Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.08

Keywords:

czas wolny, formy rekreacji, escape roomy, pokoje zagadek, gospodarka doświadczeń

Abstract

W ciągu pięciu lat niezwykle dynamicznego i żywiołowego rozwoju escape roomy na trwałe wpisały się w przestrzeń polskich miast. Równocześnie powstała też specyficzna społeczność miłośników tej formy rekreacji. Celem artykułu jest wieloaspektowa charakterystyka odwiedzających pokoje zagadek w Polsce. W przeprowadzonym drogą internetową badaniu ankietowym wzięło udział 718 osób skupionych wokół największego w kraju portalu promocyjno-rezerwacyjnego lockme.pl. Uzyskane wyniki umożliwiły identyfikację m.in.: cech społeczno-demograficznych graczy, źródeł informacji o pokojach, motywów odwiedzin, charakteru i przebiegu wizyt, emocji towarzyszących rozgrywce, a także ogólnych opinii i ocen polskich escape roomów.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Csikszentmihályi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper and Row.
Google Scholar

Dilek, S.E., Dilek, N.K. (2018). Real-life escape rooms as a new recreational attraction: The case of Turkey. Anatolia, 29 (4), 1–12.
Google Scholar

Lockme Deutschland. Pobrane z: https://lockme.de (28.03.2019).
Google Scholar

Lockme Österreich. Pobrane z: https://lockme.at (28.03.2019).
Google Scholar

Lockme Polska. Pobrane z: https://lockme.pl (28.03.2019).
Google Scholar

Lockme Schweiz. Pobrane z: https://lockme.ch (28.03.2019).
Google Scholar

Lockme United States. Pobrane z: https://lock.me (28.03.2019).
Google Scholar

Kolar, T. (2017). Conceptualising tourist experiences with new attractions: the case of escape rooms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (5), 1322–1339.
Google Scholar

Kolar, T., Čater, B. (2018). Managing group flow experiences in escape rooms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30 (7), 2637–2661.
Google Scholar

Kubal, M., Pawlusiński, R. (2016). Escape rooms – nowe zjawisko w przestrzeni turystycznej Krakowa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 221, 244–258.
Google Scholar

Nicholson, S. (2015). Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities. White paper. Pobrane z: http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf (28.03.2019). O poprzednich edycjach PolandEscape. Pobrane z: https://polandescape.com/poprzednie-edycje (28.03.2019).
Google Scholar

Plutchik, R. (1980). Emotion: A psychoevolutionary synthesis. New York: Harper and Row.
Google Scholar

Rynek EscapeRoom w Polsce. Raport (2018). Pobrane z: https://lockme.pl/userfiles/files/RynekERwPolsce_raport.pdf (28.03.2019).
Google Scholar

Są wyniki kontroli w escape roomach. 9 na 10 z nieprawidłowościami. Są nowe przepisy (2019). Pobrane z: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24352499,sa-wyniki-kontroliw-escape-roomach-dziewiec-na-dziesiec-obiektow.html#s=BoxOpImg1 (28.03.2019).
Google Scholar

Stasiak, A. (2016). Escape rooms – a new offer in the recreation sector in Poland. Turyzm/Tourism, 26 (1), 31-47.
Google Scholar

Stasiak, A. (2019). Przestrzeń turystyczna jako przestrzeń doświadczeń. Prace i Studia Geograficzne, 64.1, 61–87.
Google Scholar

Wiliams, A. (2002). Understanding the hospitality consumer. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Google Scholar

Published

2019-06-30

How to Cite

Stasiak, A. (2019). Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych. Turyzm/Tourism, 29(1), 77–89. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.08

Issue

Section

Articles