Międzynarodowe uwarunkowania raportowania wyników całkowitych grup kapitałowych – polsko‑niemieckie studium analityczno‑porównawcze

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.18

Słowa kluczowe:

nadzór korporacyjny, standardy rachunkowości, raportowanie finansowe, wynik całkowity, polski i niemiecki rynek

Abstrakt

Wiodącym nurtem badań teoretyczno‑empirycznych zaprezentowanych w opracowaniu stanowi porównawcza analiza raportowania wyników całkowitych grup kapitałowych notowanych na polskim i niemieckim rynku kapitałowym. Część teoretyczną artykułu poświęcono dyskusji naukowej wokół uwarunkowań rynku kapitałowego i nadzoru korporacyjnego w Europie kontynentalnej oraz tzw. „nowego ładu korporacyjnego” związanego z konwergencją standardów sprawozdawczości finansowej, w tym MSSF, które obligują grupy kapitałowe do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania z wyniku całkowitego. Dokonano również oceny znaczenia wyniku całkowitego dla podmiotów rynku kapitałowego. W części empirycznej znajdują się wyniki komparatywnych badań nad formą i strukturą skonsolidowanego sprawozdania z wyniku całkowitego oraz nomenklaturą jego komponentów, a także badań wpływu wyniku całkowitego na wartość rynkową grup kapitałowych z indeksu WIG30 oraz DAX w latach 2009–2019.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aguilera, R.V., Jackson, G. (2010), Comparative and International Corporate Governance, “Academy of Management Annals”, 4 (1), pp. 485–556, https://doi.org/10.5465​/19416520.2010.495525
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5465/19416520.2010.495525

Allen, F., Gale, D. (2000), Comparing financial systems, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Google Scholar

Aluchna, M., Tomczyk, E. (2019), Compliance with Corporate Governance Best Practice. The Perspective of Ownership Structure, “Journal of Management and Financial Sciences”, 11 (32), pp. 9–26, https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view​/720 (accessed: 25.03.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/JMFS.2018.32.1

Andrzejewski, M., Grabiński, K. (2016), Impact of corporate governance quality on financial efficiency of listed companies in times of financial crisis in the light of empirical studies, “Economic Studies. Scientific Journals of the University of Economics in Katowice”, 268, pp. 9–19. https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/01.pdf (accessed: 25.03.2021).
Google Scholar

Armstrong, C., Barth, M.E., Jagolinzer, A., Riedl, E.J. (2010), Market Reaction to Events Surrounding the Adoption of IFRS in Europe, “The Accounting Review”, 85 (1), pp. 31–61, http://www.jstor.org/stable/27784261 (accessed: 25.03.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.1.31

Asquith, P., Mikhail, M.B., Au, A.S. (2005), Information Content of Equity Analyst Reports, “Journal of Financial Economics”, 75 (2), pp. 245–282. https://doi.org/10.1016​/j.jfineco.2004.01.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.01.002

Bamber, L.S., Jiang, J., Petroni, K.R., Wang, I.Y. (2010), Comprehensive Income: Who’s Afraid of Performance Reporting?, “The Accounting Review”, 85 (1), pp. 97–126, https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.1.97
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.1.97

Barth, M.E., Beaver, W.H., Landsman, W.R. (1996), Value‑Relevance of Banks’ Fair Value Disclosures under SFAS No. 107, “Accounting Review”, 71 (4), pp. 513–537, https://www.jstor.org/stable/248569 (accessed: 25.03.2021).
Google Scholar

Barth, M.E., Landsman, W., Lang, M. (2008), International Accounting Standards and Accounting Quality, “Journal of Accounting Research”, 46 (3), pp. 467–498, https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00287.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00287.x

Barton, J., Hansen, T.B., Pownall, G. (2010), Which performance measures do investors around the world value the most – and why, “Accounting Review”, 85 (3), pp. 753–789, https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.3.753
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.3.753

Bhattacharya, N., Black, E.L., Christensen, T.E., Larson, C.R. (2003), Assessing the Relative Informativeness and Permanence of Pro Forma Earnings and GAAP Operating Earnings, “Journal of Accounting and Economics”, 36 (1–3), pp. 285–319, https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2003.06.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2003.06.001

