.org/10.1016/j.iref.2011.01.006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2011.01.006

Šimáková, J., Rusková, N. (2019), The Role of Exchange Rates in the Stock Price Development of Chemical Companies in the Visegrad Four Countries, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 22 (3), pp. 117–129, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0026
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/cer-2019-0026

Wagner, A.F. (2020), What the stock market tells us about the post‑COVID–19 world, “Nature Human Behaviour”, 4 (5), 440, https://doi.org/10.1038/s41562-020-0869‑y
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/s41562-020-0869-y

Ward, J.H. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, “Journal of American Statistical Association”, 58 (301), pp. 236–244, https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845

World Federation of Exchanges (2021), 2020 Annual Statistics Guide, https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/2020-annual-statistics-guide (accessed: 30.06.2021).
Google Scholar

World Health Organization (2020), Coronavirus disease 2019 (COVID–19): situation report, 51, https://apps.who.int/iris/handle/10665/331475 (accessed: 30.06.2021).
Google Scholar

World Health Organization (n.d.), WHO Coronavirus (COVID–19) Dashboard, https://covid19.who.int/table (accessed: 15.08.2021).
Google Scholar

Zaremba, A., Kizys, R., Aharon, D.Y., Demir, E. (2020), Infected Markets: Novel Coronavirus, Government Interventions, and Stock Return Volatility around the Globe, “Finance Research Letters”, 35, 101597, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101597
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101597

Zhang, D., Hu, M., Ji, Q. (2020), Financial markets under the global pandemic of COVID–19, “Finance Research Letters”, 36, 101528, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528

Żebrowska‑Suchodolska, D., Karpio, A., Kompa, K., (2021), Covid–19 Pandemic: Stock Markets Situation in European Ex‑Communist Countries, “European Research Studies Journal”, XXIV (3), pp. 1106–1128, https://doi.org/10.35808/ersj/2408
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/2408

Opublikowane

2022-09-14

Jak cytować

Żebrowska‑Suchodolska, D., & Piekunko‑Mantiuk, I. (2022). Podobieństwo i przyczynowość w sensie Grangera sektorów rynku giełdowego Polski i Hiszpanii w okresie pandemii COVID–19. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(3), 90–109. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.23

Numer

Dział

Artykuły