The landscapes of tourism space

Authors

  • Bogdan Włodarczyk Łódź University, Institut of Urban Geography and Tourism

DOI:

https://doi.org/10.2478/V10106-009-0011-z

Keywords:

geographical space, tourism space, landscape, tourism landscape, landscape of tourism space

Abstract

The author attempts to define the term ‘tourism landscape’. It is treated as an important attribute of tourism space therefore, apart from its definition, the author presents its characteristic features and various types of such spaces with differing tourism landscapes. The landscapes of tourism space are treated not only as tourism assets or attractions, but also as the consequences of tourism activity on the natural and cultural environment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALEJZIAK, W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [in:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, ed. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 52–66.
Google Scholar

BEZKOWSKA, G., 2003, Możliwości wykorzystania elementów strukturalnych krajobrazu w użytkowaniu turystycznym, [in:] Krajobraz – turystyka – ekologia, Problemy ekologii krajobrazu, ed. M. Pietrzak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Turystyki – Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Leszno, pp. 259–27.
Google Scholar

BEZKOWSKA, G., 2005, Znaczenie estetyki krajobrazu w określaniu walorów turystycznych, Turystyka i Hotelarstwo, no. 8, Wydawnictwo WSTiH w Łodzi, Łódź, pp. 43–60.
Google Scholar

BOGDANOWSKI, J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PWN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 271 pp.
Google Scholar

BOGDANOWSKI, J., ŁUCZYŃSKA-BRUZDA, M., NOVÁK, Z., 1979, Architektura krajobrazu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków, 246 pp.
Google Scholar

CHYLIŃSKA, D., 2008, Harmonia i autentyzm krajobrazu widzianego a wykorzystanie architektury regionalnej i jej cech w turystyce, [in:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, eds A. Zaręba, D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 221–229.
Google Scholar

DUIM, VAN DER R., 2007, Tourismscapes – An Actor-Network Perspective, Annals of Tourism Research, vol. 34, no. 4, pp. 961–976.
Google Scholar

KOWALCZYK, A., 1992a, Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, Gea, no. 2, Metody oceny środowiska przyrodniczego, pp. 25–36.
Google Scholar

KOWALCZYK, A., 1992b, Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych, [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 128 pp.
Google Scholar

KOWALCZYK, A., 2007, Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 121–132.
Google Scholar

LISZEWSKI, S., 2007, Krajobraz miasta a warunki życia, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 99–110.
Google Scholar

MEYER, B., 2008, Krajobraz jako element atrakcyjności turystycznej obszaru, [in:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, eds A. Zaręba i D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 119–126.
Google Scholar

PIETRZAK, M., 2007, Istota, teoria i znaczenie praktyczne pojęcia ”struktura krajobrazu”, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 311–326.
Google Scholar

PLIT, F., 2007, Uwagi o nazewnictwie krajobrazów, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 157–166.
Google Scholar

Słownik języka polskiego, 1978, ed. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Słownik języka polskiego, 2007, ed. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

OSTASZEWSKA, K, 2002, Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

RICHLING, A., SOLON, J., 1996, 2002, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

SUCHODOLSKI, J., 2008, Kształtowanie współczesnej zabudowy miejscowości turystycznych w sudeckim krajobrazie kulturowym na przykładzie Zieleńca w Górach Orlickich, [in:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, eds. A. Zaręba i D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 187– 197.
Google Scholar

WŁODARCZYK, B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 194 pp.
Google Scholar

WŁODARCZYK, B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.
Google Scholar

Downloads

Published

2009-07-22

How to Cite

Włodarczyk, B. (2009). The landscapes of tourism space. Turyzm/Tourism, 19(1-2), 83-90. https://doi.org/10.2478/V10106-009-0011-z

Issue

Section

Articles