Biddle, G., Choi, J.H. (2006), Is comprehensive income useful?, “Journal of Contemporary Accounting & Economics”, 2 (1), pp. 1–32, https://doi.org/10.1016/S1815-5669 (10)70015-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1815-5669(10)70015-1

Bloomfield, R.J. (2002), The “Incomplete Revelation Hypothesis’ and Financial Reporting, “Accounting Horizons”, 16 (3), pp. 233–243, https://doi.org/10.2308/acch.2002​.16.3.233
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2308/acch.2002.16.3.233

Bradshaw, T. (2002), The Use of Target Prices to Justify Sell‑side Analysts’ Stock Recommendations, “Accounting Horizons”, 16 (1), pp. 27–41, https://doi.org/10.21​39/ssrn.303162
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2308/acch.2002.16.1.27

Bratten, B., Causholli, M., Khan, U. (2016), Usefulness of fair values for predicting banks’ future earnings: Evidence from other comprehensive income and its components, “Review of Accounting Studies”, 21 (1), pp. 280–315, https://doi.org/10.1007/s11142​-015-9346-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11142-015-9346-7

Brimble, M., Hodgson, A. (2007), On the Inter‑Temporal Value Relevance of Conventional Financial Accounting in Australia, “Accounting & Finance”, 47 (4), pp. 599–622, https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2007.00241.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2007.00241.x

Bühner, R. (2001), Corporate governance, teaching materials, Lehrstuhl am Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation und Management, Universität Passau.
Google Scholar

Cahan, S.F., Courtenay, S.M., Gronnewoller, P.L., Upton, D.R. (2000), Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures, “Journal of Business Finance & Accounting”, 27 (9–10), pp. 1273–1301, https://doi.org/10.1111/1468-5957.00356
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5957.00356

Camilleri, M.A. (2017), Responsible Corporate Governance in Europe, [in:] M. Aluchna, S.O. Idowu, Responsible Corporate Governance, Springer, Heidelberg, Switzerland.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55206-4_2

Chambers, D., Linsmeier, T., Shakespeare, C., Sougiannis, T. (2007), An evaluation of SFAS No. 130 comprehensive income disclosure, “Review of Accounting Studies”, 12 (4), pp. 557–593, https://doi.org.10.1007/s11142-007-9043-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11142-007-9043-2

Cheng, C.S.A., Cheung, J.K., Gopalakrishnan, V. (1993), On the Usefulness of Operating Income, Net Income and Comprehensive Income in Explaining Security Returns, “Accounting and Business Research”, 23 (91), pp. 195–203, https://doi.org/10.1080​/00014788.1993.9729879
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00014788.1993.9729879

Chhillar, P., Lellapalli, R.V. (2015), Divergence or convergence: paradoxes in corporate governance?, “Corporate Governance”, 15 (5), pp. 693–705, https://doi.org/10​.1108/CG-05-2015-0066
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/CG-05-2015-0066

Cohen, J.R., Hanno, D.M. (2000), Auditors’ Consideration of Corporate Governance and Management Control Philosophy in Preplanning and Planning Judgments, “Auditing: A Journal of Practice & Theory”, 19 (2), pp. 133–146, https://doi.org/10.2308​/aud.2000.19.2.133
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2308/aud.2000.19.2.133

Dastgir, M. (2008), Comprehensive Income and Net Income as Measures of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect, “European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences”, 12, pp. 123–133, http://rms.scu.ac.ir/Files/Articles/Jo​urnals/Abstract/ejefas_12_10.pdf2009111814121213.pdf (accessed: 25.03.2021).
Google Scholar

Dechow, P.M., Ge, W., Schrand, C.M. (2010), Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences, “Journal of Accounting and Economics”, 50 (2–3), pp. 344–401, https://doi.org/10.1016/j.jacceco​.2010.09.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.001

Devalle, A., Onali, E., Magarini, R. (2010), Assessing the Value Relevance of Accounting Data After the Introduction of IFRS in Europe, “Journal of International Financial Management and Accounting”, 21 (2), pp. 85–119, https://doi.org/10.2139/ssrn​.2420765
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-646X.2010.01037.x

Dhaliwal, D., Subramanyam, K.R., Trezevant, R. (1999), Is comprehensive income superior to net income as a measure of firm performance, “Journal of Accounting and Economics”, 26 (1–3), pp. 46–67, https://doi.org/10.1016/S0165-4101(98)00033-0
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-4101(98)00033-0

