Hotels in Łódź city space

Authors

  • Bogdan Włodarczyk University of Łódź, Institute of Urban Geography and Tourism Studies, Department of Tourism

DOI:

https://doi.org/10.1515/tour-2015-0006

Keywords:

accommodation, hotels, location types, Łódź city space

Abstract

The article is an attempt to describe the current development level of the hotel base in Łódź – the third largest city in Poland. The analysis deals with both historical and spatial aspects. The detailed analysis of the hotel distribution in Łódź is based on A. KOWALCZYK’s (2001a) categorisation of hotel location types in urban areas. The Łódź hotel base is compared with other large cities in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIERNACKA M., 1999, Tendencje lokalizacji i procesy przemian funkcji obiektów hotelowych w przestrzeni miejskiej Łodzi w XX w., master’s thesis, Department of Urban Geography and Tourism, University of Łódź, Łódź.
Google Scholar

BŁĄDEK Z., TULIBACKI T., 2003, Dzieje krajowego hotelarstwa. Od zajazdu do współczesności, Wyd. Albus, Poznań.
Google Scholar

ADAMIAK M., 2008, Obiekty hotelarskie w Łodzi w XIX I na początku XX wieku (1824-1918), Turystyka i Hotelarstwo, 13, pp. 65–84.
Google Scholar

ARBEL A., PIZAM A., 1977, Some Determinants of Urban Hotel Location: The Tourists Inclinations, Journal of Travel Research, 15(3), pp. 18–22.
Google Scholar

ASHWORTH G., 1989, Urban tourism: An imbalance in attention, [in:] C. Cooper (ed.), Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, vol. 1. Belhaven, London, pp. 33–54.
Google Scholar

BARSKY J., NASH L., 2010, What is more important than location in selecting a hotel?, http://www.hospitalitynet.org/news/4045264.html
Google Scholar

EGAN D., NIELD K., 2000, Towards a Theory of Intraurban Hotel Location, Urban Studies, 37, pp. 611–621.
Google Scholar

GRUSZKA I., ILNICKI D., JAKUBOWICZ E., 2014, Wybrane aspekty lokalizacji hoteli, Studia Miejskie, 16, pp. 101–114.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2001a, Definicja i przedmiot badań geografii hotelarstwa, Turyzm, 11/2, pp. 5–22.
Google Scholar

KOWALCZYK A. 2001b, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 429 pp.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2004, Hotele jako element przestrzeni miejskiej, Turystyka i Hotelarstwo, 5, pp. 9–25.
Google Scholar

KOWALCZYK A., DEREK M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 423 pp.
Google Scholar

MATCZAK A., (red.) 2004, Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy środkowo-wschodniej, ser. “Śladami Nauki”, 33, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 129 pp.
Google Scholar

MILEWSKA M., 2001, Przemiany strukturalne i własnościowe hoteli w regionie łódzkim w latach 1985-2001, Turyzm, 11/2, pp. 61–80.
Google Scholar

MILEWSKA M. WŁODARCZYK, B. 2004, Historia hotelarstwa w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 5, pp. 55–94.
Google Scholar

NALEJ M., 2014, Rozmieszczenie obiektów noclegowych w Łodzi w 2013 roku w świetle miar centrograficznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, pp. 133–148.
Google Scholar

OPPERMANN M., DIN K., AMRI S., 1996, Urban Hotels Location and Evolution in a Develping Country. The Case of Kuala Lumpur Malaysia, Tourism Recreation Research, 21 (1), pp. 55–63.
Google Scholar

Turystyka w 2014 r., 2014, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa.
Google Scholar

URTASUN A., GUTIERREZ I., 2006, Hotel Location in Tourism Cities: Madrid 1936–1998, Annals of Tourism Research, 33 (2), pp. 382–402.
Google Scholar

Ustawa o usługach turystycznych 1997, Dz. U. z 2014 r., poz. 196, 822 z 2015 r., poz. 390.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2012, Zagospodarowanie turystyczne, plansza LXVII, [in:] Atlas miasta Łodzi, Suplement 2, S. Liszewski (ed.), Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódź.
Google Scholar

Województwo łódzkie – podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź (2007–2015).
Google Scholar

YANG Y., WONG, K., WANG T., 2012, How do hotels choose their location? Evidence from hotels in Beijing, International Journal of Hospitality Management, 31, pp. 675–685.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-02-07

How to Cite

Włodarczyk, B. (2017). Hotels in Łódź city space. Turyzm/Tourism, 25(2), 61-72. https://doi.org/10.1515/tour-2015-0006

Issue

Section

Articles