Integracja krajów postkomunistycznych z UE – liderzy i przegrani?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.10

Słowa kluczowe:

gospodarka, rozwój, różnice, kraje postkomunistyczne, UE

Abstrakt

Wskaźniki ekonomiczne nowych państw członkowskich UE, które przystąpiły do UE po 2004 roku, są generalnie pozytywne. W niniejszym artykule przeanalizowano i zinterpretowano wyniki rozwoju gospodarczego 11 nowych państw członkowskich z byłego bloku wschodniego. Zestaw poszczególnych wskaźników ekonomicznych daje stosunkowo realistyczny obraz różnic rozwojowych między poszczególnymi krajami postkomunistycznymi. W artykule wskazano na kilka czynników, które tworzą dwie zasadnicze grupy krajów różniące się pod względem kształtowania się wskaźników ekonomicznych: bardziej zaawansowana grupa krajów, które w większości wykazują postęp w procesie osiągania średniej unijnej, oraz mniej zaawansowaną grupę, której tempo konwergencji jest znacznie wolniejsze.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Angus, D., Heston, A. (2010), Understanding PPPs and PPP‑Based National Accounts, “American Economic Journal: Macroeconomics”, 2 (4), pp. 1–35, https://doi.org/10​.1257/mac.2.4.1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1257/mac.2.4.1

Behun, M., Gavurova, B., Tkacova, A., Kotaskova, A. (2018), The Impact of the Manufacturing Industry on the Economic Cycle of European Union Countries, “Journal of Competitiveness”, 10 (1), pp. 23–39, https://doi.org/10.7441/joc.2018.01.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2018.01.02

Beugelsdijk, S., Klasing, M.J., Milionis, P. (2018), Regional economic development in Europe: the role of total factor productivity, “Regional Studies”, 52 (4), pp. 461–476, https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1334118
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1334118

Borsi, M.T., Metiu, N. (2015), The evolution of economic convergence in the European Union, “Empirical Economics”, 48 (2), pp. 657–681, https://doi.org/10.1007/s00181​-014-0801-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s00181-014-0801-2

Caporale, G.M., Rault, Ch., Sova, A.D., Sova, R. (2014), Financial Development and Economic Growth: Evidence from 10 New European Union Members, “International Journal of Finance and Economics”, 20 (1), pp. 48–60, https://doi.org/10.1002/ijfe​.1498
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/ijfe.1498

Cieślik, E. (2014), Post‑Communist European Countries in Global Value Chains, “Ekonomika”, 93 (3), pp. 25–38, https://doi.org/10.15388/Ekon.2014.0.3886
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2014.0.3886

Cohen, G., Ladaique, M. (2018), Drivers of Growing Income Inequalities in OECD and European Countries, [in:] R. Carmo, C. Rio, M. Medgyesi (eds), Reducing Inequalities, Palgrave Macmillan, Cham, pp. 31–43, https://doi.org/10.1007/978-3-319​-65006-7_3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-65006-7_3

Dall’Erba, S., Fang, F. (2017), Meta‑analysis of the impact of European Union Structural Funds on regional growth, “Regional Studies”, 21 (6), pp. 822–832, https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1100285
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1100285

Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., Liučvaitienė, A. (2018), Government expenditure and economic growth in the European Union countries, “International Journal of Social Economics”, 45 (2), pp. 372–386, https://doi.org/10.1108/IJSE-12-2016-0365
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/IJSE-12-2016-0365

Eurostat (2020), National accounts – Database, https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/database (accessed: 15.10.2021).
Google Scholar

Fredriksen, B.K. (2012), Income Inequality in the European Union, “OECD Economics Department Working Papers”, No. 952, OECD Publishing.
Google Scholar

Hagsten, E. (2016), Broadband connected employees and labour productivity: a comparative analysis of 14 European countries based on distributed Microdata access, “Economics of Innovation and New Technology”, 25 (6), pp. 613–629, https://doi​.org/10.1080/10438599.2015.1105547
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10438599.2015.1105547

