Wpływ cyfryzacji na zmianę struktury sektorowej gospodarki: analiza porównawcza Ukrainy i wybranych krajów

Autor

  • Olha Pizhuk Doctor of Econ. Sci., Associate Professor of the Department of Enterprise’s Economy, State Tax University, Irpin', Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5802-1053
  • Larysa Lazebnyk Doctor of Econ. Sci., Associate Professor of the Department of Enterprise’s Economy, State Tax University, Irpin', Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2234-4093
  • Hanna Mamonova Ph.D. (Physics and Math), Associate Professor of the Department of Computer Mathematics and Information Security, National Economic University named after V. Hetman, Kyiv, Ukraine image/svg+xml https://orcid.org/0000-0001-5847-2076

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.11

Słowa kluczowe:

struktura sektorowa ekonomii, transformacja cyfrowa, łańcuchy Markowa, wartość dodana brutto, struktura sektorowa wdrożenia

Abstrakt

Artykuł analizuje wpływ transformacji cyfrowej na zmiany w strukturze sektorowej gospodarki Ukrainy, innych krajów postkomunistycznych oraz krajów o gospodarkach wysoko rozwiniętych. Po pierwsze, oszacowano wielkość zmian strukturalnych i różnice w modelu sektorowym według wartości dodanej brutto i sektorowego modelu zatrudnienia według kraju przy użyciu wskaźnika Riabcewa. Po drugie, opracowano prognozę zmian w strukturach sektorowych badanych gospodarek na lata 2021 i 2025 wykorzystując dyskretne procesy Markowa. Prognozy pozwoliły określić kierunek postępu społeczno‑gospodarczego krajów wysoko rozwiniętych i postkomunistycznych. Po trzecie, zakładając, że rozwój technologii ICT spowodował zidentyfikowane w wyniku oceny zmiany sektorowe, przeanalizowano dostępne oceny poziomu transformacji cyfrowej wybranych gospodarek i przedstawiono światowe trendy w ICT. Wreszcie, określono wpływ indeksu ICT na istotność zmian sektorowych w gospodarkach krajów postkomunistycznych oraz krajów o gospodarkach wysoko rozwiniętych. Wyniki badania pozwoliły na stwierdzenie, że rozwój technologii cyfrowych wpływa pośrednio na zmiany strukturalne gospodarki poprzez realokację zasobów pracy z jednego sektora do drugiego. Artykuł uzasadnia potrzebę doskonalenia modelu sektorowego gospodarki poprzez dodanie branż związanych wyłącznie z gospodarką cyfrową.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bell, D. (1973), The Coming of Post‑Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, Basic Books, Inc., New York.
Google Scholar

Bilotserkivets, O., Kryuchkova, I. (2007), Strukturna harmonizatsiia ekonomiky iak chynnyk ekonomichnoho zrostannia [Structural harmonization economy as Factor of Economic Growth], Ekpres, Kyiv.
Google Scholar

Bukht, R., Heeks, R. (2017), Defining, conceptualising and measuring the digital economy, “Development Informatics. Working Paper Series”, No. 68, https://diodeweb.files.wordpress.com/2017/08/diwkppr68-diode.pdf (accessed: 20.04.2021).
Google Scholar

Chakravorti, B., Chaturvedi, R. (2017), Digital planet 2017 how competitiveness and trust in digital economies vary across the World the Fletcher School, The Fletcher School, Tufts University, Medford, https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2020/03/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf (accessed: 22.04.2021).
Google Scholar

Clark, C. (1940), The Conditions of Economic Progress, Macmillan, London.
Google Scholar

Eurostat (2019), ICT sector – value added, employment and R&D – Statistics Explained, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_sector_-_value_added,_employment_and_R%26D (accessed: 1.01.2022).
Google Scholar

Federal State Statistics Service (2019), National Accounts – Federal State Statistics Service, https://eng.rosstat.gov.ru/folder/13913 (accessed: 1.01.2022).
Google Scholar

Fisher, A.G.B. (1939), Production, primary, secondary and tertiary, “Economic Record”, 15 (1), pp. 24–38.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1939.tb01015.x

