Accessibility of tourism space from a geographical perspective

Authors

  • Alina Zajadacz Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Geographical and Geological Science, Department of Tourism and Recreation

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2014-0005

Keywords:

accessibility, accessible tourism, tourism space, tourism geography, universal design, social model of disability, geographical model of disability

Abstract

The accessibility of tourism space is becoming an increasingly significant issue in geographical research due to, amongst other things, demographic changes (an ageing population, growing numbers of people with disabilities) alongside guaranteeing a universal right of access to tourism. The nature of geographical research (physical, socio-economic) allows this issue to be viewed systemically. Drawing on the fields of geography and accessible tourism, this article presents the assumptions of a model which makes a systemic analysis of the factors conditioning the accessibility of tourism space possible. It also highlights the need for further research into the optimal level of detail in universal design principles which can be applied in tourism.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BEST S., 2010, Leisure Studies. Themes & Perspectives, SAGE Publica tions Ltd, London.
Google Scholar

BUHALIS D., DARCY S. (eds) 2011, Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, Channel View Publications, Bristol.
Google Scholar

BUHALIS D., DARCY S., AMBROSE I. (eds) 2012, Best practice in accessible tourism. Inclusion, Disability, Ageing Population and Tourism, Channel View Publications, Bristol.
Google Scholar

CHOUINARD V., HALL E., WILTON R. (eds), 2010, Towards Enabling Geographies: “Disabled” Bodies and Minds in Society and Space, Surrey, England, Burlington, VT, USA.
Google Scholar

DARCY S., 2010, Inherent complexity: disability, accessible tourism and accommodation information preferences, Tourism Management, 31, 6, pp. 816-826.
Google Scholar

DARCY S., PEGG S., 2011, Towards Strategic Intent: Perceptions of disability service provision amongst hotel accommodation managers, International Journal of Hospitality Management, 30, pp. 468-476.
Google Scholar

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Odnowione zobowiązanie w sprawie budowy Europy bez barier, 2010, KOM 636, Bruksela.
Google Scholar

http://spdn.pl/wp-content/uploads/2012/11/pdf-Europejska-strategia-w-sprawie-niepenosprawnoci-2010-2020.pdf 27.07.2013.
Google Scholar

FARIS R.E.L., DUNHAM H. W., 1939, Mental disorders in urban areas: An Ecological Study of Schizophrenia and other Psychoses, University of Chicago Press, Chicago.
Google Scholar

FOGGIN B., 2011, Tourism in the Leisure Lives of People with Disability, [in:] Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, D. Buhalis, S. Darcy (eds), Channel View Publications, Bristol, pp. 98-122.
Google Scholar

IMRIE R., 2012, Accessible Housing: Quality, Disability and Design, Routledge, London.
Google Scholar

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2008, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów, [in:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, G. Gołembski (ed.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 136-150.
Google Scholar

KOŁODZIEJCZAK A., ZAJADACZ A., 2008, Dostępność infrastruktury i informacji turystycznej warunkiem poznawania obiektów krajoznawczych Wielkopolski przez osoby niepełnosprawne, [in:] Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, A. Stasiak (ed.), Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, pp. 193-202.
Google Scholar

Konwencja ONZ praw osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 roku (rezolucja 61/106), http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf 30.12.2013.
Google Scholar

KOSTROWICKI A.S., 1997, Przestrzeń – jej istota i zróżnicowanie, „Rzeki”, 6, s. 125-139.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2011, „Geograficzne” aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcje przestrzeni turystycznej), [in:] Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 29-38.
Google Scholar

KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa.
Google Scholar

LISOWSKI A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87–103.
Google Scholar

MICHOPOULOU E., BUHALIS D., 2011, Stakeholders Analysis of Accessible Tourism, [in:] Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, D. Buhalis, S. Darcy (eds), Channel View Publications, Bristol, pp. 260-273.
Google Scholar

OLIVER, M., 1996, Understanding Disability: From Theory to Practice, Macmillan, Basingstoke, Houndmills.
Google Scholar

PEARN M., 2011, Heritage Sites: Attitudinal and Experimental Differences of Disabled and Able-Bodied Visitors, [in:] Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, D. Buhalis, S. Darcy (eds), Channel View Publications, Bristol, pp. 201-213.
Google Scholar

Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, The Norwegian Ministry of the Environment, 2007; http://www.niepelnosprawni.gov.pl 27.07.2013.
Google Scholar

RELPH E., 1976, The Phenomenological foundations of geography, Discussion Paper, series no. 21, December, University of Toronto, Department of Geography, Toronto.
Google Scholar

SAUTTER E.T., LEISEN B., 1999, Managing stakeholders: A tourism planning model, Annals of Tourism Research, 26 (2), pp. 312-328.
Google Scholar

Słownik współczesnego języka polskiego, 1996, B. Dunaj (ed.), Wyd. Wilga, Warszawa.
Google Scholar

STACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, pp. 171-180.
Google Scholar

WANG Y., 2011, Ageing Travel Market and Accessibility Requirements, [in:] Accessible tourism. Concepts and Issues. Aspects of tourism, D. Buhalis, S. Darcy (eds), Channel View Publications, Bristol, pp. 191-200.
Google Scholar

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

WESTCOTT J., 2004, Improving information on accessible tourism for disabled people, European Commission, Luxembourg. http://ec.europa.eu 27.07.2013.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2011a, Processes of tourism space formation, Turyzm/Tourism, 21, 1-2, pp. 59-65.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2011b, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [in:] Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 15-27.
Google Scholar

ZAJADACZ A., 2007, Propozycja przekazu informacji o i na szlakach turystycznych osobom niesłyszącym przy zastosowaniu technik wizualnych, [in:] Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, P. Kuleczka (ed.), Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, pp. 97-102.
Google Scholar

ZAJADACZ A., 2010a, Sposoby udostępniania obiektów dziedzictwa kulturowego niesłyszącym turystom, Turystyka i Hotelarstwo 16, pp. 155-168.
Google Scholar

ZAJADACZ A., 2010b, Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce – zarys specyfiki problemu. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. IV, ser. „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, 4, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

ZAJADACZ A., 2011a, Subiektywna przestrzeń turystyczna w świetle biografii turystycznych osób niesłyszacych, [in:] Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 109-118.
Google Scholar

ZAJADACZ, A., 2011b, Attitudes to social integration of deaf and hearing people during leisure time in Poland, [in:] Tourism Role in the Regional Economy. Social, Health-Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People´s Tourism Development, J. Wyrzykowski, J. Marak (eds), Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, pp. 310-326.
Google Scholar

ZAJADACZ A., 2012, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Downloads

Published

2014-11-20

How to Cite

Zajadacz, A. (2014). Accessibility of tourism space from a geographical perspective. Turyzm/Tourism, 24(1), 45–50. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0005

Issue

Section

Articles