Hamadeh, N., Mouyelo‑Katoula, M., Konijn, P., Koechlin, F. (2017), Purchasing Power Parities of Currencies and Real Expenditures from the International Comparison Program: Recent Results and Uses, “Social Indicators Research”, 131 (1), pp. 23–42, https://doi.org/10.1007/s11205-015-1215‑z
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-015-1215-z

Hlavacek, P., Bal‑Domanska, B. (2016), Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Central and Eastern European Countries, “Inzinerine Ekonomika‑Engineering Economics”, 27 (3), pp. 294–303, https://doi.org/10.5755/j01.ee.27.3.3914
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ee.27.3.3914

Jagielski, M., Kutner, R. (2013), Modelling of income distribution in the European Union with the Fokker–Planck equation, “Physica A: Statistical Mechanics and its Applications”, 392 (9), pp. 2130–2138, https://doi.org/10.1016/j.physa.2013.01.028
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.physa.2013.01.028

Janský, P., Kolcunová, D. (2017), Regional differences in price levels across the European Union and their implications for its regional policy, “The Annals of Regional Science”, 58 (3), pp. 641–660, https://doi.org/10.1007/s00168-017-0813‑x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s00168-017-0813-x

López, M.D.M.‑L. (2011), Consumption and Modernization in the European Union, “European Sociological Review”, 27 (1), pp. 124–137, https://doi.org/10.1093/esr/jc​q001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcq001

Magone, J.M., Laffan, B., Schweiger, Ch. (2016), Core‑periphery Relations in the European Union: Power and Conflict in a Dualist Political Economy, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9781315712994
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315712994

Musabeh, A., Alrifai, K., Kalloub, M. (2020), Financial Development, Economic Growth and Welfare: Evidence from Emerging Countries, “Journal of Business Economics and Finance”, 9 (2), pp. 11–131, https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2020.1218
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2020.1218

Nikulin, D. (2015), Relationship between wages, labour productivity and unemployment rate in new EU member countries, “Journal of International Studies”, 8 (1), pp. 31–40, https://doi.org/10.14254/2071-8330.2015/8-1/3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2015/8-1/3

Novosák, J., Hájek, O., Horváth, P., Nekolová, J. (2017), Structural Funding and Intrastate Regional Disparities in Post‑Communist Countries, “Transylvanian Review of Administrative Sciences”, 13 (51), pp. 53–69, https://doi.org/10.24193/tras.51E.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24193/tras.51E.4

Pascual Sáez, M., Alvarez‑García, S., Rodríguez, D. (2017), Government expenditure and economic growth in the European Union countries: New evidence, “Bulletin of Geography. Socio‑economic Series”, 36 (36), pp. 127–133, https://doi.org/10.1515​/bog-2017-0020
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/bog-2017-0020

Popa, A. (2012), The impact of social factors on economic growth: Empirical evidence for Romania and European Union countries, “Romanian Journal of Fiscal Policy”, 3 (2), pp. 1–16.
Google Scholar

Simionescu, M. (2014), Testing Sigma Convergence Across Eu–28, “Economics & Sociology”, 7 (1), pp. 48–60, https://doi.org/10.14254/2071-789X.2014/7-1/5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14254/2071-789X.2014/7-1/5

Szeiner, Z., Mura, L., Horbulák, Z., Roberson, M., Poór, J. (2020), Management Consulting Trends in Slovakia in the Light of Global and Regional Tendencies, “Journal of Eastern European and Central Asian Research”, 7 (2), pp. 191–204, https://doi.org/10.15549/jeecar.v7i2.390
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v7i2.390

Terazi, E., Şenel, S. (2012), The effects of the global financial crisis on the Central and Eastern European Union countries, “International Journal of Business and Social Science”, 2 (17), pp. 186–192.
Google Scholar

Thalassinos, E., Ugurlu, E., Muratoglu, Y. (2012), Income Inequality and Inflation in the EU, “European Research Studies Journal”, 15 (1), pp. 127–140, https://doi.org​/10.35808/ersj/347
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/347

World Bank, World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/home​.aspx (accessed: 15.10.2021).
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Cíbik, L., Horváth, P., & Brix, R. (2022). Integracja krajów postkomunistycznych z UE – liderzy i przegrani?. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(2), 7–20. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.10

Numer

Dział

Artykuły