Fourastié, J. (1949), Le grand espoir du XXe siècle: Progrès technique, progrès économique, progrès social, Presses Universitaires de France, Paris.
Google Scholar

Gaißer, S., Schmid, F. (2010), On testing equality of pairwise rank correlations in a multivariate random vector, “Journal of Multivariate Analysis”, 101 (10), pp. 2598–2615, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2010.07.008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2010.07.008

Heyets, V., Shynkaruk, L., Artemova, T. (2011), Strukturni zminy ta ekonomichnyj rozvytok Ukrainy [Structural change and economic development of Ukraine], National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.
Google Scholar

Hilbert, M., López, P. (2011), The World’s Technological Capacity to Store, “Communicate, and Compute Information, Science”, 332 (6025), pp. 60–65, https://doi.org​/10.1126/science.1200970
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1126/science.1200970

Katz, R.L. (2017), Social and economic impact of digital transformation on the economy, https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/Soc_Eco_impact_Digital_transformation_finalGSR.pdf (accessed: 20.04.2021).
Google Scholar

Kramarev, H. (2017), Naukovo‑metodychnyi pidkhid do modeliuvannia otsinky strukturnykh zrushen v promyslovosti krainy [Scientific and methodological approach to modelling the assessment of structural changes in the country’s industry], Research Center for Industrial Development Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.
Google Scholar

Krasil’nikov, O. (2005), Problemy strukturnykh preobrazovanii v ekonomike [Problems of Structural Changes in the Economy], “Ekonomist”, 8, pp. 52–58.
Google Scholar

Measuring the Information Society Report (2017), https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf (accessed: 4.12.2020).
Google Scholar

Meyn, S., Tweedie, R. (2005), Markov Chains and Stochastic Stability, http://probability.ca/MT/BOOK.pdf (accessed: 1.06.2019).
Google Scholar

National Bureau of Statistics of China (2019), China Statistical Yearbook, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm (accessed: 1.01.2022).
Google Scholar

National Statistical Committee of the Republic of Belarus (2019), https://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/real-sector-of-the-economy/national-accounts/an​nual-data/ (accessed: 1.01.2022).
Google Scholar

National Statistics Office of Georgia (2020), Statistical Yearbook of Georgia, National Statistics Office of Georgia, Tbilisi.
Google Scholar

OECD (2019), Measuring the Digital Transformation – A Roadmap for the Future, OECD Publishing, Paris.
Google Scholar

OECD Statistics (n.d.), https://stats.oecd.org/ (accessed: 4.12.2020).
Google Scholar

Pohl, J., Santarius, T. (2020), Digitalization and energy consumption, “Ecological Economics”, 176, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106760
Google Scholar

Schwab, K. (2016), The Fourth industrial revolution: translated from English, “E” Publishing House, Moscow.
Google Scholar

State Statistics Service of Ukraine (2019), Gross domestic product by production method and gross value added by type of economic activity at current prices, http://www​.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 1.01.2022).
Google Scholar

Steffen, L., Pohl, J., Santarius, T. (2020), Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand?, “Ecological Economics”, 176, https://doi.org/10.10​16/j.ecolecon.2020.106760
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106760

Suslov, V. (2019), Rossiya v zerkale mejdunarodnyih reytingov [Russia in the mirror of international ratings], Information and reference edition, IEIE SO RAS, Parallel, Novosibirsk.
Google Scholar

Valz’s, P.D., Thompson, M.E. (1994), Exact Inference for Kendall’s S and Spearman’s ρ with Extension to Fisher’s Exact Test in r × c Contingency Tables, “Journal of Computational and Graphical Statistics”, 3 (4), pp. 459–472, https://doi.org/10.1080/10​618600.1994.10474658
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10618600.1994.10474658

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Pizhuk, O., Lazebnyk, L., & Mamonova, H. (2022). Wpływ cyfryzacji na zmianę struktury sektorowej gospodarki: analiza porównawcza Ukrainy i wybranych krajów. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(2), 21–43. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.11

Numer

Dział

Artykuły