Space in tourism, tourism in space: on the need for definition, delimitation and classification

Authors

  • Bogdan Włodarczyk University of Łódź, Institute of Urban and Tourism Geography

DOI:

https://doi.org/10.2478/tour-2014-0003

Keywords:

geographical space, tourism space, non-tourism space, definition, delimitation, classification, tourism ecumene, tourism activity, tourism infrastructure

Abstract

Tourism space has been considered by most researchers to be the central object of tourism geography studies. The author defines tourism space, indicating the features which distinguish it within geographical space, as well as those which describe its character. He also presents a discussion on the need (or necessity) to make internal divisions and classifications, as well as on selected criteria and ways of classifying tourism space.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALDSKOGIUS H., 1977, A conceptual framework and Swedish case study of recreational behavior and environmental cognition, Economic Geography, 53, 2, pp. 163-183.
Google Scholar

BUTLER R.W., 1980, The concept of the tourist area cycle of evolution; implications for management of resources, Canadian Geographer, 24, pp. 5-12.
Google Scholar

COHEN E., 1984, The Sociology of Tourism. Approaches, Issues and findings, Annual Review in Antropology, 10, pp. 173-192.
Google Scholar

DEWAILLY J.M., FLAMENT E., 2000, Le tourisme, Campus Géographie, SEDES, pp. 192.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 287.
Google Scholar

KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 400.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2011, Geograficzne aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 29-38.
Google Scholar

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, ser. „Szlakami Nauki” 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 131.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ser. „Szlakami Nauki” 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 159.
Google Scholar

LATOSIŃSKA J., 2006, Przestrzeń turystyczna – jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm, 16, 2, pp. 93-98.
Google Scholar

LEIPER N., 1979, The framework of Tourism, Annals of Tourism Research, 6, 4, pp. 390-407.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.
Google Scholar

LISZEWSKI S., BACZWAROW M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8, 1, pp. 39-67.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 50-60.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, 16, 2, pp. 7-20.
Google Scholar

Liszewski S., 2013, Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki (artykuł dyskusyjny), [in:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds), Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 9-20.
Google Scholar

MACCANNEL D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa, pp. 315.
Google Scholar

MEYER B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, ser. „Rozprawy i Studia”, 545 (DCXIX), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, pp. 436.
Google Scholar

MIOSSEC J.M., 1976, Elements pour une teorie de l’espace touristique, „Centre des Hautes Etudes Touristiques”, ser. C, 36, Aix-en-Provence, pp. 62.
Google Scholar

OPPERMANN M., 1993, Tourism Space in Developing Countries, Annals of Tourism Research, 20, 3, pp. 535-556.
Google Scholar

PREOBRAŻEŃSKI V.S., VEDENIN Y.A., ZORIN I.V., 1975, Geograficieskie aspekty konstruirowanija rekreacijonnych system, Izw. AN USSR, ser. Geografia, 1.
Google Scholar

Słownik języka polskiego, 2007, M. Bańko (ed.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

STACHOWSKI J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia XXIV, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, Toruń, pp. 171-180.
Google Scholar

STASIAK A., 2011, Współczesne przestrzenie turystyczne, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds) Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 39-52.
Google Scholar

TANAŚ S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 224.
Google Scholar

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 279.
Google Scholar

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, pp. 333.
Google Scholar

WARSZYŃSKA J., 1986, Problemy badawcze geografii turyzmu, Folia Geographica, ser. Geographia Oeconomica, 19, pp. 59-63.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej – przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, ser. „Szlakami Nauki”, 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 194.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009 Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 268.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-28.
Google Scholar

Downloads

Published

2014-11-20

How to Cite

Włodarczyk, B. (2014). Space in tourism, tourism in space: on the need for definition, delimitation and classification. Turyzm/Tourism, 24(1), 25-34. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0003

Issue

Section

Articles