Działania proekologiczne w ocenie gości hoteli

Authors

  • Izabela Kapera Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji
  • Ewa Wszendybył-Skulska Uniwersytet Jagielloński, Instytut Przedsiębiorczości

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.05

Keywords:

turystyka, usługi, hotelarstwo, działania proekologiczne, Polska

Abstract

Celem autorek artykułu było zbadanie, czy działania proekologiczne podejmowane w hotelach są istotne dla ich gości. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie zastosowano badania ankietowe, w których wzięło udział 274 respondentów goszczących w 23 hotelach na terenie Polski. Wykazano, że 32,1% respondentów przy wyborze obiektu na nocleg bierze pod uwagę fakt prowadzenia w hotelu działań proekologicznych, a blisko 62% gości uważa, że w obiektach powinny być podejmowane tego typy inicjatywy. Wśród głównych korzyści ankietowani wymieniali: ochronę środowiska, oszczędność kosztów operacyjnych oraz efekty promocyjne i pozytywny wpływ na wizerunek. Ponad 35% gości byłoby w stanie zapłacić więcej za pobyt wiedząc, że w hotelu prowadzone są działania przyjazne środowisku.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agenda 21 United Nations Division for Sustainable Development, 1992, United Nations, New York.
Google Scholar

ARMINIAN A., 2012, Environmental performance measurement of tourism accommodations in the pilgrimage urban areas: The case of the Holy City of Mashhad, Iran, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 35(2012), s. 514–522.
Google Scholar

BOHDANOWICZ P., 2006, Responsible resource management in hotels – attitudes, indicators, tools and strategies. Doctoral Thesis, KTH, Stockholm: School of Industrial Engineering and Management, Department of Energy Technology, Royal Institute of Technology, www.divaportal.org/smash/get/diva2:10873/FULLTEXT01.pdfPaulina/; 08.03.2017.
Google Scholar

CHEN T.B., CHAI L.T., 2010, Attitude towards the environment and green products: consumers’ perspective, „Management and Science Engineering”, 4 (2), s. 27–39.
Google Scholar

DE GROSBOIS D., 2012, Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: commitment, initiatives and performance, „International Journal of Hospitality Management”, 31(3), s. 896–905.
Google Scholar

ERDOGAN N., BARIS E., 2007, Environmental protection programs and conservation practices of hotels in Ankara, Turkey, „Tourism Management”, 28, s. 604–614.
Google Scholar

European travellers’ eco-expectations unveiled in pan-European study by Samsung, 2009, Reuters, http://www.reuters.com/article/2009/11/03/idUS80864+03–Nov-2009+BW20091103/; 08.03.2017.
Google Scholar

GIL M.J.A., JIMENEZ J.B., LORENTE J.J.C., 2001, An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels, „Omega”, 29 (2001), s. 457–471.
Google Scholar

GOLDSTEIN N.J., CIALDINI R.B., GRISKEVICIUS V., 2008, A room with a viewpoint: using social norms to motivate environmental conservation in hotels, „Journal of Consumer Research”, 35 (3), s. 472–482.
Google Scholar

GOLDSTEIN K.A., PRIMLANI R.V., 2012, Current trends and opportunities in hotel sustainability, www.hospitalitynet.org/news/4054752.html/; 08.03.2017.
Google Scholar

HAMILTON C., 2009, Consumerism, self-creation and prospects for a new ecological consciousness, „Journal of Cleaner Production”, 18(6), s. 571–575.
Google Scholar

HAN H., KIM Y., 2010, An investigation of green hotel customers’ decision formation: developing an extended model of the theory of planned behaviour, „International Journal of Hospitality Management”, 29 (4), s. 659–668.
Google Scholar

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., 2011, Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. Kraków.
Google Scholar

JEDLIŃSKA M., 2004, Proekologiczne potrzeby konsumentów. Marketing ekologiczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 35–55.
Google Scholar

JONES P., HILLIER, D., COMFORT D., 2013, In the public eye: sustainability and the UK’s leading retailers, „Journal of Public Affairs”, 13 (1), s. 3–11.
Google Scholar

KAHN R., 2010, Producing crisis: green consumerism as an ecopedagogical issue, [w:] J.A. Sandlin, P. McLaren (red.), Critical pedagogies of consumption, Routledge, New York, s. 47–57.
Google Scholar

