Processes of tourism space formation

Authors

  • Bogdan Włodarczyk University of Łódź, Institut of Urban Geography and Tourism

DOI:

https://doi.org/10.2478/v10106-011-0007-3

Keywords:

tourism space, tourism space attributes, tourism space ‘actors’, restructurization, modernization, revitalization, degradation

Abstract

The article is an attempt to name and define the processes which transform geographical space and result in the appearance or disappearance of tourism space as broadly understood. The processes include restructurization (modernization and revitalization) and degradation. All of them have been discussed in the context of their actual stage of tourism space development. More attention is devoted to degradation, which has only recently been seen as a process which may lead to the creation of spaces attractive to tourists.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIŃCZYK, A., 2006, Od manufaktury do ‘Manufaktury’, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XIX ‘Konwersatorium Wiedzy o Mieście’, pp. 211- 220.
Google Scholar

BUDZISZEWSKI, B., 2011, Nowe Centrum Łodzi jako potencjalna przestrzeń turystyczna miasta, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 105 pp.
Google Scholar

CYBULSKA, K., 2011, Przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji hotelarskiej – przykład Łodzi, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 121 pp.
Google Scholar

DURYDIWKA, M., DUDA-GROMADA, K., 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 456 pp.
Google Scholar

HUSBANDS, W. C., 1983, Tourists space and tourist attraction, an analysis of the destination choices of European travelers, ‘Leisure Sciences’, vol. 5, No. 4, pp. 289-307.
Google Scholar

JANSEN-VERBEKE, M., 2011, Studia nad turystyką miejską: stare opowieści nowe scenariusze, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, pp. 87-104.
Google Scholar

KACZMAREK, S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 157 pp.
Google Scholar

KACZMAREK, S., KACZMAREK, J., 2011, Teoretyczne podstawy studiów nad przestrzenią gościnności, [in:] M. Durydiwka, K. Duda- Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 65-74.
Google Scholar

KOSTECKA, J., 2007, Kompleks Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno- rekreacyjna Łodzi, praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UŁ, 99 pp.
Google Scholar

KOWALCZYK, A., 2011, ‘Geograficzne’ aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 29-38.
Google Scholar

KOZŁOWSKI, S., WOJNAROWSKA, A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 160 pp.
Google Scholar

LISZEWSKI, S., 1995, Przestrzeń turystyczna, ‘Turyzm’, t. 5, z. 2, pp. 87-103.
Google Scholar

LISZEWSKI, S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, t. 9, z. 1, pp. 51-73.
Google Scholar

LISZEWSKI, S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 50-60.
Google Scholar

LISZEWSKI, S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, ‘Turyzm’, t. 16, z. 2, pp. 7-20.
Google Scholar

MARKOWSKI, T., KACZMAREK, S., OLENDEREK, J., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, ser. ‘Studia’, t. CXXXII, KPZK PAN, Warszawa, 185 pp.
Google Scholar

MIOSSEC, J.-M., 1976, Elements pour une teorie de l’espace touristique, ‘Centre des Hautes Etudes Touristiques’, ser. C, no. 36, Aix-en-Provence, 62 pp.
Google Scholar

POPOW, M., 2011, Przystosowanie obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji turystycznej na przykładzie Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 121 pp.
Google Scholar

SHAW, G., WILLIAMS, A. M., 2004, Tourism and Tourism Spaces, London–New Delhi, 324 pp.
Google Scholar

SHYTS, O., 2011, Czarnobyl – miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 101 pp.
Google Scholar

Słownik języka polskiego, t. 1–3, M. Szymczak (ed.), 1978, 1979, 1981, PWN, Warszawa.
Google Scholar

STASIAK, A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 39-52.
Google Scholar

TANAŚ, S., 2007, Przestrzeń sepulkralna jako przestrzeń zainteresowania turysty, [in:] Problemy współczesnej tanatologii – medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. XI, Wyd. WTN, Wrocław, pp. 247–252.
Google Scholar

TANAŚ, S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 215 pp.
Google Scholar

WARSZYŃSKA, J., JACKOWSKI, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN Warszawa, 333 pp.
Google Scholar

WIŚNIEWSKA, W., 2009, Przebudowa przestrzenna i funkcjonalna Łodzi po 1989 roku, [in:] S. Liszewski (ed.), Łódź – monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 432- 482.
Google Scholar

WŁODARCZYK, B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.
Google Scholar

WOJNAROWSKA, A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wyd. UŁ, Łódź, 226 pp.
Google Scholar

WŁODARCZYK, B., 2011a, Miasto i przestrzeń turystyczna, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, pp. 87-104.
Google Scholar

WŁODARCZYK, B., 2011b, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-28.
Google Scholar

Downloads

Published

2012-01-31

How to Cite

Włodarczyk, B. (2012). Processes of tourism space formation. Turyzm/Tourism, 21(1-2), 59-65. https://doi.org/10.2478/v10106-011-0007-3

Issue

Section

Articles