Enriques, L., Volpin, P. (2007), Corporate governance reforms in continental Europe, “Journal of Economic Perspectives”, 21 (1), pp. 117–140, https://doi.org/10.1257/jep​.21.1.117
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1257/jep.21.1.117

Ernstberger, J. (2008), The Value Relevance of Comprehensive Income under IFRS and US GAAP: Empirical Evidence from Germany, “International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation”, 5 (1), pp. 1–29, https://doi.org/10​.1504/IJAAPE.2008.020191
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2008.020191

Financial Accounting Standards Board (FASB) (1980), Elements of Financial Statements of Business Enterprises, Concepts Statement No. 3, CT, Stamford.
Google Scholar

Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S. (2005), The Economic Implications of Corporate Financial Reporting, “Journal of Accounting and Economics”, 40 (1–3), pp. 3–73, https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002

Grossman, S.J., Stiglitz, J.E. (1980), On the impossibility of informationally efficient markets, “American Economic Review”, 70 (3), pp. 393–408, https://doi.org/10.1146​/annurev‑financial-110716-032355
Google Scholar

Hodder, L.D., Hopkins, P.E., Wahlen, J.M. (2006), Risk‑relevance of Fair Value Income Measures for Commercial Banks, “The Accounting Review”, 81 (2), pp. 337–375, https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.2.337
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.2.337

IFRSs – International Financial Reporting Standards (2011), IFRS Foundation.
Google Scholar

Jacoby, S.M. (2001), Corporate Governance in Comparative Perspective: Proposals for Convergence, “Comparative Labour Law & Policy Journal”, 22 (1), pp. 5–32, https://doi.org/10.2139/ssrn.285949
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.285949

Jeffers, E. (2005), Corporate governance: toward converging models?, “Global Finance Journal”, 16 (2), pp. 221–232, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2005.06.003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.gfj.2005.06.003

Jermakowicz, E.K., Prather‑Kinsey, J., Wulf, I. (2007), The Value Relevance of Accounting Income Reported by DAX–30 German Companies, “Journal of International Financial Management and Accounting”, 18 (3), pp. 151–191, https://doi.org/10.1111​/j.1467-646X.2007.01011.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-646X.2007.01011.x

Jerzemowska, M., (2019), What connects and what differentiates the corporate governance systems of selected countries?, “Studies in Law and Economics”, 112, pp. 261–284, https://doi.org/10.26485/SPE/2019/112/15
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/SPE/2019/112/15

Jerzemowska, M., Golec, A., (2013), Corporate governance in Poland: strengths, weaknesses and challenges, Conference Paper, https://www.researchgate.net/publication/315779018 (accessed: 25.03.2021).
Google Scholar

Kanagaretman, K., Mathieu, R., Shehata M. (2009), Usefulness of comprehensive income reporting in Canada, “Journal of Accounting and Public Policy”, 28 (4), pp. 349–365, https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.004

Khanna, T., Palepu, K.G. (2004), Globalization and Convergence in Corporate Governance: Evidence from Infosys and the Indian Software Industry, “Journal of International Business Studies”, 35 (6), pp. 484–507, https://doi.org/10.1057/palgrave.ji​bs.8400103
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400103

Kubota, K., Suda, K., Takehara, H. (2006), Reporting of the Net Income Plus Other Comprehensive Income: Information Content Test of the Japanese Firms, Working paper, Musashi University, https://ssrn.com/abstract=1393746 (accessed: 25.03.2021).
Google Scholar

La Porta, R., Lopez‑de‑Silanes, F., Shleifer, A. (1999), Corporate ownership around the world, “Journal of Finance”, 54 (2), pp. 471–517, https://doi.org/10.1111/0022-10​82.00115
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115

Land, J., Lang, M.H. (2002), Empirical Evidence on the Evolution of International Earnings, “The Accounting Review”, 77, pp. 115–133, https://doi.org/10.2308/accr.2002​.77.s-1.115
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.115

Louis, H. (2003), The value relevance of the foreign translation adjustment, “Accounting Review”, 78 (4), pp. 1027–1047, https://doi.org/10.2308/accr.2003.78.4.1027
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2308/accr.2003.78.4.1027

Mallin, Ch.A. (2004), Corporate governance, Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar

Mironiuc, M., Huian, M.C. (2016), Study of the Congruence between Accounting Numbers and Stock Market Variables through Comprehensive Income: Empirical Evidence for Romania Companies Quoted On the Regulated Market, “Accounting and Management Information Systems”, 15 (3), pp. 498–521, https://www.researchgate.net​/publication/308749801 (accessed: 25.03.2021).
Google Scholar

Nejad, M.Y., Embong, Z., Ahmad, A. (2017), Value Relevance of Other Comprehensive Income and Its Available‑For‑Sale Financial Instruments (AFS) and Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment (REV) Components, “Asian Journal of Accounting and Governance”, 8 (special issue), pp. 133–143, https://doi.org/10.17​576/AJAG-2017-08SI-12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17576/AJAG-2017-08SI-12

Nestor, S., Thompson, J.K. (2000), Corporate Governance Patterns in OECD Economies: Is Convergence Under Way?, OEC, http://www.oecd.org/dataoecd/7/10/19314​60.pdf (accessed: 25.03.2021).
Google Scholar

O’Hanlon, J.F., Pope, P.F. (1999), The value relevance of U.K. dirty surplus accounting flows, “British Accounting Review”, 31 (4), pp. 459–482, https://doi.org/10.1006/ba​re.1999.0116
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1006/bare.1999.0116

Ohlson, J.A. (1999), On Transitory Earnings, “Review of Accounting Studies”, 4 (1–4), pp. 145–162, https://doi.org/10.1023/A:1009653114699
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1009653114699

Păşcan, I. (2014), Does Comprehensive Income Tell us more about an Entity’s Performance Compared to Net Income? Study on Romanian Listed Entities, “Procedia Economics and Finance”, 15, pp. 1077–1082, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00​559-0
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00559-0

Sajnóg, A. (2017), The role of comprehensive income in predicting banks’ future earnings based on the practice of banks listed on the Warsaw Stock Exchange, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 12 (3), pp. 485–500, https://doi.org/10.24136/eq.v12i3.26
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24136/eq.v12i3.26

Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997), A survey of corporate governance, “Journal of Finance”, 52 (2), pp. 737–783, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x

Smith, P.A., Tse, S. (1998), Reporting comprehensive income: Does it really affect stock prices?, “Journal of Corporate Accounting & Finance”, 9 (4), pp. 75–86, https://doi​.org/10.1002/jcaf.3970090408
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/jcaf.3970090408

Soderstrom, N., Sun, K. (2007), IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review, “European Accounting Review”, 16 (4), pp. 675–702, https://doi.org/10.1080/09638​180701706732
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09638180701706732

Thinggaard, F., Wagenhofer, A., Evans, L., Gebhard, G., Hoogendoom, M., Marton, J., Di Pietra, R., Mora, A., Peasnell, K. (2006), Performance Reporting – The IASB’s Proposed Formats of Financial Statements in the Exposure Draft of IAS 1, “Accounting in Europe”, 3 (1), pp. 35–63, https://doi.org/10.1080/09638180600920152
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09638180600920152

Turktas, B., Georgakopoulos, G., Sotiropoulos, I., Vasieleiou, K. (2003), Reporting Comprehensive Income: Reasons for Reporting Choices and Investor Reactions, “International Journal of Economics and Finance”, 5 (4), pp. 1–20, https://doi.org/10.5539​/ijef.v5n4p1
Google Scholar

Walton, P., Haller, A., Raffournier, B. (2003), International Accounting, Thomson Learning, London.
Google Scholar

Weiner, J., Pape, J. (1999), The Taxonomy of Systems of Corporate Governance, “Corporate Governance. An International Review”, 7 (2), pp. 152–166, https://doi.org/10​.1111/1467-8683.00143
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8683.00143

Yen, A.C., Hirst, D.E., Hopkins, P.E. (2007), A Content Analysis of the Comprehensive Income Exposure Draft Comment Letters, “Research in Accounting Regulation”, 19, pp. 53–79, http://dx.doi.org/10.1016/S1052-0457(06)19003-7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1052-0457(06)19003-7

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Kwaśny, J., & Sajnóg, A. (2022). Międzynarodowe uwarunkowania raportowania wyników całkowitych grup kapitałowych – polsko‑niemieckie studium analityczno‑porównawcze. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(2), 163–185. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.18

Numer

Dział

Artykuły