KANG K.H., STEIN L., HEO C.Y., LEE S., 2012, Consumers’ willingness to pay for green initiatives of the hotel industry, „International Journal of Hospitality Management”, 31(2), s. 564–572.
Google Scholar

KIEŁCZEWSKI D., 2001, Ekologia społeczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Google Scholar

KNOWLES T., MACMILLAN S., PALMER J., GRABOWSKI P., HASHIMOTO A., 1999, The Development of Environmental Initiatives in Tourism: Responses from the London Hotel Sector, „International Journal of Tourism Research”, 1, s. 255–265.
Google Scholar

KOSTAKIS I., SARDIANOU E., 2012, Which factors affect the willingness of tourists to pay for renewable energy? „Renewable Energy”, 38(2012), s. 169–72.
Google Scholar

KRUPA J., DEC B., 2012, Proekologiczne działania w usługach turystycznych, [w:] J. Krupa, T. Soliński (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 15–33.
Google Scholar

LEE J.S., HSU L.T., HAN H., KIM Y., 2010, Understanding how consumers view greenhotels: how a hotel’s green image can influence behavioural intentions. „Journal of Sustainable Tourism”, 18 (7), s. 901–914.
Google Scholar

MAJEWSKI J., 2008, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona?, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 185–198.
Google Scholar

MANAKTOLA K., JAUHARI V., 2007, Exploring consumer attitude and behaviour towards green practices in the lodging industry in India, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, 19(5), s. 364–377.
Google Scholar

MENSAH I., 2014, Different shades of green: Environmental management in hotels in Accra, „International Journal of Tourism Research”, 16, s. 450–461.
Google Scholar

NIEMCZYK A., 2008, Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 71–82.
Google Scholar

NIEZGODA A., 2010, Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce, „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług”, 590 (52), s. 643–652.
Google Scholar

OREJA-RODRIGUEZ J.R., ARMAS-CRUZ Y., 2012, Environmental performance in the hotel sector: the case of the Western Canary Islands, „Journal of Cleaner Production”, 29, s. 64–72.
Google Scholar

PIZAM A.,1999, Cross-cultural tourist behavior, [w:] A. Pizam, Y. Mansfeld (red.), Consumer behaviour in Travel and Tourism, Haworth Press, New York, s. 393–411.
Google Scholar

RAHMAN I., REYNOLDS D., SVAREN S., 2012, How green are North American hotels? An exploration of low-cost adoption practices, „International Journal of Hospitality Management”, 31(3), s. 720–727.
Google Scholar

ROBINOT E., GIANNELLONI J.L., 2010, Do hotels’ green attributes contribute to customer satisfaction? „Journal of Service Marketing”, 24(2), s. 157–169.
Google Scholar

RITTER W., 1987, Styles of tourism in the modern world, „Tourism Recreation Research”, 12 (1), s. 3–8.
Google Scholar

The U Thant Report, 1969, United Nations, New York.
Google Scholar

URIELY N., REICHEL A., SHANI A., 2007, Ecological orientation of tourists: An empirical investigation, „Tourism and Hospitality Research”, 7 (3/4), s. 161–175.
Google Scholar

WEIERMAIR K., 2000, Tourists’ perceptions towards and satisfaction with service quality in the cross-cultural service encounter: implications for hospitality and tourism management. „Managing Service Quality”, 10(6), s. 397–409.
Google Scholar

YUSOL Z.B., JAMALUDIN M., 2013, Green approaches of Malaysian green hotels and resorts, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 85, s. 421–431.
Google Scholar

ZALEJSKI J., FASZCZEWSKA K., 2012, Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych, „Economy and Management”, 3, s. 92–104.
Google Scholar

ZAREMBA S., 1997, Ekogloia produktów a idee zielonego konsumentaryzmu, Wyd. AE, Kraków, s. 53.
Google Scholar

Published

2017-12-30

How to Cite

Kapera, I., & Wszendybył-Skulska, E. (2017). Działania proekologiczne w ocenie gości hoteli. Turyzm/Tourism, 27(2), 59-64. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.05

Issue

Section

Articles